От х:

Днес в x:

16 °C

70 деца хулигани регистрирани в Димитровград през 2008 г.

Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълналетни е разгледала общо 38 възпитателни дела по отношение на 70 деца през 2008 година, информираха от община Димитровград. През 2007 година те са били 83. 11 от регистрираните през 2008-а се явяват пред комисията за втори или пореден път, сочи отчетът й.

Наложените от нея възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН при разглеждане на възпитателните дела, са 62 спрямо 47 малолетни и непълнолетни:
- Задължение да участват в консултации, обучения и програми – 4
- Предупреждение – 28
- Поставяне под възпитателен надзор на родители или лица, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи – 6
- Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател – 19
- Предупреждение за настаняване във ВУИ с изпитателен срок от 6 месеца – 3
- Настаняване във ВУИ – 1
- Забрана за среща и контакти с определени лица – 1

През 2008 г. на отчет в Детската педагогическа стая са водени 67 деца, като 23- за първи път. 42 са преминали през разговор с инспекторите, предимно заради бягство от дома, скитничество и употреба на алкохол, като преобладават тези от ромски произход. Докато началото на 2008 г. т. нар. „деца на улицата" (безпризорни и безнадзорни) по данни на комисията са били 22, то в края на годината броят им е 10 деца, които живеят на улицата, или са принуждавани от родителите си да просят, информира днес Гинка Сталева от отдел „Закрила на детето".

Докато през 2007 г. преобладащи са кражбите на цветни метали и хулиганските прояви на малолетни и непълнолетни в община Димитровград, то през 2008 г. комисията констатира, че най-големият проблем е агресията, коментира Таня Иванова днес.

Друг аспект от работата на тази комисия е социално-превантивната дейност. Още от 2004 г. община Димитровград има разработена програма, съвместно с РУ „Полиция"-Димитровград за изнасяне на беседи в училищата по въпросите за вредата от упойващи и наркотични вещества, по която се работи и през 2008 г.
Във всяко училище има педагогически съветник от който вашето дете може да потърси помощ, апелира Таня Иванова.

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини