От х:

Днес в x:

26 °C

Районният съд в Харманли на второ място по натовареност в страната

  Районен съд-Харманли е на второ място по натовареност от всички районни съдилища в страната с 42 дела средно месечно на съдия, а най-ниско натовареният е Районен съд-Ивайловград с 8 дела средномесечно на съдия. От съдилищата в областните центрове Районен съд-Хасково е на трето място по натовареност по щат, след Районен съд-Монтана и Районен съд-Пловдив. Окръжен съд-Хасково също е над средната натовареност за страната с 9 дела средномесечно на съдия по щат, а на база действителна натовареност е с 12 дела на съдия.

  Това съобщиха от Темида, след проведеното вчера Общо събрание на съдиите от Окръжен съд-Хасково и съдиите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията от районните съдилища в съдебния район. То се проведе онлайн чрез платформата „ZOOM“. На него беше обсъден Годишния доклад за дейността на Окръжен съд-Хасково и на районните съдилища в съдебния му район за 2020 година.

  В Общото събрание участваше и председателят на Апелативен съд-Пловдив Магдалина Иванова. Тя поздрави всички съдии и съдебни служители от хасковския съдебен район с отчетените положителни резултати на работата през 2020 г., в условията на обявената в световен мащаб пандемия от Ковид -19. Съдия Иванова отбеляза, че Окръжен съд-Хасково е сред трите най-натоварени съдилища в рамките на апелативния район, след Окръжен съд-Пловдив и Окръжен съд-Стара Загора.

  В общото онлайн събрание участваха окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов и директорът на ОД на МВР-Хасково старши комисар Ангел Цанков. Те благодариха за цялостната организация на работата в съдилищата от съдебния район, въпреки напрегнатата извънредна и усложнена епидемична обстановка. И двамата отбелязаха, че резултатите от работата на служителите на МВР и на прокуратурите в съдебния район се отчита по влезлите в сила съдебни актове на съдилищата по наказателни дела.

  Председателите на окръжен съд и на районните съдилища в съдебния район също изказаха своите благодарности на съдиите и на всички съдебни служители за работата в една необичайна обстановка предвид пандемията и постигнатите резултати, които се дължат преди всичко на добрата организация в съдилищата в съдебния район.

  Източник: Haskovo.NET

  Facebook коментари

  Коментари в сайта (1)

  • 1
   Ра
   Районен разсилен
   8 -2
   13:09, 30 мар 2021
   В районния съд имат яки климатци и винаги е много топло чак горещо и въобще няма зима га че сме август месец.
  Последни новини