От х:

Днес в x:

4 °C

Еколози надвиха РИОСВ Хасково за 19 ветрогенератора

Министерството на околната среда и водите отмени решение на директора на РИОСВ Хасково за изграждане на ветропарк от 19 ветрогенератора в землищата на с.Груева, с.Манчево, с.Плешинци и с.Чобанка в общ.Момчилград, обл. Кърджали, съобщиха от екологичната организация „Зелени Балкани“.

Решението на Министерството на околната среда и водите е в резултат на обжалване от страна на “Зелени Балкани” и “Българско дружество за защита на птиците”.

От 2006 година дветеорганизации извършват проследяване на черни лешояди, маркирани с радиопредаватели от експерти от WWF Гърция. До момента по този начин са маркирани повече от 10 черни лешояда от колонията в Гърция (единствена на Балканския полуостров) и птици от колонията редовно прелитат на територията на българската част на Източни Родопи в търсене на храна. Резултатите от проследяването на лешоядите показват, че тази територия е своеобразен коридор, през който черните лешояди от Гърция навлизат в страната ни при търсене на храна.

Отчитайки комулативния ефект и влиянието на други инвестиционни предложения за изграждането на ветрогенератори на територията на Източни Родопи, експертите в областта на опазване на биоразнообразието от “Зелени Балкани” считат, че има вероятност ветрогенераторният парк да окаже влияние върху лешоядите, чиито основни популации са съсредоточени в района на Източни Родопи. С конкретното инвестиционно предложение особено силно се засяга популацията на белоглав лешояд (Gyps fulvus) от колонията на яз.Студен Кладенец. За района на Източни Родопи в процедури са около 120 ветрогенератора, а подадените заявления са за 300.

Приветстваме Решението на МОСВ и считаме, че с него се гарантира опазването на лешоядите в България и се предотвратяват нарушения на Директива 2009/147/ЕЕС за опазване на дивите птици, заявяват природозащитниците.

Haskovo.net

 

 

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 22.04.2021

Последни новини