От х:

Днес в x:

6 °C

43 % от заетите в Хасковска област работят в микропредприятия

43.3% от заетите в Хасковска област работят в микропредприятия, в които заетостта е до деветима души, в малките предприятия, с работници от 10 до 49 души, заетите са 25.7%, в средните предприятия, с от 50 до 249 работни места– 23.3%, а в големите компании, с над 250 заети-7,7 %, съобщават от отдел „Статистически изследвания-Хасково“ към ТСБ-Юг.

Заетите лица в нефинансовите предприятия в областта са 48 763, което е с 2.4% по-малко спрямо предходната година. С най-висок относителен дял е сектор „Преработваща промишленост“ – 28.5% от общия брой на заетите в областта, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 27.5%.

12 080 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Хасково, са представили годишния отчет за дейността си през 2019 г.,което е с 1.8% повече от 2018 година.

Микропредприятията са с най-голям относителен дял от всички предприятия, малките са с 5.3%, средните са с 0.9%, а 0.1% от общия брой предприятия са големите компании.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2019 г. в региона на Хасково е сектора за търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети – 43.7% от общия брой на отчетените. Следват секторите : „Преработваща промишленост“ – 11.1% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 6.8%.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2019 г. е печалба в размер на 264 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 9 157, със загуба – 1 752 , а с нулев финансов резултат – 1 171.

Нефинансовите предприятия в област Хасково през 2019 г. са реализирали нетни приходи от продажби в размер на 4 246 млн. лв., или с 3.1% повече в сравнение с предходната година.

С най-голям дял нетни приходи от продажби е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 37.3% от общите приходи за областта. В сектор „Преработваща промишленост” този дял е 28.0%, а в сектор „Транспорт, складиране и пощи” – 8.1%. През 2019 г. нефинансовите предприятия, извършващи стопанска дейност в област Хасково, са произвели продукция на стойност 2 888 млн. лв., или с 0.5% повече спрямо 2018 година.

Относителният дял на произведената продукция в сектор „Преработваща промишленост“ е 39.7% от общата произведена продукция. Следват сектор „Транспорт, складиране и пощи ” – 12.2% и сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 10.8%.

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (2)

 • 1
  Az
  Az
  2 -1
  15:07, 18 яну 2021
  Сива икономика ...
 • 2
  Ti
  Ti
  1 -1
  16:33, 18 яну 2021
  Последиците от тиквените магистрали и газопроводи!
Последни новини