От х:

Днес в x:

Беливанов: Общинският съвет ще провали ли ремонта на „Младост“ и „Дружба“?

"Ще провали ли Общински съвет Хасково възможността за ремонт на стадион „Младост“ и зала „Дружба“?". Това е питането на кмета на Хасково Добри Беливанов във връзка с решението на местния парламент, който отказа общината да изтегли дългосрочен заем от 10.4 млн. лева за ремонт на спортните съоръжения в областния град. В тази връзка от общинската администрация изпратиха писмено становището на кмета.

Haskovo.net припомня, че на 10 юни от 17:30 часа предстои ново обществено обсъждане на предложението за теглене на кредит, което ще се проведе в зала "Хасково".

Ето становището на кмета Добри Беливанов:

На последното свое заседание, на 31 май 2019 година, Общински съвет – Хасково отхвърли предложението за даване на съгласие за ползване на открита кредитна линия за финансиране ремонта и модернизирането на спортната инфраструктура в града /зала "Дружба“ и стадион “Младост“/. А това понастоящем е единствената възможност за обновяване на спортни обекти, тъй като в момента различните програми не предоставят възможност за безвъзмездно финансиране на ремонти на спортни обекти. Общини, като Свиленград и Любимец, получиха финансиране за спортни зали и площадки по Оперативна програма „Развитие на селските райони“, но трябва да се има предвид, че Община Хасково не попада в обхвата на тази програма.

Общините Харманли и Димитровград също ремонтираха своята спортна инфраструктура, но със средства, предоставени с постановления на Министерски съвет. Нашата община също получи средства за ремонт на стадион „Хасково“ - около половин милион лева. За сравнение - Харманли ремонтира стадиона си с над 5 милиона лева от постановление на Министерски съвет. Причините за Хасково да не се отпускат такива средства най-добре ги знаят хората, които гласуваха против предложението за нисколихвен кредит от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“.

В същото време на 29 март тази година същите тези общински съветници без нито един глас против дадоха съгласие Община Хасково да кандидатства пред ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ за финансиране на проекти „Реконструкция и модернизация на спортна зала "Дружба" и Спортен комплекс "Младост". Със същото решение на Общински съвет-Хасково, кметът на община Хасково бе упълномощен да предприеме всички необходими действия, свързани с подготовката и подаването на проектното предложение пред ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“.

Общинската администрация подготви и изпрати необходимите документи и предпроектни проучвания за двата обекта - като например копие от годишните финансови отчети за последните три години и още много други справки. В резултат беше получена предварителна оферта от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" за финансиране на проектите със следните условя:

- общ размер на кредита-10 409 076 лева

- индикативен срок на кредита-180 месеца

-индикативен гратисен период, включващ срока за усвояване -24 месеца

- осреднен индикативен лихвен процент на база индикативна оферта - РЛП/Референтен лихвен процент/ + до 1% на годишна база

- обезпечение - Залог на вземания.

Тук е момента да отбележим, че Община Хасково е една от най-стабилните финансово общини в страната и поради това е одобрена за тази кредитна линия.

В началото на мандата - ноември 2015 година, общината имаше дълг в размер на 14 713 846 лева и 4 203 786 условни задължения по договор за асфалтиране на улици. Допълнително бяха усвоени кредити на стойност 316 214 лева за газификация на учебни заведения. Към момента в резултат на строга финансова дисциплина, общинският дълг е редуциран до 4 317 974 лева, като за главници са платени 10 711 726 лв., а разходите за лихви, такси и други са 743 338 лв.

За същия период в размера на горепосочените суми изцяло бяха погасени кредитите към фонд „Флаг“ в размер на над 4 милиона лева. Предоговорен беше и лихвеният процент на инвестиционния кредит с Райфайзенбанк ЕАД от 4,85% на завидно ниското ниво от 1,25 %.

В периода на изплащане на многомилионния кредит всички средства са превеждани своевременно съгласно погасителния план.

Същевременно само за ремонт на пътища и улици от октомври 2015 до май 2019 година са вложени близо 11 милиона лева. В тази сума не са калкулирани текущите ремонти на уличната мрежа, извършвани от общинското предприятие „Екопрогрес“.

Безпроблемното обслужване на наследения дълг е основание да се счита, че Общината няма да има проблем да изплаща искания понастоящем дългосрочен кредит.

За да се подпише споразумение с Фонда обаче е необходимо Общинският съвет да даде съгласие Община - Хасково да поеме дългосрочен дълг за финансиране на проекти за „Реконструкция и модернизация на спортна зала "Дружба" и Спортен комплекс "Младост"" с максимален размер до 10 409 076 лева. Кредитната линия ще може да се ползва едва след изготвяне на проектите за двата спортни обекта в съответствие с нормативната уредба, нуждите на спортни клубове и одобрението на обществеността. Средствата по кредитната линия се предоставят целево и могат да се използват само за предвидените дейности от изготвения бизнес план и само след извършването на конкретния разход.

Понастоящем няма разумно обяснение какви са мотивите на общинските съветници да не подкрепят докладната въпреки, че през месец март упълномощиха с абсолютно мнозинство кмета на Община Хасково да кандидатства за дългосрочен кредит. Предложения за корекции на докладната и за обсъждане на следващата сесия също нямаше. Предложение за друг начин на финансиране на спортната инфраструктура няма. Вероятно защото на всички е ясно, че друг вариант за ремонт към момента НЯМА!

Следва да се има предвид, че община Димитровград следвайки добрия пример на община Хасково, също предприе стъпки за финансиране на ремонти в два свои обекта с кредитна линия от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“.

Тези общински съветници, които гласуваха против предложението Хасково да ползва тази кредитна линия, налагат мнението, че в общинския бюджет има над 6 милиона лева спестени, излишни пари, които общината прехвърля от година на година.

Това категорично не е така. Преходният остатък в дела на местните дейности е планиран и разпределен в бюджета за 2019 година, приет от Общинския съвет с решение №839 от 22.02.2019 година и е в размер на 6 361 855 лева. От тях:

- 1 062 056 лева за допълнително аварийно водоснабдяване на Хасково предоставени от МРРБ;

- 300 000 лв за изграждане на канализацията на улица „Враца“;

- 311 920 лева - от РИОСВ /отчисления/ от такса смет, с които Общината ще закупи електромобил за нуждите на ОП „Екопрогрес“, /проведена е обществена поръчка, сключен е договор и вече очакваме камиона/ и за рекултивация на клетка в депото за ТБО;

- целеви средства за зимно почистване и поддържане на общинската пътна мрежа21693 лева.

- Общината има поети ангажименти по сключени дългосрочни договори - 26 845 687 лева - това са средства освен за капиталови разходи и за сметосъбиране и сметоизвозване, за експлоатация на Регионалното депо за отпадъци в село Гарваново, за храна за детски градини, ясли, социални заведения и за ремонти, договорите за някои от тези дейности са до 2021 година включително и разбира се за разсрочени във времето доставки.

Към месец май тази година – преходният остатък на разпоредител общинска администрация /местна дейност/ е 4 380 086 лв. В това число 1 009 966 лева за допълнителното аварийно водоснабдяване, 300 000 лв за канализацията на улица „Враца“ , 311 920 лева - целеви средства от РИОСВ и други за текущи ремонти, за капиталови разходи, средства за сметосъбиране и сметоизвозване, за храна за детски градини, ясли и социални заведения и т.н.

В общинския бюджет няма излишни средства, а всеки заложен лев ще послужи за разплащане на точно определени планирани дейности през годината.

Явно някои наши общинските съветници считат, че зала „Дружба“ и спортен комплекс „Младост“ са в отлично състояние и не се налага ремонт и модернизация. Или пък са решили, че децата и спортистите на Хасково нямат нужда от модерни спортни съоръжения.

Подкрепяте ли предложението община Хасково да изтегли кредит за ремонт на "Дружба" и "Младост", гласувайте в анкетата на Haskovo.net.

Haskovo.net

Общината да изтегли ли кредит от 10.4 млн. лв. за ремонт на "Дружба" и "Младост"?

Общината да изтегли ли кредит от 10.4 млн. лв. за ремонт на "Дружба" и "Младост"?

Facebook коментари

Коментари в сайта (23)

 • 1
  Съ
  съветник
  22 -24
  10:40, 7 юни 2019
  ей стар мошеник не противопоставяй общинския съвет на хората нищо няма да спечелиш от тази еФтина шмекерия. много плоски съвети ти дават гологлавите ти гурута и жена му
  • За
   зала дружба
   4 -2
   17:45, 7 юни 2019
   стига сте дрънкали простотии- „опорки“ от щаба на герб . сага ако кажат ок на тия пари, като ги знаеш държавните им служби колко са бързи към нова година може да дойдат парите пък там обществените им поръчки -тамън за другото лято и тамън за новия кмет .Пък ако ГЕРБ си платат пак колкото трябва и където трябва току виж може да е техен..то поне в началото може да техен де, докато им отреже мераците за далавери. Нали и тоя беше техен. Питайте го що го отлюспиха? Щото не им даде да цапнат! Всъщност питайте го от къде са тия картинки, които държи в ръцете си на снимката която илюстрира статията -проекта за зала Дружба. Като ви каже кой му ги е дал какво е предложил и какво е поискал -ще ви светне що ГЕРБ не са с него!
   ГЕРБ ще са големите губещи на изборите за кмет , пък ако сегашния реши да си напарви една листа и да се яви-оплескали са я и за избора на съветници.
 • 2
  Мл
  младост и дружба
  36 -7
  10:52, 7 юни 2019
  Димитровград може а Хасково не?!! Това като в оня стар детски филм за прасета може за деца не?
  Аман от политическите ви дразги и сметки? Димигровград -кмет избран от ГЕРБ и все още подкрепян от ГЕРБ - със същия кредит при същите условия, Хасково с кмет избран от ГЕРБ обаче по необявени публично причини зачеркнат от партията си и хоп не може? Що тия пари само за гербаджийски общини ли са? То нали всички целеви средства от бат Бойко от Министерски съвет са за гербаджиските общини сега и тези ли бе? Засрамете се! Децата не Хасково не се интересуват от политика, те не заслужават такова отношение . Младите хора, които тренират на Младост и в Дружба имат право да имат по-добри условия.
  утре пак ще сравнявате каква зала имат Димитровград-имат ама бат бойко им даде парите..тука що не дава щото ви гледа кирливите музуни на лидерите на паритята. ако нещо се направи то не е за кмета то е за хората в града. Тоя кмет е до есента ама децата младите хора нямат мандат, накаря просто и те ще си тръгнат и "скъпи ми смехурковци" от ГЕРБ няма да имате кой да ви избере улисани в играта да играете на инат на кмета ще пропилеете вашите си възможности. На георги иванов бяхте на инат , не ви угоди и вашия си кмет не ви угоди.. май -май повредата е във вашия телевизор
 • 3
  Ср
  СРАМ
  25 -22
  11:11, 7 юни 2019
  Ти провали целия град, няма маркировка и само дупки по улиците и кучета, срам
 • 4
  Ян
  Янков
  34 -3
  11:14, 7 юни 2019
  Ние сме уникални "кауни"!
  Кметът от ГЕРБ, прави предложение, и общинските съветници от ГЕРБ го отхвърлят.
  Общинските съветници от ГЕРБ правят предложение- кметът от ГЕРБ го отхвърля.
  Простите гербери сами се цакат.
  Какъв е изводът - на следващите избори да няма нито кмет , нито общински съветници от ГРОБ , пардон - ГЕРБ.
 • 5
  Пе
  Пепи
  19 -19
  11:16, 7 юни 2019
  Абе кво не разбра бе!? Имаш три месеца да бъдеш забравен завинаги , искаш да заробиш общината с кредит! Има други начини за финансиране на това, ама не при дядо(предател)
  • Им
   Има други начини
   13 -12
   12:39, 7 юни 2019
   Има , ама най-лесно е да теглиш кредит на гърба на населението.За европейските програми се иска труд, упоритост , настояване .Не става само с ядене , иска се и акъл .
 • 6
  Ба
  Бай Манол
  22 -16
  11:43, 7 юни 2019
  Дядо след тре месица няма да ти има никъде и никой няма да се сети за теб. Така и с нищо няма да бъдеш захомнен от хората. Стагай се за сълга почивка в някой старчески. Недей прави повече глупости на дърти години
 • 7
  Не
  неразбиращ
  22 -25
  12:06, 7 юни 2019
  16 години кмет ви беше оная гад , най- сетне имате нормален човек за кмет , а вие !!!! Харесвате оня , при който стъпвахте на пръсти в общината , мачкаше ви , а вие му раболепничехте. Ама ,че тъп народ!!!!!?????
  • Ви
   видял
   3 -1
   17:16, 7 юни 2019
   ааа и рекета си вървеше не го пропускай
 • 8
  Ха
  Хасково
  24 -10
  12:25, 7 юни 2019
  Колко трябва да си изпростял че да защитаваш простотията, безхаберието и малоумщината на всички в таз община през последните 4 години.Всички централни булеварди са леш. Дупки и неравности. Мръсотия, треволяци. Града е превърнат в паркинг.. Няма една улица по която да се движим двулентово. Къв кмет кви пет лева. Смешници
  • Ва
   Васко
   11 -4
   14:24, 7 юни 2019
   Градът го превърна в паркинг бай ти Гошо и послушницата Кремена Цонева дето не смееше да му гъкне.
 • 9
  Кр
  КрадиКрадев
  17 -12
  12:42, 7 юни 2019
  ей тоя четири години спа, сега за 10 милиона реве като вдовица за к...., кмета иска мангиии, дядка и аз обичам шума на парите голям кефец а?
 • 10
  Xx
  Xxxx
  26 -7
  12:50, 7 юни 2019
  Не разбрахте ли мили Кауни че гербажииге съветници закопаха Хасково
 • 11
  За
  засегнат
  19 -14
  12:58, 7 юни 2019
  Много слаб кмет ! Градът е в окаяно състояние. За 4г освен да си подпира главата , и да се разхожда в центъра друго не свърши дедо Добри.
  Сега 3 месеца преди края на мандата се сети да свърши нещо , да остане нещо след него !
  Никаква идея за развитие , няма план , няма действия. Развявахме метлата в общината не знам колко пъти , кой какъв бил , на кой бил , кум бил , сват бил , с тях , без тях пак едно голямо НИЩО.
  Хасково няма нужда от безхарактерни хора повече. Оставка г-н Беливанов!!!
  • Ба
   Бай Манол
   7 -2
   15:32, 7 юни 2019
   Браво много правилно
 • 12
  От
  Отговорен
  12 -4
  13:25, 7 юни 2019
  Един умен и абсолютно верен коментар!
 • 13
  От
  Отговорен
  17 -7
  13:28, 7 юни 2019
  Съветници ГЕРБ закопаха Хасково!
 • 14
  Де
  Делови
  16 -4
  13:33, 7 юни 2019
  ГЕРБ ще останат в миналото на град Хасково!
 • 15
  Ки
  киро
  15 -4
  13:46, 7 юни 2019
  Ами ние си го направихме,защото не наказахме Г.Иванов като не го избрахме за кмет ,а наказахме нас си
  Знате ли какви останаха в града само еди какви си и възрастни.Един млад и кадърен не е останал .
  Сега ще си сърбаме попарата и на есен да гласуваме всички . И м/у другото докато не си сменим начин ана мислене ,няма да се промени нищо в града.Много злоба и завист има в града .
 • 16
  Ко
  Компакт
  12 -3
  15:14, 7 юни 2019
  Пълна пародия от страна на Герб сами си вкарват автогол кмета предлага общинските съветници го отхвърлят ,неудобен ви е кмета май Делян Добрев се изложи максимално и сега хоп гласувайте твърдо не ... Иво Димов показва как се прави с Младост там , а в запустяло Хасково безхаберните уж работещи за хората в града правят точно нищо .Познайте какво ще се случи на местните избори с Герб от три пъти ...
 • 17
  Ко
  Компакт
  13 -5
  15:18, 7 юни 2019
  До Засегнат - Кмета не е слаб питайте Делян Добрев и сие защо представиха неговата кандидатура нали са големите политици ...Мислеха ,че ще им върви по свирката , но надали показа им как се прави .
 • 18
  87
  8796098-09
  4 -4
  18:16, 7 юни 2019
  В случая Дедо обслужва Чужди Интереси
  ......
  А не може ли Боци Маймуната да пусне парички за Спортните сгради - ей в Харманли даде кинти :))

Хороскоп за 16.09.2019

Хороскоп за Овен

Овен
В движение и работа ще премине деня за повечето от вас. Прекалената ви активност може да ви създаде проблеми, бъдете внимателни с онези, които не споделят идеите ви. Спазвайте добрия тон и не се поддавайте на провокации, така ще запазите спокойствието и работоспособността си.
16.09.2019

Хороскоп за Телец

Телец
Днес не разчитайте на случайността, а действайте. Постарайте се сами да потърсите решение на въпросите, които ви интересуват, и едва тогава прибягвайте до помощ от другите. Откриват ви се възможности, които не бива да пренебрегвате. Успешни ще са пътуванията ви, но внимавайте с изправността на автомобила си, ако шофирате.
16.09.2019

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Отнесете се с разбиране към проблемите на хората от обкръжението си и не злоупотребявайте с търпението им. На работното място ще се появят нови изисквания, с които ще трябва да се съобразявате. Няма да ви е лесно, но предвид уменията ви, ще се справите. В края на деня потърсете подходящи начини за разпускане.
16.09.2019

Хороскоп за Рак

Рак
Търсещите промяната ще започнат на чисто в професионалната сфера и това ще осмисли живота им. Промени се предвиждат и в личните ви взаимоотношения. Загатната до сега връзка ще премине в друга фаза, за едни напред, за други, означаваща край. Не бъдете в нищо прибързани. Внимателно обмисляйте възможностите си.
16.09.2019

Хороскоп за Лъв

Лъв
Днес ще осмислите много от нещата, които ви предстоят и ще се опитате да намерите най-доброто решение на решаващ въпрос. Не бъдете предубедени към определени подходи, а се опитайте да сте отворени към всяко едно нещо, което може да ви е от полза. Въпрос, касаещ личния ви живот не търпи отлагане, затова ще трябва да отнемете от работното си време.
16.09.2019

Хороскоп за Дева

Дева
Новости от интимен характер ще разнообразят деня ви. За някои те ще са свързани с появата на нова личност, а за други с обяснения и не дотам желани емоции. Във всички случаи ще се съобразявате повече със себе си и по-малко с околните. Следвайте целите си и ще останете доволни от свършеното.
16.09.2019

Хороскоп за Везни

Везни
Очертават се успешни ходове, а вие отдавна давате заявка за тях. Ще ви се предложи възможност, която, ако добре използвате , резултатите ще ви радват. Подкрепата на близките ще ви стимулира към действие. За някои се очертава вълнуващ разговор с човек, към когото не сте безразлични.
16.09.2019

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Денят се очертава като особено ползотворен за повечето от представителите на зодията. Днес кипите от енергия и хъс за работа. Справяте се чудесно с професионалните си задължения и имате голям успех в контактите си с делови съмишленици. От голямо значение ще се окаже способността ви да мислите бързо.
16.09.2019

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Бъде практични и не лишавайте околните от възможността да се включат в работата ви. Денят предразполага към споделеност във всичко. Дистанцирането ще ви направи тъжни. По-малко говорете и никакъв случай за неща, които не мислите. В противен случай ще си навлечете неприятности.
16.09.2019

Хороскоп за Козирог

Козирог
Ще работите за собствените за интересите си, без да се съобразявате с околните. Постигнатото може и да ви удовлетвори, но дали няма да нараните някого с поведението си. Ако това ви интересува, станете по-дискретни и учтиви в отношенията си. Пазете се да не попаднете на по-хитри от вас хора.
16.09.2019

Хороскоп за Водолей

Водолей
Без да губите настроение, ще се включите в събитията на деня. Срещите ще ви носят добра перспектива за бизнеса ви, но разбира се, ако покажете активността си. Бъдете добри и не губете мярката в общуването, като не се поддавате и на ласкателства. Бъдете себе си и няма да ви липсват хубави емоции.
16.09.2019

Хороскоп за Риби

Риби
Очевидно доброто ви настроение е заразително. Съсредоточената ви работа върху нещо, което според вас е печелившо, дава резултати. Останете верни на себе си и не пропускайте да споделите вълненията си с близък човек. Бъдете повече време с партньора си, дори това да ви струва усилия. Сега е момента.
16.09.2019
Последни новини