От х:

Днес в x:

-3 °C

С 237 000 лв. ремонтират Изпитвателната лаборатория към агенцията по храните в Хасково

  Мащабен ремонт тече в Изпитвателната лаборатория в отдел „Лабораторни дейности“ към Областна дирекция по безопасност на храните – Хасково.

  „Извършва се цялостен ремонт на сградите и помещенията на Изпитвателната лаборатория, които са разделени на Лаборатория направление „заболявания“ и Лаборатория направление „храни“. Ремонтните дейности са неопложни поради лошото експлоатационно състояние на сградовия фонд, нарушена цялост и течове от покривите, напукани стени и други, които могат да доведат до повреда на апаратите в лабораториите. Целта е лабораториите да продължат да функционират в пълния си обем“, съобщиха от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните в отговор на официално запитване от Haskovo.net.

  Ремонтът се осъществява от фирма-изпълнител, по договор след спечелена обществена поръчка. По информация на Haskovo.net ремонтните дейности се извършват от фирма „Аква 3“.

  Общата стойност на възложената обществена поръчка е в размер на 237 000 лева без ДДС. Средствата в бюджета на ОДБХ – Хасково са осигурени от бюджета на Българска агенция по безопасност на храните, уточниха от БАБХ.

  Ремонтните дейности са стартирали на 27.10.2020 г., и ако метеорологичните условия позволяват, същите се очаква да приключат до края на следващата седмица – 20.11.2020 г.

  Значимост на лабораторията:

  Изпитвателната лаборатория към ОДБХ – Хасково е акредитирана лаборатория съгласно изискванията на български държавен стандарт (БДС) и извършва изпитвания за заболявания „Бруцелоза“ (едри и дребни преживни животни, свине), „Лептоспироза“, „Заразен епидидимит“, „Ензоотична левкоза по говедата“, „Салмонела във фуражи и органи от заклани и умрели животни“, проби от етапа на първичното производство, „салмонелоза по ПТ“, „трихинела“, изпитвания на храни от животински и неживотински произход, сурово мляко, внос на храни от трети страни, както и фуражи за храна на животни. Направление „диагностика“ обслужва областите Хасково и Кърджали, които са с най-голям брой животни в страната.

  Лабораторията с направление „храни“ обслужва областите Хасково, Кърджали и Стара Загора по официален контрол, както и изпитване на сурово мляко по инструментални методи на областите Ямбол, Сливен, Габрово, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян. Тази лаборатория е една от трите в страната за сурово мляко, която извършва и окачествяване на фермите за отглеждане на едри преживни животни (ЕПЖ) за мляко.

  Лабораторията извършва голям брой изследвания. Географското разположение на изпитвателната лаборатория – област Хасково (с прилежащия ГКПП „Капитан Андреево“ – вторият по големина сухопътен пункт в Европа), е предопределило значението ѝ на входна врата за Европейския съюз.

  Нормалното функциониране на Изпитвателната лаборатория в отдел „Лабораторни дейности“ при ОДБХ – Хасково е от съществено значение за предпазването от заболявания по животните и осъществяването на строг контрол на храните не само на територията на Република България, но и на Европейския съюз.

  Източник: Haskovo.NET

  Facebook коментари

  Последни новини