От х:

Днес в x:

27 °C

ЦИК определи възнагражденията на членовете на РИК и СИК

ЦИК прие хронограмата за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

С друго свое решение ЦИК определи месечните възнаграждения на членовете на РИК за подготовка и произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В райони с до 400 секции включително:

 • Председател - 1060 лева
 • Заместник-председател - 1010 лева
 • Секретар - 1010 лева
 • Член - 960 лева

В райони с над 400 секции:

 • Председател - 1175 лева
 • Заместник-председател - 1115 лева
 • Секретар - 1115 лева
 • Член - 1060 лева

Еднократното възнаграждение на членовете на СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. е съгласно методика, както следва:

 • Председател - 105 лева
 • Заместник-председател - 95 лева
 • Секретар - 95 лева
 • Член - 80 лева

Членовете на РИК ще получават месечно възнаграждение от 22 май 2021 г. до 14 дни включително от произвеждане на изборите - 25 юли 2021 г.

За получаването на устройствата за машинно гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.

Членовете на СИК/ПСИК по чл. 285, ал. 1 ИК, които представят протокола на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 30 лв. 

Членовете на СИК извън страната получават допълнително възнаграждение за времето до получаване на потвърждение от ЦИК.

Членовете на СИК в секции с машинно гласуване получават допълнително възнаграждение в размер на 20 лв.

Членовете на РИК и СИК/ПСИК  се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност за времето, необходимо за работата им в съответната комисия. Вноските са за сметка на държавния бюджет.  Възнагражденията не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.

Според решението на ЦИК, за подпомагане дейността на РИК може да се наемат специалисти с месечно възнаграждение - експерт към РИК - 780 лв. месечно и технически сътрудник към РИК - 560 лв. месечно. РИК могат да наемат до 2 експерти и до 4 или 5 технически сътрудници (в райони с под или над 400 секции съотв.).

За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, членовете на РИК и СИК/ПСИК, както и специалистите към тях получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението.

Коментари в сайта

Хороскоп за 12.06.2021

Последни новини