От х:

Днес в x:

18 °C

Проблемът с отпадналите ученици остава

Над 100 ученика между I и VIII клас отпадат от училище в общината всяка година.  По данни на НСИ Първомай е бил на едно от първите места по този показател преди 2 години. На 31 декември Янка Такева – шеф на учителския КНСБ, каза, че между 15 и 16 хиляди ученици  и тази година ще напуснат школото. Тенденцията е за намаляване на бройката, но и общият брой учащи е все по- малък. Очевидно става, че с безплатни закуски и учебници няма да задържим рисковите групи. Най- засегнати са етническите малцинства.  Посочените данни говорят за необходимост да се работи за интеграцията им. Заинтересовани  от обхващането и задържането на учениците са учителите. В много от местите школа вече се работи по проекти насочени към  рискови групи. Усилията се насочват към големия брой неизвинени и извинени отсъствия.  Центърът за обществена подкрепа подготвя кръгла маса по проблема.  Информираността и работата с родители е една от предпоставките за увенчаване на усилията с успех.

Когато учениците отпадат от училище, шансовете им за пълноценен живот намаляват, а рисковете от несигурно бъдеще се увеличават. За цялото общество проблемът ще има отражение след няколко години, когато свободната работа ръка ще е от необразовани млади хора, които ще бъдат и некокурентноспособни. 

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини