От х:

Днес в x:

8 °C

Община Хасково актуализира Програмата за намаляване на емисиите ФПЧ10 и ПАВ

Община Хасково изпълнява Програма за намаляване на емисиите (ФПЧ10 и ПАВ) и достигане на установените норми с период на действие 2015-2020 г. Въпреки изпълнението на заложените в програмата мерки, данните от мониторинга показват не постигане изискванията за броя на превишаванията на средно денонощната и средногодишните норми на ФПЧ10.

МОСВ съобщава, че Община Хасково е една от 28-те общини с нарушено качество на въздуха по показател ФПЧ10 и ПАВ (Полициклични ароматни въглеводороди ) от утвърден списък на районите (в т.ч. агломерациите) за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. Съществува заплаха от сериозни икономически санкции от страна на ЕК. В тази връзка бе наложително актуализирането на програмата и заложените в нея мерки.

На 09.04.2019г. бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-5.002-0015-C01 по Оперативна програма Околна среда 2014-2020г. за изпълнение на проект „Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково“. Проектът предвижда актуализация на Програма за КАВ за периода 2021-2025г. , която да адресира основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на общината и маркира адекватни към местните условия мерки за тяхното подобряване.

Основната цел на програмата е да изпълни задълженията за намаляване емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на община Хасково. Проектът на документа включва описание на характера и произхода на замърсяването. Описани са целите, приложимите мерки, които трябва да доведат до намаляване на емисиите, сроковете за прилагането на мерките, възможните финансови източници и отговорните институции. Направено е математическо моделиране на замърсяването на въздуха към 2023г. и 2025 г., за да се отчете приносът на предвидените в програмата мерки.

Стратегическа цел е намаляване на емисиите от ФПЧ10 за достигане на средногодишна концентрация на ФПЧ10 – 27 μg/m3, при нормативно определена средногодишната норма за опазване на човешкото здраве - 40 μg/m3 и не повече от 35 дни в годината със средно денонощни концентрации над 50 μg/m3.

Проектът на Програмата за качеството на атмосферния въздух на община Хасково премина обществено обсъждане със заинтересованите страни и граждани и беше съгласуван с РИОСВ Хасково. Документа е изпратен за преглед в Министерството на околната среда и водите и след съгласуването му предстои да бъде разгледан на заседание на Общински съвет Хасково.

Този документ е създаден в рамките на проект „Актуализация на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020г.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект № BG16M1OP002-5.002-0015 „Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

Още новини

Хороскоп за 22.09.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Ще мобилизирате вътрешните си сили и ще се справите с възникващите затруднения днес. Ще получите подкрепата на онези, на които сте помагали и обединявайки усилията си, ще ви бъде по-лесно да продължите напред. Лидерските ви заложби ще излязат на преден план и смело ще убеждавате някого в предимствата на идеите си.
22 сеп 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Приемайки новото и прилагайки го на практика в едно с познатите средства, ще работите ползотворно за изпълнение на поставените си цели. Няма да пропуснете нищо важно и ще се погрижите за детайлите около реализацията на важно събитие, така, че да не липсва настроение и всичко, което се изисква от вас.
22 сеп 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Успеете ли да разпознаете и назовете скритите си тревоги, ще постигнете победа, водеща към върхове. Възможно е застъпничеството ви за някого да ви постави в неблагоприятна светлина пред други, но приятелството е важно за вас. В открит разговор ще споделяте мислите си с близки хора и ще търсите мнението им.
22 сеп 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Делово предложение ще насочи мислите ви в по-практични рамки. Помислете, заслужава си да поемете риска, още повече, че сте подготвени за подобни предизвикателства. И други неща ще повишат настроението ви. Вслушайте се в желанията си, отворете сетивата си, не оставяйте безразлични към любовта.
22 сеп 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Бъдете реалисти и не очаквайте прекалено много от наскоро създала се ситуация. Очаква ви по-благоприятен период, затова точно сега не избързвайте с действията си. Днес имате страхотен успех сред противоположния пол, използвайте чара си. Втората част на деня ще е особено успешна за вас в личен план.
22 сеп 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Прекалено активни сте днес, за да почивате затова търсите всевъзможни начини да оползотворите енергията си. Работа по дома или нещо, свързано с него ще занимава голяма част от вас. Въпреки това обаче не пропускайте предложението на приятел за приятно мероприятие. Ако успеете да съчетаете и двете със сигурност ще останете най-доволни от този ден.
22 сеп 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Ще се съобразявате с високите си изисквания и ще дадете предимство на естетическите си възприятия. Това за някои означава влагане на повече усилия в конкретна задача, за това пък резултатите ще ви удовлетворят. Упорството ви ще довежда всичко, с което се захванете до успешен край.
22 сеп 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Съсредоточени сте и не допускате грешки. Съвсем близо сте до крайния успех. Близките ви проявяват разбиране и едва ли ще ви ангажират допълнително. Привличате вниманието на важен за вас човек. От тук нататък всичко е във вашите ръце. Някои от вас се държат прекалено самоуверено на моменти граничещо с арогантността. Това едва ли ще се приеме радушно.
22 сеп 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Притесненията на някои, свързани с промяна на работното място няма да са за дълго. Ще откриете подходящите хора, с които ще се сработите бързо и така ще навлезете в новата си среда. Приятелски настроен към вас човек ще ви покаже, че оценява присъствието ви и заедно можете да постигнете много.
22 сеп 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Хубави емоции ще разнообразят деня ви, ще ви направят активни и усмихнати. Психическата ви уравновесеност и душевна хармония ви позволяват да осъзнаете своята уникалност. Активни и уверени ще откриете за себе си много истини, които до сега са ви убягвали. Някои от вас ще пътуват, но не поемайте излишен риск.
22 сеп 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Намерете достоен начин да се разделите с хора, които са ви разочаровали, но ги обичате. Ако трябва се вслушайте в съветите, които ще получите. Възможни са обрати на плановете ви.
22 сеп 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Верни в предвижданията си, ще постигнете намеренията си, влагайки всичко, което е нужно за успеха ви днес. Не омаловажавайте отношението на някого към вас, добро или не, то може да се окаже решаващо за изхода на една ситуация. Във възможностите ви е да й повлияете положително, ако излъчвате светли мисли към участващите в нея хора.
22 сеп 2020
Последни новини