От х:

Днес в x:

34 °C

Обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Хасково

Обществено обсъждане ще се проведе във връзка с изготвения проект на „План за интегрирано развитие на община Хасково 2021- 2027“ на 15 юни 2021г., (вторник) от 17:30 ч. в зала „Хасково“, съобщиха от общинската администрация.

Обсъждането се провежда с цел спазване принципа на прозрачно управление и съгласуване с широк кръг заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на община Хасково и използване максимално съществуващите местни потенциали.

Планът за интегрирано развитие (ПИРО) на община Хасково 2021-2027 г. е основополагащ стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години. Той е част от системата от стратегически документи, интегриращи регионалното и пространственото развитие. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на община Хасково.

С Плана за интегрирано развитие се идентифицират проблемите в развитието и се определят възможностите за комплексно и устойчиво развитие на основата на разполагаемите ресурси и потенциал.

С този план се прилага стратегическата и законодателна рамка на политиката за регионално развитие, която е насочена към по-доброто отчитане на местните специфики, комплексното и устойчиво развитие на общината. Планът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини, в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен Централен регион и се разработва за седем годишен срок.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Хасково е да се очертаят рамките и възможните интервенции, водещи до устойчивото и интегрирано развитие на комплекса от природни дадености, на икономическите и социални сектори, на човешкия ресурс и потенциал. Опазването на природната среда и прилагането на екологичните норми и изисквания също е цел и задача на плана.

С цел запознаване с Проекта на ПИРО на Община Хасково, същият е достъпен на интернет страницата на общината - https://www.haskovo.bg.

Всички заинтересовани лица, които не могат да присъстват в зала „Хасково“ могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО до 17:00 часа на 15.06.2021г. на електронен адрес: projects_hv@haskovo.bg.

За повече информация: Ваня Христова, директор дирекция ЕНППЕ, община Хасково, тел: 038/603 447, електронен адрес: v.hristova@haskovo.bg

 
Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (6)

 • 1
  Гр
  Гражданка
  1 0
  18:41, 3 юни 2021
  Господа общинари, моля Ви преди да публикувате нещо за обществено обсъждане първо да си го прочетете! И аз използвам sopy-paste, но слаба или силна страна е текста: "Общината е осигурила модерна инфраструктура за сепариране, компостиране и обезвреждане на смесените битови отпадъци на регионален принцип.
  • Съществува значителен административен капацитет на различните нива на управление на отпадъците – регионален и местен
  • Принципът „разширена отговорност на производителят” се прилага в общината по отношение на отпадъците от опаковки, без да се отделят публични средства за разделно събиране и третиране.", който фигурира и в двете полета?
 • 2
  Сл
  След ОПГ ГЕРБ
  5 -2
  19:36, 3 юни 2021
  Модернизацията и Развитието на ....каквото и да е в България и хасковско,
  задължително минава през Дълбоко прочистване от всяка останка,член,...на ГЕРБ !

  След Изчегъртването Нана ОПГто България ще се оправи.
 • 3
  Бо
  бош лаф
  6 0
  21:17, 3 юни 2021
  Ми дайте линк към плана де, а не сайта на общината. То два часа трябва да го търси човек... Цялото обществено обсъждане си е една пунта мара, с любезното съдействие и на медиите...
 • 4
  Номер 15-16 в листата на фашистите за ликвидиране
  .......
  Има и по-големи гадове от тях
  ........
  • По
   Победител
   1 -1
   05:17, 4 юни 2021
   Още един до преди няколко години лизал задници.Сега герой ,палач от новите партизани.Абе г- - - - о да имаше малко смелост по рано.
 • 5
  Гр
  Гражданин
  2 -1
  08:40, 4 юни 2021
  Защо не са публикувани приложенията към плана? Пак нищо не правите от общината!
Последни новини