От х:

Днес в x:

Близо 30 % повече микро, малки и средни предприятия работят в Хасковска област

Изображение 1 от 2

  Добри новини в областта на развитието на икономиката в региона на Хасково. На фона въздействието на пандемията от COVID-19 и конфликта в Украйна, които изиграват важна роля за налагане на мерки за икономическо възстановяване, реконструкция и изграждането на малки и средни предприятия, от Отдел „Статистически изследвания Хасково“ Териториалното статистическо бюро-Юг идват добри новини.

  Според окончателните данни от годишния отчет, числеността на нефинансовите предприятия, осъществявали дейност на територията на Хасково през 2022 г. се повишава с 22.9%. Отчети за дейността си са представили общо 14 167 микро, малки и средни фирми и компании. В национален мащаб повишаването на броя на МСП е с 8.6% в сравнение с този на действащите предприятия от сектора през 2021 година.

  Малките и средните предприятия представляват 99% от всички дружества в рамките на Европейския съюз. Те предоставят 2/3 от работните места в частния сектор и допринасят с повече от половината от общата добавена стойност, генерирана от предприятията в ЕС.

  По данни на Европейския парламент в тях са заети приблизително 100 млн.души.

  В този смисъл развитието на микро, малките и средните предприятия има изключително значение за растежа и конкурентоспособността на европейската, в т.ч. и българската икономика, поради своята гъвкавост. 

  В годишния доклад за състоянието на МСП в България през 2022 г. и тенденцията за развитие на Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия за 2021 година, те представляват 74,2% от общия брой на заетите в икономиката. Генерират 66,5% от общата добавена стойност на икономиката и този дял продължава да расте.

  Тези предприятия имат и значителен принос за износа на страната, като 50% от общия износ е реализиран от МСП, които представляват 98% от всички фирми-износители в България.

  Микропредприятията, които са със заети до 9 души в региона на Хасково, са с най-голям относителен дял. Те са 94.8% от всички действащи в отчетния период. Малките предприятия са 4.4%. В тях служителите са с численост от 10 до 49 души. 0.7% са средните предприятия, в които работят между 50 и 249 служители. Едва 0.1% от общия брой предприятия в региона са с над 250 заети.

  В България основната дейност на МСП е насочена основно в сектора на услугите и на търговията, действието на средните предприятия е основно в преработващата промишленост.

  Тенденцията следва и в област Хасково, където най-висок относителен дял на предприятията за 2022 г. е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 35.7% от общия брой на отчетените предприятия. Секторът „Селско, горско и рибно стопанство“ е на второ място с 22.6% и „Преработваща промишленост“ – 8.2%.

  Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2022 г. е печалба в размер на 557.4 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 11 118, със загуба- 1 845, а с нулев финансов резултат -1 204.

  Нефинансовите предприятия в област Хасково през 2022 г. са реализирали нетни приходи от продажби в размер на 6 159 млн. лв., или с 27.0% повече в сравнение с предходната година.

  През 2022 г. нефинансовите предприятия, извършващи стопанска дейност в област Хасково, са произвели продукция на стойност 4 231 млн. лв., или с 32% повече спрямо 2021 година. Заетите лица в нефинансовите предприятия в областта са 47 415, което е с 4.9% повече спрямо 2021 година.

  Източник: Haskovo.NET

  Видеа по темата

  Facebook коментари

  Коментари в сайта

  Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
  Последни новини