От х:

Днес в x:

5 °C

Община Хасково актуализира Програмата за намаляване на емисиите ФПЧ10 и ПАВ

Община Хасково изпълнява Програма за намаляване на емисиите (ФПЧ10 и ПАВ) и достигане на установените норми с период на действие 2015-2020 г. Въпреки изпълнението на заложените в програмата мерки, данните от мониторинга показват не постигане изискванията за броя на превишаванията на средно денонощната и средногодишните норми на ФПЧ10.

МОСВ съобщава, че Община Хасково е една от 28-те общини с нарушено качество на въздуха по показател ФПЧ10 и ПАВ (Полициклични ароматни въглеводороди ) от утвърден списък на районите (в т.ч. агломерациите) за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. Съществува заплаха от сериозни икономически санкции от страна на ЕК. В тази връзка бе наложително актуализирането на програмата и заложените в нея мерки.

На 09.04.2019г. бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-5.002-0015-C01 по Оперативна програма Околна среда 2014-2020г. за изпълнение на проект „Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково“. Проектът предвижда актуализация на Програма за КАВ за периода 2021-2025г. , която да адресира основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на общината и маркира адекватни към местните условия мерки за тяхното подобряване.

Основната цел на програмата е да изпълни задълженията за намаляване емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на община Хасково. Проектът на документа включва описание на характера и произхода на замърсяването. Описани са целите, приложимите мерки, които трябва да доведат до намаляване на емисиите, сроковете за прилагането на мерките, възможните финансови източници и отговорните институции. Направено е математическо моделиране на замърсяването на въздуха към 2023г. и 2025 г., за да се отчете приносът на предвидените в програмата мерки.

Стратегическа цел е намаляване на емисиите от ФПЧ10 за достигане на средногодишна концентрация на ФПЧ10 – 27 μg/m3, при нормативно определена средногодишната норма за опазване на човешкото здраве - 40 μg/m3 и не повече от 35 дни в годината със средно денонощни концентрации над 50 μg/m3.

Проектът на Програмата за качеството на атмосферния въздух на община Хасково премина обществено обсъждане със заинтересованите страни и граждани и беше съгласуван с РИОСВ Хасково. Документа е изпратен за преглед в Министерството на околната среда и водите и след съгласуването му предстои да бъде разгледан на заседание на Общински съвет Хасково.

Този документ е създаден в рамките на проект „Актуализация на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020г.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект № BG16M1OP002-5.002-0015 „Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

Още новини

Хороскоп за 04.12.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Щастието ни не се състои в това да “ се надяваме”, че все някой и все някога – дано още днес – по някакъв начин – ще ни го поднесе на тепсия. То започва в мислите ни, сега, веднага. И започва винаги с това да уловим мига, в който да вземем недвусмислено решение.
04 дек 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Ще успеете в намеренията си днес, независимо, че емоциите ви ще са в повече. Отдайте цялото си внимание на това, с което ще се занимавате и ще получите бърза реализация на идеята си. Не предизвиквайте близките си с необмислени приказки и ще запазите добрия тон. Отделете от времето си и за личните си нужди.
04 дек 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Следвайте печелившите си идеи, като изчистите програмата си от не дотам важните неща в нея. Имате знанията и опита да ги осъществите, от вас зависи те да са успешни. Романтична среща ще направи вечерта ви специална. Други от вас ще преминат през деня в надпревара с времето, колегите и конкуренцията.
04 дек 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Голяма част от вас днес позволяват на емоциите да властват на тях и като цяло едва ли ще останете особено доволни от делата, които вършите. В определени моменти ще ви се наложи да изчакате, да забавите действията си и ако не го направите, ще загубите добри позиции. Доверете се на човек, на когото държите и не се колебайте да му споделите вълненията си.
04 дек 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Възможно е да се заемете със задача, която не е влизала в плановете ви. Въпреки това я свършете и няма да съжалявате. Бъдете искрени към интимния партньор. Предпочитайте да говорите открито за въпроси, които ви вълнуват, а не да ги премълчавате. Съвсем скоро ще получите това, към което отдавна се стремите.
04 дек 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Приключете с деловите си задачи днес за да имате време и за себе си през почивните дни. Динамичното развитие на важен за вас въпрос е изострило чувствителността ви, за това бъдете внимателни в приказките си. Отнасяйте се с повече внимание и към партньора си. Сега той има особена нужда от вас.
04 дек 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Не изпадайте в дребнавости, когато оценявате работата на другите. Грижете се за своите си дела и ще откриете предимства, за които при други обстоятелства не бихте се сетили. Дайте своя принос в обществените дела. Ще подобрите бита си, като внесете повече настроение и светлина в жилището си.
04 дек 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
С поведението си ще провокирате промени, но не бива да се притеснявате. Делата ви ще се подреждат добре. Станете по-гъвкави в преценките си и търсете причините за нещата, които се случват около и с вас. В отлична кондиция сте и моментът е подходящ за нови начинания.
04 дек 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Влагайки старание и хъс ще напреднете в област, която е нова за вас. Опита и знанията ви са факти, които никой не може да пренебрегне, работете за просперитета на всички участници в проекта. Ако ви привлича изкуството ще заситите духовния си глад с посещение на галерия, театър, концерт.
04 дек 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Имате интересни идеи, възможно е голяма част от тях да намерят реално приложение. Изпълнени сте с енергия и добро настроение. Добре свършената работа отпразнувайте вечерта с приятна компания.
04 дек 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Ще се отнесете с внимание към домашните си задачи, давайки си сметка за малкото време, което отделяте за тях. В желанието си да свършите всичко може да се изнервите, но не унивате. Има кой да се погрижи за това денят ви да е интересен и забавен, стига да не отхвърляте предложенията му.
04 дек 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Давайки предимство на важните неща за деня, ще пристъпите към изпълнението им, без да пренебрегвате текущите. Светски изяви ще поддържат тонуса на други, заразявайки ги със суетата на известните. Договореностите ви ще са успешни, пропорционални на вложената в тях енергия.
04 дек 2020
Последни новини