От х:

Днес в x:

23 °C

БСП с декларация за социално-икономически мерки, искат тестване на медици и полицаи

  Съветници от общинската структура на БСП - Хасково внесоха декларация с предложения и въпроси от социално-икономически характер в община Хасково. Документът бе входиран днес в деловодството на администрацията, тъй като смятат, че кметството закъснява с предприемането на мерки за справяне с предстоящата криза, в която много хора са останали без работа.

  "Въпросите са от граждани на общината", заяви председателят на Общинския съвет на БСП - Хасково Камен Тодоров. Той уточни, че не са получили отговор от кметството на нито едно от питанията им. "Въпреки това смятаме, че една опозиция трябва да бъде градивна и да продължи да търси това, за което е призвана", заяви Тодоров.

  Той заяви, че почти всички Общински съвети в страната са провели редовните си заседания, а някои дори са свикали извънредни, на които са разгледани въпроси, свързани с епидемиологичната ситуация. "Въпросите не са само социални, но и икономически. Двата вида въпроси трябва да бъдат разгледани от компетентни институции ", каза Камен Тодоров и припомни, че в Хасково вече два месеца и половина не са се провеждали заседания на Общинския съвет. От политическата сила поискали свикване на извънредно заседание, но инициативата им не била подкрепена от другите групи съветници.

  Според него заседание може да се проведе в спортна зала "Дружба", където съветниците ще бъдат на необходимото разстояние един от друг, каквито са указанията за ограничаване разпространението на коронавируса. Той се възмущаваше, че връзката между съветниците и общинското ръководство е само чрез фейсбук, без да получават официални имейли и съобщения с конкретни мерки в рамките на месец и половина по време на извънредното положение.

  БСП - Хасково апелира за вземане на мерки, които да облекчат положението в социално-икономически характер. Сред тях е сформиране на граждански форум, на който политици, представители на бизнеса и експерти от различни области да дадат мнения, от които да се случи нещо градивно за обществото.

  Камен Тодоров заяви, че общинските съветници от БСП - Хасково не са получили заплати за миналия месец. От коалицията предлагат възнагражденията им за март и април от комисии да бъдат изразходвани за закупуване на тестове, с които да се изследват здравните работници и полицаите, работещи на първа линия в борбата с коронавируса.

  Исканията на БСП - Хасково бяха представени на изнесен брифинг пред сградата на общината. По същото време обаче служители на общинското предприятие "Екопрогрес" извършваха дезинфекция непосредствено до сградата на кметството. На пресконференцията присъстваха шестимата общински съветници от Хасково, както и народният представител от коалицията за региона Смиляна Нитова.

  Предложения на БСП - Хасково:

  1. Да се разработи механизъм за освобождаване от такса битови отпадъци на юридическите лица, които са преустановили дейност за периода на действие на извънредното положение и 60 дни след отмяната му, за да могат да посрещнат своите задължения и предстоящите икономически последици;

  2. За периода на извънредното положение и шест месеца след неговото приключването освобождаване от лихви за данъци и такси за просрочени задължения на физически и юридически лица от Община Хасково;

  3. Освобождаване от патентен данък за второто тримесечие на 2020 г.;

  4. За периода на извънредното положение, да не се заплаща наем за: помещения, търговски обекти, както и тротоарно право или иначе казано използването на тротоарните площи с търговска цел срещу възнаграждение; сергии и магазини на пазари и други места на територията на Община Хасково, отдавани от община Хасково и общинските търговски дружества, които не могат да работят поради наложените мерки във връзка с извънредното положение. По този начин ще подкрепим малкия и среден бизнес, който е икономически парализиран от епидемията и наложеното във връзка с нея спиране на дейността му в известна степен. Същевременно това цели и запазването им като бъдещи наематели, които чрез дейността си да осигурят приходи за общинския бюджет. Наред с това следва да се има предвид и че за преустановяване на плащанията на наемите е налице и правно основание. В действащото законодателство - чл. 306 от ТЗ урежда хипотезата на "Непредолимата сила", каквато безспорно е въвеждането на извънредно положение. Според чл. 306, ал.4 от ТЗ "Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира".

  5. За всички ученици от Община Хасково, които нямат възможност, да се осигурят  необходимите електронни устройства, снабдени с интернет връзка за осъществяване на дистанционното обучение, което се провежда, ако такива до момента не са, тъй като така гласи и предписанието на МОН;

  6. Да се освободят учениците от таксите за общежитие до края на учебната година;

  7. Да не се начисляват такси за детските градини и яслите за първите 3 месеца след края на извънредното положение;

  8. Освобождаване от такса за ползване на пазари за търговия с промишлени стоки, за фирмите, които са преустановили работа, за времето на извънредното положение, включително и един месец след отпадане на извънредното положение. Това относно местата, които са отдадени от община Хасково;

  9. Намаляване на цената на годишния стикер за „Синя зона” и приспадане на цената за хората, закупили годишен стикер за „Синя зона” за периода, в който тя е освободена от такса;

  10. Въз основа на подробен анализ на приходната част на Бюджета на Община Хасково, при необходимост да се предприемат действия за неговата актуализация и да се пренасочат средства от по-маловажни проекти към жизнено важни системи в условията на криза, каквито са системите на здравеопазване, транспорт, чистота/дезинфекция и др.;

  11. При възможност и обективна необходимост, да се използват средства, осигурени по програми на ЕС от проекти с ниска степен на важност в кризисна обстановка и обявено извънредно положение, като се насочат към мерки за облекчаване на социално - икономическото положение в Община Хасково. В случаите, в които общото европейско законодателство, както и българското такова, позволяват;

  12. Допълнително финансиране на Бюджета на Община Хасково, чрез субвенция от държавния към общинския бюджет със сума, която се предоставя по конкретен повод (извънредното положение) и финансира мерки, приети от Община Хасково за облекчаване на социално - икономическото положение в Община Хасково, съгласно Закона за устройство на държавния бюджет (чл.42, ал.1 и ал.2 и чл. 44, ал.2). Сумата на финансиране може да се определи на базата на детайлни анализи. Посредством този инструмент може да се финансират общинското здравеопазване, дезинфектиране на инфраструктурата и т.н. Това е добра европейска практика за финансова помощ, която е възмездна и целева, като е подходяща в настоящия момент на форсмажорни обстоятелства предвид създалата се извънредна обстановка. Пример - за паркинга край с. Узунджово;

  13. Общинските дружества, които отговарят на приетите от Министерски съвет условия, да се възползват от програмата за заплащане на 60/40 от трудовите възнаграждения;

  14. Да се разработи стратегия и търсене на помощ от държавния бюджет за запазване на транспортните връзки в Община Хасково за периода на извънредното положение и след неговото прекратяване;

  15. Да се разработи стратегия за финансиране на нова транспортна схема за автобусните превозвачи, обслужващи линиите в общината, за да могат жителите на малките населени места да ползват услугите на лични лекари, аптеки, банки, търговски вериги и др. до момента на прекратяване на извънредното положение;

  16. Община Хасково да разработи програми за временна заетост на хора, съкратени поради извънредното положение, за периода след неговото прекратяване;

  17. Всички комисии на Общински съвет - Хасково да разработят стратегия за излизане от извънредното положение до края на календарната година според своята принадлежност и компетентност;

  18. Пренасочване на служителите, които не изпълняват трудовите си отношения в  местата за платено паркиране  „Синя зона”, в помощ на компетентните органи, следящи за предотвратяване на струпването на хора на едно място и спазване на указанията и препоръките на Националния оперативен щаб и Министъра на здравеопазването. Да бъдат разпределени по райони, снабдени с лични предпазни средства и да сигнализират компетентните органи в случай на констатирано нарушение на нормативните актове;

  19. Община Хасково да инициира „Граждански форум за поетапно излизане от последиците от извънредното положение“, с помощта на експерти, медицински лица, представители на бизнеса, браншови организации, общински съветници, граждански организации, НПО и др.;

  20. Община Хасково да кандидатства по проекти за финансиране на електронно обслужване и управление – дигитализацията в онлайн обслужването трябва да бъде приоритет за общинската администрация. Това е модерният подход. Нека се осъществи връзка и с г – жа Габриел, която отговаря за ресора с такъв предмет на дейност в Европейската комисия;

  21. Със сумата за възнаграждения на Общинските съветници на Община Хасково за месец март и април 2020 г., в които редовни сесии не бяха проведени, да бъдат закупени тестове, с които един път да се провери наличието на COVID – 19 в момента, а втори път да се констарира наличието или не на анти-тела в: здравните работници на територията на община Хасково, включително и зъболекарите, както и фармацевтите; служителите на общинска и областна администрация; полицейските служители; продавачите в хранителни и други магазини, които са на първа линия;

  "Предлагаме финансирането на тези предложения да бъде осигурено от Бюджета на Община Хасково, Държавния бюджет и от средства от ЕС.", пишат от БСП.
  Източник: Haskovo.NET

  Facebook коментари

  Коментари в сайта (31)

  • 1
   Мл
   Младок
   38 -9
   13:18, 29 апр 2020
   22.Пе-е-в-ски шеф на Д-А-НС
   23.една ограбена банка
   24.Комунизъм
   • Мл
    Младок
    31 -9
    13:22, 29 апр 2020
    Белене,Чернобил,Изтребване на интелигенцията,Фалит на държавата,Личната охрана на Живков и какво ли още.
    Туморът на българската политика е в опозиция на местазите си.
   • Ако някой застреля
    Божия наместник в Дадена Община
    или
    Народния си Представител
    ...
    По Закон ще има избори :))
  • 2
   Ле
   ленин
   30 -9
   13:21, 29 апр 2020
   искаме си парите искаме си парите искаме си парите викаха в хор червените
   • Коментарът е скрит заради голям брой отрицателни гласове. За да видите коментара, натиснете тук
  • 3
   Съ
   съветник
   23 -8
   13:28, 29 апр 2020
   да поискат и тестване на медиите и журналята за всякакви видове болести, включително психо-експертизи.
   • Го
    Горския
    1 -6
    17:17, 29 апр 2020
    Отстрелваш чакала от ГРОБ/ДПС и ако е Праведник Го... Виж коментара
  • 4
   Не
   некомпетентен
   36 -10
   13:33, 29 апр 2020
   Абе тези плащат ли им да се излагат или те го правят доброволно.
  • 5
   До
   До Младок
   19 -27
   13:39, 29 апр 2020
   Герберски трол ти пак ли коментираш? Нали уж не си... Виж коментара
  • 6
   Мл
   Младок в отговор
   24 -8
   13:45, 29 апр 2020
   "Туморът на българската политика е в опозиция на метастазите си."
   Искрено съжалявам,че нямаш нужният мозъчен капацитет,за да разбереш какво визирам и кого.
   Но така е,понякога хората се различаваме по умствени способности и докато един обхваща проблема,че е двустранен,то друг като теб ака от устата си и облизва пръстите,а след това пише коментари срещу мен.
   Капиш?
  • 7
   14
   14/88
   35 -9
   13:54, 29 апр 2020
   Мръсна комунистическа сган..
  • 8
   //
   ///
   30 -5
   13:59, 29 апр 2020
   Каменчо защо е без маска? За него не важат ли разпоредбите на държавата? Кога ще започнат отговорните органи да глобяват и хора от общински съвет и други ръководни структори,които не спазват разпоредбите.Трябва народа май да започне да ви глобява с по една сопа.Предложението ми е сега Каменчо да внесе в банката 300 лева дарение на болницата и да го покаже публично.
   • Bl
    blabla
    0 0
    12:40, 1 май 2020
    Е как. Той е от голямто добро утро
  • 9
   Iv
   Ivan
   32 -8
   14:28, 29 апр 2020
   Палячовци,че на някои и маските им червени.
   Как пък не им писна от собствените им простотии?!
   Минаха като на манифестация из центъра с костюмчетата,остана само да помахват като правешкия селяндур!
   Ама то какво да научи простата ти глава с размътен мозък!
   • **
    *****
    21 -6
    16:13, 29 апр 2020
    На червените маски липсва сърп и чук.
  • 10
   Гх
   Гхг
   30 -9
   14:38, 29 апр 2020
   Циркаджии!
  • 11
   Ре
   ре
   24 -3
   15:14, 29 апр 2020
   Полицаи и медици добре а на хора които работят в най различни магазини и имат най много контакти с хора на тях трябва ли бе БСП- то питам дето всеки ден по три пъти влизаш в мсгсзина за да плюслкаш ПИТАМ!
   • Йо
    Йо
    12 -13
    15:36, 29 апр 2020
    Те са писали,че трябва,ама трябва и да четете...
  • 12
   До
   Дон Пепе
   29 -8
   15:31, 29 апр 2020
   Тия комуняги защо още им се разрешава да са във власта.Кога в България ще се направи декомунизация и лустрация на всички червени отрепки.
  • 13
   Их
   Иххх
   17 -24
   15:37, 29 апр 2020
   Единствените,които за момента предлагат нещо.И то... Виж коментара
   • ..
    ...
    19 -4
    16:06, 29 апр 2020
    Пожеланията и предложенията са различни неща.
  • 14
   Ех
   еХЕ
   10 -17
   15:43, 29 апр 2020
  • 15
   Ди
   Дияна
   18 -9
   16:14, 29 апр 2020
   Мишки, всички до един !
  • 16
   Ле
   Ленин
   15 -5
   16:42, 29 апр 2020
   Другари.... Дайте да дадем. Да построим развито социалистическо общество. Да постоим после и Комунизма. БЕЗДЕЛНИЦИ.
  • 17
   Не
   Не комунист
   16 -6
   16:52, 29 апр 2020
   1.Защо малкия господинчо е без маска?
   2.Защо колегите им от Свиленград си дариха заплатите преди 2 месеца,а нашите -се ослушват?
   3.Не е спазена и дистанцията2-2.5метра един от друг
   4.Плачат за глоба,какво чакате,глобявайте ги!!!
   5.Пиар----и то не навреме и на място!!!
  • 18
   Фи
   Финансист
   9 -1
   22:06, 29 апр 2020
   Значи тези костюмарчета всъщност им е мъчно че не са взимали заплати два месеца. Всеки съветник взима по 600 лева заплата за два часа пиене на кафе в залата. Броят им 41. Вие сметнете колко грешни пари им даваме. Да си дарят заплатите до края на годината не да правят евтини сценки в центъра. Направиха го в други общини само в Хасково съветниците мълчат и чакат пари.
  • 19
   Уч
   учител
   3 -1
   22:39, 29 апр 2020
   А колко устройства дари някои от Вас на учениците от общината, които нямат таблети, лаптопи и др.
  • 20
   Ис
   Исмаил
   2 0
   10:27, 30 апр 2020
   Мноо яко тука...
   Парламента пасти са яде 😂
  • 21
   Тр
   тренер по футбол
   0 0
   13:01, 30 апр 2020
   Абе , това нали е "Б" отбора на герберасите. Мъчат се завалиите да станат от резервната скамейка и да влезнат на терена ама не им се отваря парашута. БСП и ГЕРБ са двете страни на една и съща монета , нали коренът им един и същ - славната БКП.
  • 22
   Bl
   blabla
   0 0
   12:34, 1 май 2020
   Първо ми стана ясно, че съветниците най-много ги е грижа за курвите в града. Сега, че не са взимали заплата. Предсатям си 4 години какви глупости ще сътворят.

  Хороскоп за 24.10.2020

  Хороскоп за Овен

  Овен
  Ако днес се нуждаете от съвет, допитайте се до близък приятел или роднина. Така може да не се съмнявате в неговата лоялност. Видимо се нуждаете от промяна на обстановката около себе си. Сами можете да си създадете душевен комфорт, но също се погрижете и за близките си. Любовта ви се усмихва днес.
  24 окт 2020

  Хороскоп за Телец

  Телец
  По-често давайте израз на добрите чувства към близките си, за да се радвате на взаимност. Духът ви ще укрепне и това ще се отрази благоприятно на живота ви. Въпросите, които ви вълнуват ще намерят по-бързо решението си, срещайки разбиране и подкрепа. Не правете компромиси с нещата, които са важни за вас.
  24 окт 2020

  Хороскоп за Близнаци

  Близнаци
  Планирате да свършите много неща днес, но ако не се организирате по подобаващ начин, едва ли ще доволни от резултатите, които постигате. Част от вас губят прекалено много време в колебания и това едва ли ще им помогне да се вместят в предвидените за работата им срокове. Можете да оползотворите свободното си време с активно раздвижване или спорт.
  24 окт 2020

  Хороскоп за Рак

  Рак
  По никакъв друг начин не виждате изхода от нещата за себе си, освен като победители. Това ви поведение ви поставя най-отпред и ви мотивира да дадете най-доброто от себе си. Нямайте колебания относно начина си на действие, вие знаете къде са силните ви страни. Ще имате подкрепа, ако такава ви е нужна.
  24 окт 2020

  Хороскоп за Лъв

  Лъв
  Ще останете доволни днес от това, което се случва около вас. Имате възможността да изпълните намеренията си и го правите по блестящ начин. Измъквате се ловко от деликатна ситуация и то в печеливша позиция. Ще ви се наложи да изчакате още нещо, което досега не ви се е отдавало, скоро ще успеете да го направите според предварителните си планове.
  24 окт 2020

  Хороскоп за Дева

  Дева
  Очаква ви дълго мечтан ден в домашна обстановка, където атмосферата едва ли ще бъде нарушавана от разноречия и други неприятни неща. Наслаждавайте се на спокойствието си и ако имате време подгответе плановете си за предстоящата седмица.
  24 окт 2020

  Хороскоп за Везни

  Везни
  Придържайте се към онова, което се изисква от вас, за да не ви вземат за особняци. Желаете да имате повече свобода, но засега се задоволете с това, което ви се предлага. Ще намерите верния път към сърцето на желания от вас човек, но трябва и вие да дадете от себе си повече.
  24 окт 2020

  Хороскоп за Скорпион

  Скорпион
  След усилията ви напоследък парите няма да закъснеят. Постепенно възстановявате обичайния си ритъм на живот. Без излишни усилия получавате това, което искате. Добри новини свързани с близките ви правят деня ви още по-хубав. Съвместни ангажименти ви дават възможност да получите добри позиции.
  24 окт 2020

  Хороскоп за Стрелец

  Стрелец
  Помислете кое е най-доброто за вас и семейството, и с него се заемете. Краткосрочните цели са за предпочитане, виждате резултатите веднага и това ви дава сили да продължите. Освен това се нуждаете и от почивка, а също и от развлечения. Дали ще ви стигне времето всичко…
  24 окт 2020

  Хороскоп за Козирог

  Козирог
  Днешният ден едва ли ще си останете у дома. Независимо с какво ще го свържете, бъдете сигурни, че ще останете доволни от прекараното време. Разтоварвате се сред хора, които не сте виждали отдавна или пък виждате за пръв път. При всички случаи промяната на обстановката ви се отразява особено добре.
  24 окт 2020

  Хороскоп за Водолей

  Водолей
  Ще имате възможност да изчистите някои стари задължения. В интимен план искреността би ви донесла успех, колкото и невероятно да звучи. Бъдете открити за желанията си и може да се изненадате от споделената обич, която ще срещнете. Приемате на доверие думите на непознат за вас, но не се лъжете.
  24 окт 2020

  Хороскоп за Риби

  Риби
  С желание ще се погрижите за близките ви хора, но и не само защото ще бъдете помолени за това. Добре съзнавате, че помагайки им да подредят живота си, помагате и на себе си. Изразявайки уважение към мнението на околните, ще откриете, че симпатиите ви са взаимни и от това ще последват интересни развития.
  24 окт 2020
  Последни новини