От х:

Днес в x:

2 °C

Кратък пътеводител в тайните на цифровата телевизия от ESCOM

Цифровите технологии отдавна са неразделна част от живота ни. Използваме ги без да се замислим за тях - компютри, мобилни и безжични телефони, аудио плейъри и системи, домашно кино, голяма част от електроуредите в дома ни, електрониката в автомобилите... Не е за чудене, че всички очакват телевизията да е цифрова.

До края на 2012 година в страните от Европейския съюз, включително и у нас, излъчването на аналогова телевизия ще бъде преустановено и ще се премине изцяло към цифрово излъчване в ефира. По кабела на ESCOM цифровата телевизия е вече факт.

За голяма част от хората е важно просто да могат да гледат цифровите канали. На всички обаче препоръчваме да прочетат Защо цифрова телевизия, за да се ориентират в тази нова материя. Накратко - какво стои зад абревиатури като DVB, HD, SD, MPEG и защо това ни касае пряко. Можете да се информирате и в детайли за последните постижения в технологията.

В раздела На практика се надяваме да намерите необходимата информация как да гледате цифровата телевизия на ESCOM, както и за Настройките, които абонатите трябва да направят.

В случай, че предстои да купувате телевизор, прочетете кратките препоръки в раздела Телевизорът, пак във връзка с цифровата и HD телевизия.

Защо цифрова телевизия
Най-общо казано, цифрова (или дигитална) е телевизия, при която сигналите – образ и звук – се предават в цифров вид. Добрата стара аналогова телевизия използва аналогови сигнали за предаване на образ и звук на разстояние (по кабел или ефирно). В това именно е и основната разлика между цифровата и аналоговата телевизия – в типа на пренасяните сигнали. Когато сигналът е цифров, т.е. състои се само от „нули” и „единици”, той е много по-устойчив. При преноса му на практика няма загуба на качество – той достига до вашия телевизор във вида, в който е бил излъчен.

Сигналите в цифровата телевизия обикновено се кодират по метода на MPEG-2 или MPEG-4 компресиите, които са много ефективни и осигуряват високо качество.

Втората важна предпоставка за осигуряването на високо качество при цифровата телевизия е, че се използва една от най-съвършените модулации. OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) при ефирно разпространение, QAM ( quadrature amplitude modulation,) за пренос по кабел. Така, дори при евентуалното смущение или загуба на един от носещите сигнали, не се губи съществена информация, а и загубената информация след това може да се възстанови, благодарение на използваните ефективни алгоритми за корекция на грешки.


До момента няма единен световен стандарт за цифрова телевизия, изглежда няма и да има. Както при аналоговата телевизия (системите NTSC, PAL и SECAM), така и при цифровата телевизия в различни части на света са приети различни стандарти. Европейският стандарт е DVB (Digital Video Broadcasting). Използва се още в Австралия и части от Азия, Южна Америка и Африка.

Други разпространени стандарти са ATSC (Advanced Television Systems Committee) – Северна Америка (САЩ и Канада), Южна Корея и части от Централна Америка ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) – Япония и Бразилия.

При DVB има няколко различни типа цифрови телевизии, в зависимост от начина на пренасяне на телевизионните сигнали. Основните от тях са DVB-T (от Тerrestrial – наземен) за наземно (ефирно) разпространявана цифрова телевизия, DVB-C (от Cable – кабелен) за кабелна цифрова телевизия и DVB-S (от Satellite – сателитен) за сателитна цифрова телевизия.

Европейският стандартизиращ институт за телекомуникации ETSI (European Telecommunications Standartisation Institute) превърна DVB-C и DVB-S в европейски норми още през 1994 година, а през 1996 година и DVB-T.

Непрекъснато се приемат чисто технологични корекции, като се появяват нови версии на гореспоменатите стандарти, например DVB-S2 за HD сигнали, както и стандарти за нови типове телевизия, например DVB-H за цифрова телевизия за мобилни телефони, но те все още не са широко разпространени, така че основните си остават трите изброени разновидности DVB-C, DVB-S и DVB-T.

Само за сведение, при японския ISDB стандарт също има подобно разделение на типовете цифрови телевизии - ISDB-C, ISDB-S и ISDB-T, докато при американския ATSC нещата са по-сложни – там има “Full-power”, “Low-power”, “Class A” и „TV translator” станции.


Независимо кой стандарт се използва и как се излъчва, по отношение на резолюцията при цифровата телевизия могат да се предават два основни типа телевизионни сигнали – Standard Definition (SD – със стандартна резолюция) и High Definition (HD – с висока резолюция). Телевизиите, които излъчват тези сигнали се наричат SDTV (Standard Definition Television) и HDTV (High Definition Television).

Често цифровата телевизия се отъждествява с понятието HDTV, което е неправилно. Всъщност HDTV е само част от цифровата телевизия. Вярно, HD сигнал не се излъчва при аналоговата телевизия, а само при цифрова. Но при цифровата телевизия все още се излъчват предимно SD сигнали и много малко от телевизиите са HD. Ако трябва да обобщим - макар че именно на нея принадлежи бъдещето, в момента HDTV е само една, и то малка част от цифровата телевизия.

Ето и конкретни цифри:
При SDTV телевизията сигналът е със Standard Definition резолюция, като резолюцията е 720 х 576 пиксела при европейския PAL стандарт за излъчвания с традиционния формат 4:3. Развивката при Standard Definition почти винаги е презредова. Това означава, че един кадър от телевизионната картина се предава (и съответно изобразява) на две части – отделно четните редове, отделно нечетните. Този начин на предаване е наложен преди време в аналоговата телевизия, тъй като честотните ленти не са достигали за предаване на целия телевизионен сигнал. Така кадърът се разделя на два полу-кадъра, които се предават един след друг 50 пъти в секундата (при PAL стандарта), т.е. с честота 50 Hz. Тази честота не случайно е избрана – тя е много малко над минималната честота, при която човешкото око не различава мигането на екрана. Идеята е проста и същевременно гениална – реално се предават 25 кадъра в секунда (50 полу-кадъра), но човешкото око ги възприема с честота 50 Hz – като една цялостна картина без мигане. Презредовата развивка се означава като „i" (от interlace). Често я наричат презредово сканиране. За разлика от нея, при по-модерната поредова развивка всички редове от кадъра се предават последователно един след друг. Тя стана възможна с навлизането на новите технологии и предлага много по-високо качество и прецизност на картината, особено при изобразяване на движещи се обекти. Поредовата развивка се означава като „p" (от progressive).


При HDTV телевизията сигналът е с висока High Definition резолюция, като в момента основно се използват две различни резолюции – 1280 х 720 пиксела с поредова развивка (т.е. 1280 х 720p) или 1920 х 1080 пиксела с презредова развивка (т.е. 1920 х 1080i). Екранният формат задължително е 16:9 (широкоекранен), а развивката, както виждате, може да бъде поредова или презредова. Едно уточнение – повечето нови модели плазмени и LCD телевизори могат да изобразяват картина освен с горните два формата, и с още по-прецизния 1920 х 1080p формат – т.е. 1920 х 1080 пиксела, но с поредова развивка. Това е най-новият и най-качествен формат (тези телевизори се наричат „HD-Ready 1080p”), и също ще се поддържа от цифровата телевизия.

Толкова за технологиите.

На практика

За абонатите на ESCOM преминаването от аналогова към цифрова кабелна телевизия не е трудно, ако телевизорът е със съвместим DVB-C тунер. Просто трябва да бъде настроен. Без допълнителни такси, тъй като в момента е пуснат Основен пакет – 50 канала. В случай че телевизорът няма DVB-C тунер, е необходим допълнителен цифров приемник, който скоро ще може да бъде закупен от ESCOM на много приемлива цена.

Настройките

Добрата вест е, че има само 2 стъпки, които трябва да изпълните, за да гледате цифровата телевизия на ESCOM.

1. От менюто избирате страна. Финландия, Швеция или „други” (на някои телевизори в менюто за избор на страна се появява знак „- -„ за „други”). Ако на този етап сте направили правилния избор, на екрана ще се появят цифровите тунери на вашия телевизор.
2. Избирате DVB-C. След което тунерът извършва сканиране и намира цифровите канали.

Проблемът е, че менютата на телевизорите са много различни, не само при различните производители, но и за моделите на един производител. Налага се да намерите в ръководството на своя телевизор как да достигнете до необходимите настройки, вече описаните стъпки 1 и 2.

И все пак, не очаквайте чудеса от цифровата телевизия. Както вече стана дума, мнозина свързват понятието цифрова телевизия с HDTV. Само че цифровата телевизия и у нас, и в цял свят не е High Definition, а е със Standard Definition картина. Резолюцията е същата, както при аналоговата телевизия, само качеството на картината е по-високо – без шумове и смущения. Което всъщност никак не е малко.

Ако искате да гледате истинска High Definition телевизия, ще трябва да изчакате за HD пакетите, а и повече програми да предприемат разпространение в HD. Към момента в HD вървят само няколко oт известните в България– Eurosport HD, National Geographic HD, Luxe TV, Планета HD. Travel TV e също в HD, но имат непреодолими проблеми с набавянето на декодери, на практика няма как да бъде гледан този канал в каквато и да е резолюция.

Телевизорът
Когато човек си избира телевизор, е добре да знае какви тунери ще са му необходими за телевизията, която има вкъщи, за да не се налага закупуването на допълнителни устройства впоследствие.

Видове цифрови тунери:

DVB-T- (terestria) – за наземна, ефирна, цифрова телевизия.
DVB-S – (satelite) – сателитна телевизия.
DVB-C – (cable) – за цифрова телевизия от кабелен оператор

HD-Ready 1080p – ако ще купувате HD телевизор, добре е да има и тази абревиатура на него. Това е най-новия и най-качествен формат 1920 х 1080 пиксела, с поредова развивка, което гарантира добра картина, когато има бързо движение в кадъра. Това ще направи инвестицията ви удачна в случай, че сте решили да се абонирате за HD пакет впоследствие.

Мира Захариева

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 28.11.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Вълнуват ви предимно семейни въпроси днес, а работата ви е възможно да остане на заден план. Не срещате сериозни затруднения, но за много въпроси ще ви се наложи да изчакате по-благоприятен момент. Просто периодът е неподходящ за активни действия от ваша страна. Не се притеснявайте да говорите открито да чувствата си с близките си хора, те ще ви разберат.
28 ное 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Вземете под внимание очакванията на близките си и работете за тяхното осъществяване. Така ще запазите мира в къщи и ще ви остане време за другите, не по-малко важни задачи днес. С интелигентното си присъствие печелите популярност и налагате идеи, чийто перспектива предстоят.
28 ное 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Ще намерите елегантно решение на въпрос, който ви притеснява и без да се губите в догадки, ще пристъпите към изпълнението му. Ще се ползвате с доверието на онези, които ви интересуват и чието мнение е важно за успеха ви. Носители сте на новото и много хора ще се съобразяват с вас.
28 ное 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Преминавате успешно през всички трудности, с които ви сблъсква днешният ден. Малко неща са в състояние да ви откажат от целите ви, преследвате ги твърдо и неотменно. Проявете обаче повече постоянство относно въпрос, който косвено ви засяга. Скоро ще оцените предимствата от подобно поведение. Предстои ви среща с човек, когото не сте виждали отдавна.
28 ное 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Най-сетне имате възможност да си отдъхнете. Резултатите от упоритата ви работа и проявеното постоянство ще надхвърлят очакванията ви. Цената на успеха ви е натрупалата се умора. Отдайте се на заслужена почивка. Отделете повече време на семейството си и любимите си занимания.
28 ное 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Време е да загърбите лошото настроение. Не се измъчвайте от черни мисли, а влезнете в откровен диалог, с човек, с когото имате нужда да се изясните. В служебен план не допускайте да ви припишат чужди пропуски. Нека поведението ви в семейството бъде изпълнено с уважение към по-възрастните. Чувствате се все по-добре.
28 ное 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Различни становища по общ въпрос ще ви накарат да заемете по-твърди позиции в защита на интересите си. Покажете се подготвени и с добро отношение към околните, това ще натежи везните във ваша полза. Ще възстановите силите си след здравословните си неразположения и няма да ви липсва енергия за всичко, което желаете.
28 ное 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Прекомерната сдържаност в отношения с желан от вас човек едва ли е верния път към сърцето му, за това опитайте да проявите инициативност и е много вероятно скоро да постигнете успех. Ще се изненадате от лекотата, с която успявате да въдворите ред у дома. Авторитетна намеса в подходящ момент ще ви донесе голямо предимство за в бъдеще, а и ще ви накара да се почувствате много добре.
28 ное 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Ще избегнете изненадите и нежеланите ситуации, стига да сте внимателни и да се съобразявате с обективните условия. При работа с остри предмети и огнеопасни материали, вземете мерки. Роднините ви ще се радват, ако споделяте повече от времето си с тях. Обмена на мисли и енергия по между ви са важни, не ги пренебрегвайте.
28 ное 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Денят ще ви стигне за да свършите всичко, което предвиждате. Имате и свободата, и волята и желанието, проявете повече активност. Не пренебрегвайте хората, които са ви помагали да постигнете успеха си, отдайте им дължимото. Простете грешките на близък човек и продължете напред.
28 ное 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Използвайте деня, за да го прекарате сред близките си хора. Нуждаете се осезателно от почивка и разтоварване. Опитайте се да туширате в зародиш евентуален финансов проблем.
28 ное 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Намирате много сподвижници днес, така че няма да сте сами в начинанията си. Откривате нещо полезно, което ще ползвате и за в бъдеще. Ваш близък е на път да постъпи по неразумен начин в личен план, опитайте се да му въздействате. Бъдете по-внимателни в сърдечните си взаимоотношения.
28 ное 2020
Последни новини