От х:

Днес в x:

13 °C

БСП с декларация за социално-икономически мерки, искат тестване на медици и полицаи

  Съветници от общинската структура на БСП - Хасково внесоха декларация с предложения и въпроси от социално-икономически характер в община Хасково. Документът бе входиран днес в деловодството на администрацията, тъй като смятат, че кметството закъснява с предприемането на мерки за справяне с предстоящата криза, в която много хора са останали без работа.

  "Въпросите са от граждани на общината", заяви председателят на Общинския съвет на БСП - Хасково Камен Тодоров. Той уточни, че не са получили отговор от кметството на нито едно от питанията им. "Въпреки това смятаме, че една опозиция трябва да бъде градивна и да продължи да търси това, за което е призвана", заяви Тодоров.

  Той заяви, че почти всички Общински съвети в страната са провели редовните си заседания, а някои дори са свикали извънредни, на които са разгледани въпроси, свързани с епидемиологичната ситуация. "Въпросите не са само социални, но и икономически. Двата вида въпроси трябва да бъдат разгледани от компетентни институции ", каза Камен Тодоров и припомни, че в Хасково вече два месеца и половина не са се провеждали заседания на Общинския съвет. От политическата сила поискали свикване на извънредно заседание, но инициативата им не била подкрепена от другите групи съветници.

  Според него заседание може да се проведе в спортна зала "Дружба", където съветниците ще бъдат на необходимото разстояние един от друг, каквито са указанията за ограничаване разпространението на коронавируса. Той се възмущаваше, че връзката между съветниците и общинското ръководство е само чрез фейсбук, без да получават официални имейли и съобщения с конкретни мерки в рамките на месец и половина по време на извънредното положение.

  БСП - Хасково апелира за вземане на мерки, които да облекчат положението в социално-икономически характер. Сред тях е сформиране на граждански форум, на който политици, представители на бизнеса и експерти от различни области да дадат мнения, от които да се случи нещо градивно за обществото.

  Камен Тодоров заяви, че общинските съветници от БСП - Хасково не са получили заплати за миналия месец. От коалицията предлагат възнагражденията им за март и април от комисии да бъдат изразходвани за закупуване на тестове, с които да се изследват здравните работници и полицаите, работещи на първа линия в борбата с коронавируса.

  Исканията на БСП - Хасково бяха представени на изнесен брифинг пред сградата на общината. По същото време обаче служители на общинското предприятие "Екопрогрес" извършваха дезинфекция непосредствено до сградата на кметството. На пресконференцията присъстваха шестимата общински съветници от Хасково, както и народният представител от коалицията за региона Смиляна Нитова.

  Предложения на БСП - Хасково:

  1. Да се разработи механизъм за освобождаване от такса битови отпадъци на юридическите лица, които са преустановили дейност за периода на действие на извънредното положение и 60 дни след отмяната му, за да могат да посрещнат своите задължения и предстоящите икономически последици;

  2. За периода на извънредното положение и шест месеца след неговото приключването освобождаване от лихви за данъци и такси за просрочени задължения на физически и юридически лица от Община Хасково;

  3. Освобождаване от патентен данък за второто тримесечие на 2020 г.;

  4. За периода на извънредното положение, да не се заплаща наем за: помещения, търговски обекти, както и тротоарно право или иначе казано използването на тротоарните площи с търговска цел срещу възнаграждение; сергии и магазини на пазари и други места на територията на Община Хасково, отдавани от община Хасково и общинските търговски дружества, които не могат да работят поради наложените мерки във връзка с извънредното положение. По този начин ще подкрепим малкия и среден бизнес, който е икономически парализиран от епидемията и наложеното във връзка с нея спиране на дейността му в известна степен. Същевременно това цели и запазването им като бъдещи наематели, които чрез дейността си да осигурят приходи за общинския бюджет. Наред с това следва да се има предвид и че за преустановяване на плащанията на наемите е налице и правно основание. В действащото законодателство - чл. 306 от ТЗ урежда хипотезата на "Непредолимата сила", каквато безспорно е въвеждането на извънредно положение. Според чл. 306, ал.4 от ТЗ "Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира".

  5. За всички ученици от Община Хасково, които нямат възможност, да се осигурят  необходимите електронни устройства, снабдени с интернет връзка за осъществяване на дистанционното обучение, което се провежда, ако такива до момента не са, тъй като така гласи и предписанието на МОН;

  6. Да се освободят учениците от таксите за общежитие до края на учебната година;

  7. Да не се начисляват такси за детските градини и яслите за първите 3 месеца след края на извънредното положение;

  8. Освобождаване от такса за ползване на пазари за търговия с промишлени стоки, за фирмите, които са преустановили работа, за времето на извънредното положение, включително и един месец след отпадане на извънредното положение. Това относно местата, които са отдадени от община Хасково;

  9. Намаляване на цената на годишния стикер за „Синя зона” и приспадане на цената за хората, закупили годишен стикер за „Синя зона” за периода, в който тя е освободена от такса;

  10. Въз основа на подробен анализ на приходната част на Бюджета на Община Хасково, при необходимост да се предприемат действия за неговата актуализация и да се пренасочат средства от по-маловажни проекти към жизнено важни системи в условията на криза, каквито са системите на здравеопазване, транспорт, чистота/дезинфекция и др.;

  11. При възможност и обективна необходимост, да се използват средства, осигурени по програми на ЕС от проекти с ниска степен на важност в кризисна обстановка и обявено извънредно положение, като се насочат към мерки за облекчаване на социално - икономическото положение в Община Хасково. В случаите, в които общото европейско законодателство, както и българското такова, позволяват;

  12. Допълнително финансиране на Бюджета на Община Хасково, чрез субвенция от държавния към общинския бюджет със сума, която се предоставя по конкретен повод (извънредното положение) и финансира мерки, приети от Община Хасково за облекчаване на социално - икономическото положение в Община Хасково, съгласно Закона за устройство на държавния бюджет (чл.42, ал.1 и ал.2 и чл. 44, ал.2). Сумата на финансиране може да се определи на базата на детайлни анализи. Посредством този инструмент може да се финансират общинското здравеопазване, дезинфектиране на инфраструктурата и т.н. Това е добра европейска практика за финансова помощ, която е възмездна и целева, като е подходяща в настоящия момент на форсмажорни обстоятелства предвид създалата се извънредна обстановка. Пример - за паркинга край с. Узунджово;

  13. Общинските дружества, които отговарят на приетите от Министерски съвет условия, да се възползват от програмата за заплащане на 60/40 от трудовите възнаграждения;

  14. Да се разработи стратегия и търсене на помощ от държавния бюджет за запазване на транспортните връзки в Община Хасково за периода на извънредното положение и след неговото прекратяване;

  15. Да се разработи стратегия за финансиране на нова транспортна схема за автобусните превозвачи, обслужващи линиите в общината, за да могат жителите на малките населени места да ползват услугите на лични лекари, аптеки, банки, търговски вериги и др. до момента на прекратяване на извънредното положение;

  16. Община Хасково да разработи програми за временна заетост на хора, съкратени поради извънредното положение, за периода след неговото прекратяване;

  17. Всички комисии на Общински съвет - Хасково да разработят стратегия за излизане от извънредното положение до края на календарната година според своята принадлежност и компетентност;

  18. Пренасочване на служителите, които не изпълняват трудовите си отношения в  местата за платено паркиране  „Синя зона”, в помощ на компетентните органи, следящи за предотвратяване на струпването на хора на едно място и спазване на указанията и препоръките на Националния оперативен щаб и Министъра на здравеопазването. Да бъдат разпределени по райони, снабдени с лични предпазни средства и да сигнализират компетентните органи в случай на констатирано нарушение на нормативните актове;

  19. Община Хасково да инициира „Граждански форум за поетапно излизане от последиците от извънредното положение“, с помощта на експерти, медицински лица, представители на бизнеса, браншови организации, общински съветници, граждански организации, НПО и др.;

  20. Община Хасково да кандидатства по проекти за финансиране на електронно обслужване и управление – дигитализацията в онлайн обслужването трябва да бъде приоритет за общинската администрация. Това е модерният подход. Нека се осъществи връзка и с г – жа Габриел, която отговаря за ресора с такъв предмет на дейност в Европейската комисия;

  21. Със сумата за възнаграждения на Общинските съветници на Община Хасково за месец март и април 2020 г., в които редовни сесии не бяха проведени, да бъдат закупени тестове, с които един път да се провери наличието на COVID – 19 в момента, а втори път да се констарира наличието или не на анти-тела в: здравните работници на територията на община Хасково, включително и зъболекарите, както и фармацевтите; служителите на общинска и областна администрация; полицейските служители; продавачите в хранителни и други магазини, които са на първа линия;

  "Предлагаме финансирането на тези предложения да бъде осигурено от Бюджета на Община Хасково, Държавния бюджет и от средства от ЕС.", пишат от БСП.
  Източник: Haskovo.NET

  Facebook коментари

  Коментари в сайта (31)

  • 1
   Мл
   Младок
   38 -9
   13:18, 29 апр 2020
   22.Пе-е-в-ски шеф на Д-А-НС
   23.една ограбена банка
   24.Комунизъм
   • Мл
    Младок
    31 -9
    13:22, 29 апр 2020
    Белене,Чернобил,Изтребване на интелигенцията,Фалит на държавата,Личната охрана на Живков и какво ли още.
    Туморът на българската политика е в опозиция на местазите си.
   • Ако някой застреля
    Божия наместник в Дадена Община
    или
    Народния си Представител
    ...
    По Закон ще има избори :))
  • 2
   Ле
   ленин
   30 -9
   13:21, 29 апр 2020
   искаме си парите искаме си парите искаме си парите викаха в хор червените
   • Коментарът е скрит заради голям брой отрицателни гласове. За да видите коментара, натиснете тук
  • 3
   Съ
   съветник
   23 -8
   13:28, 29 апр 2020
   да поискат и тестване на медиите и журналята за всякакви видове болести, включително психо-експертизи.
   • Го
    Горския
    1 -6
    17:17, 29 апр 2020
    Отстрелваш чакала от ГРОБ/ДПС и ако е Праведник Го... Виж коментара
  • 4
   Не
   некомпетентен
   36 -10
   13:33, 29 апр 2020
   Абе тези плащат ли им да се излагат или те го правят доброволно.
  • 5
   До
   До Младок
   19 -27
   13:39, 29 апр 2020
   Герберски трол ти пак ли коментираш? Нали уж не си... Виж коментара
  • 6
   Мл
   Младок в отговор
   24 -8
   13:45, 29 апр 2020
   "Туморът на българската политика е в опозиция на метастазите си."
   Искрено съжалявам,че нямаш нужният мозъчен капацитет,за да разбереш какво визирам и кого.
   Но така е,понякога хората се различаваме по умствени способности и докато един обхваща проблема,че е двустранен,то друг като теб ака от устата си и облизва пръстите,а след това пише коментари срещу мен.
   Капиш?
  • 7
   14
   14/88
   35 -9
   13:54, 29 апр 2020
   Мръсна комунистическа сган..
  • 8
   //
   ///
   30 -5
   13:59, 29 апр 2020
   Каменчо защо е без маска? За него не важат ли разпоредбите на държавата? Кога ще започнат отговорните органи да глобяват и хора от общински съвет и други ръководни структори,които не спазват разпоредбите.Трябва народа май да започне да ви глобява с по една сопа.Предложението ми е сега Каменчо да внесе в банката 300 лева дарение на болницата и да го покаже публично.
   • Bl
    blabla
    0 0
    12:40, 1 май 2020
    Е как. Той е от голямто добро утро
  • 9
   Iv
   Ivan
   32 -8
   14:28, 29 апр 2020
   Палячовци,че на някои и маските им червени.
   Как пък не им писна от собствените им простотии?!
   Минаха като на манифестация из центъра с костюмчетата,остана само да помахват като правешкия селяндур!
   Ама то какво да научи простата ти глава с размътен мозък!
   • **
    *****
    21 -6
    16:13, 29 апр 2020
    На червените маски липсва сърп и чук.
  • 10
   Гх
   Гхг
   30 -9
   14:38, 29 апр 2020
   Циркаджии!
  • 11
   Ре
   ре
   24 -3
   15:14, 29 апр 2020
   Полицаи и медици добре а на хора които работят в най различни магазини и имат най много контакти с хора на тях трябва ли бе БСП- то питам дето всеки ден по три пъти влизаш в мсгсзина за да плюслкаш ПИТАМ!
   • Йо
    Йо
    12 -13
    15:36, 29 апр 2020
    Те са писали,че трябва,ама трябва и да четете...
  • 12
   До
   Дон Пепе
   29 -8
   15:31, 29 апр 2020
   Тия комуняги защо още им се разрешава да са във власта.Кога в България ще се направи декомунизация и лустрация на всички червени отрепки.
  • 13
   Их
   Иххх
   17 -24
   15:37, 29 апр 2020
   Единствените,които за момента предлагат нещо.И то... Виж коментара
   • ..
    ...
    19 -4
    16:06, 29 апр 2020
    Пожеланията и предложенията са различни неща.
  • 14
   Ех
   еХЕ
   10 -17
   15:43, 29 апр 2020
  • 15
   Ди
   Дияна
   18 -9
   16:14, 29 апр 2020
   Мишки, всички до един !
  • 16
   Ле
   Ленин
   15 -5
   16:42, 29 апр 2020
   Другари.... Дайте да дадем. Да построим развито социалистическо общество. Да постоим после и Комунизма. БЕЗДЕЛНИЦИ.
  • 17
   Не
   Не комунист
   16 -6
   16:52, 29 апр 2020
   1.Защо малкия господинчо е без маска?
   2.Защо колегите им от Свиленград си дариха заплатите преди 2 месеца,а нашите -се ослушват?
   3.Не е спазена и дистанцията2-2.5метра един от друг
   4.Плачат за глоба,какво чакате,глобявайте ги!!!
   5.Пиар----и то не навреме и на място!!!
  • 18
   Фи
   Финансист
   9 -1
   22:06, 29 апр 2020
   Значи тези костюмарчета всъщност им е мъчно че не са взимали заплати два месеца. Всеки съветник взима по 600 лева заплата за два часа пиене на кафе в залата. Броят им 41. Вие сметнете колко грешни пари им даваме. Да си дарят заплатите до края на годината не да правят евтини сценки в центъра. Направиха го в други общини само в Хасково съветниците мълчат и чакат пари.
  • 19
   Уч
   учител
   3 -1
   22:39, 29 апр 2020
   А колко устройства дари някои от Вас на учениците от общината, които нямат таблети, лаптопи и др.
  • 20
   Ис
   Исмаил
   2 0
   10:27, 30 апр 2020
   Мноо яко тука...
   Парламента пасти са яде 😂
  • 21
   Тр
   тренер по футбол
   0 0
   13:01, 30 апр 2020
   Абе , това нали е "Б" отбора на герберасите. Мъчат се завалиите да станат от резервната скамейка и да влезнат на терена ама не им се отваря парашута. БСП и ГЕРБ са двете страни на една и съща монета , нали коренът им един и същ - славната БКП.
  • 22
   Bl
   blabla
   0 0
   12:34, 1 май 2020
   Първо ми стана ясно, че съветниците най-много ги е грижа за курвите в града. Сега, че не са взимали заплата. Предсатям си 4 години какви глупости ще сътворят.

  Хороскоп за 24.01.2021

  Хороскоп за Овен

  Овен
  Усърдието в работата и във всичко, с което се занимавате днес ще има видими резултати. За да сте в синхрон с енергиите на деня, станете по-търпеливи, потиснете егото си и избягвайте ненужните спорове. Дайте път на творческите си виждания и следвайте сърцето си. Предстоят желани развития в интимната сфера.
  24 яну 2021

  Хороскоп за Телец

  Телец
  Днес вършите добре всичко, с което се захванете. Прозрач-ността на целите ви много ви помага при осъществяването им, по-ради което никой от заобикалящите ви няма съмнение какво точно искате. Организацията ви е на ниво, затова можете да се надявате на добри резултати. Постарайте се да отделите от времето си и за човека до вас, нека той не се чувства пренебрегнат.
  24 яну 2021

  Хороскоп за Близнаци

  Близнаци
  Съдбата ще ви предложи всичко онова, от което се нуждаете днес. В службата ще се вслушват в предложенията ви, зачитайки опита и умението ви да се сработвате с колегите. Имате планове, голяма част от които ще отсеете и ще пристъпите към реализацията им. Позабравени чувства също ще изплуват на повърхността.
  24 яну 2021

  Хороскоп за Рак

  Рак
  Очаква ви динамичен и успешен работен ден. С деловите си партньори ще стигате бързо до общи решения и резултатите няма да закъснеят. Ако стихията ви е търговията бъдете предпазливи. Имайте предвид, че начинанията свързани с чуждестранни партньори е възможно да претърпят промени. Момента е подходящ за стабилизиране в личен план.
  24 яну 2021

  Хороскоп за Лъв

  Лъв
  Не ангажирайте вниманието си с маловажни неща. Отговорността ви изисква да се концентрирате върху непосредствената си работа. Бизнесът ще ви носи очакваните резултати, изненади не се предвиждат. С партньор от миналото си е възможно да възобновите стара връзка, интересът ви към него набира преднина.
  24 яну 2021

  Хороскоп за Дева

  Дева
  От доста време изчаквате подходящия момент за решаваща стъпка в професионалните ви дела и днес ще ви се отдаде възможност да я осъществите. Предпочитате да не рискувате и това може да стане причина за противоречия между вас и партньорите ви, но в крайна сметка вие ще се окажете прави. Предстои ви стабилизация във финансово отношение.
  24 яну 2021

  Хороскоп за Везни

  Везни
  Анализирате в дълбочина делата, с които се занимавате и сте в състояние да предвидите кое е следващото нещо, което следва. Хората около вас се осланят на този факт, но не допускайте вие да носите отговорност и вместо тях. На някои от вас предстои пътуване в чужбина, което е свързано с много предизвикателства за вас, но и доста дивиденти.
  24 яну 2021

  Хороскоп за Скорпион

  Скорпион
  Загърбвате стари неща, които ви носят само тревоги и тръгвате по съвършено нов път, където ви очакват немалко шансове, стига да съумеете да ги използвате както трябва. Имате завидното свойство бързо да се приспособявате и това занапред ще ви бъде само от полза. Вашата тайнственост привлича представител на другия пол, опитайте се да балансирате нещата.
  24 яну 2021

  Хороскоп за Стрелец

  Стрелец
  Ще избегнете изненадите и нежеланите ситуации, стига да сте внимателни и да се съобразявате с обективните условия. При работа с остри предмети и огнеопасни материали, вземете мерки. Роднините ви ще се радват, ако споделяте повече от времето си с тях. Обмена на мисли и енергия по между ви са важни, не ги пренебрегвайте.
  24 яну 2021

  Хороскоп за Козирог

  Козирог
  Бъдете предпазливи при боравенето с пари. Има голяма вероятност да ги загубите или да ви измамят по някакъв начин. Успехът в работата ви е неизбежен, особено ако става дума за проект, по който отдавна работите. Жизненият ви потенциал е на много добро ниво, но поради различни обстоятелства сте склонни към грешки и значителни пропуски.
  24 яну 2021

  Хороскоп за Водолей

  Водолей
  Гледате обективно на заплетена ситуация на работното си място и се опитвате да намерите подходящ начин за решаването й. Това ви издига в очите на околните, особено на онези, които не осъзнават сериозността на положението. Сътрудничеството ви с колега ще бъде ползотворно само при условие че приемате мнението му за равносилно на вашето и сте готови на компромиси.
  24 яну 2021

  Хороскоп за Риби

  Риби
  Възможно е да изпаднете в колебания. Податливи сте на импулси, каращи ви да свършите на мига всичките си задачи, но в следващия момент възниква друго и това забавя темпото ви. Каквото и да усещате, нещата ще се случват. Решавайте проблемите в движение и мислете позитивно, без да таите гняв в душата си към никого.
  24 яну 2021
  Последни новини