От х:

Днес в x:

5 г. след решения на ОбС няма ПУП на „Кенана“ и „Хисаря“, инвеститори се отказват да строят

  5 години след решения на Общинския съвет в Хасково все още няма изработени подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в жилищни райони „Кенана“ и „Хисаря“, сигнализира читател на Haskovo.net.

  С решения № 273/2016 г. и № 300 /2016 г. местният парламент одобри да се изработи проект за ПУП – ПРЗ в двата района. От тогава насам текат процедури по изпълнението им. Липсата на ПУП обаче забавя започване на строителство в тези части на града, тъй като всеки един инвеститор трябва за собствена сметка да си заяви изработването му, което изисква минаване на редица процедури, което отнема месеци, а може година, та дори и повече. Освен това коства допълнително между 1000 и 2000 лева, споделиха специалисти.

  „Като кажа на някой инвеститор, че ще може да започне да строи след година или две, то той просто се отказва. Купува си апартамент или инвестира средствата в близкия Димитровград“, коментираха още от строителния бранш. Именно заради това от сектора са на мнение, че община Хасково трябва да побърза с изпълнението на двете решения на ОбС, защото ако един имот има изготвен ПУП, самото строителство може да започне още в рамките на месец.

  По случая Haskovo.net изпрати запитване в община Хасково. От там заявиха, че все още текат процедури по изпълнение на решенията на Общинския съвет, които не са спирали. Не се ангажираха да кажат кога ще приключат те.

  Относно сроковете за изработване на ПУП – ПРЗ при намерение за строителство от гражданин заявиха, че те са различни в зависимост от искането, като процедурите може да отнемат месец, но може и година. Поясниха, че всеки случай е индивидуален, защото понякога има възражения, например от съседи или от съсобственици. Освен това намерението дали ще бъде изпълнено или не, зависи от много фактори.

  От общинската администрация заявиха, че липсата на планове за застрояване не спира гражданите да строят. „Правят си план за застрояване и регулация, и нещата се случват в рамките на законовите срокове, допустимите, които ние всячески се опитваме да спазваме“, казаха от общината.

  От там допълниха, че се опитват максимално бързо да изпълнят решенията на Общинския съвет с минимални средства за общината, както и максимално бързо да свършат услугите на гражданите, но понякога има фактори, независещи от администрацията. Уточниха, че изработването на ПУП – ПРЗ в „Кенана“ и „Хисаря“ се прави служебно и не е възложено на фирма, което предполага по-голяма инвестиция. „Правим го в интерес на града“, заключиха от кметството.

  Ето отговорът на местната администрация относно етапите по изпълнение на решенията:

  ж.р. „КЕНАНА“

  С Решение № 273/2016 г. Общински съвет Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на неурегулираната част на територията на ж.р. „Кенана“. Голяма част от имотите са засегнати от сервитути на мрежи на електропреносните дружества (ЕСО и ЕРЮГ) и проектирането на застрояване изисква съгласуване с тях за размера на сервитутните зони. Съгласуване беше извършено с ЕРЮГ, за мрежите ниско и средно напрежение, което удължи срока на процедурата. За съгласуване на мрежата Високо напрежение, собственост на ЕСО, е необходимо Община Хасково да финансира проект за изчисляване на сервитутната зона на електропреносната мрежа, което е немалка сума, и за която до момента не са били предвиждани средства в бюджета. Процедираният проект по Решение № 273/2016 г. на Общински съвет - Хасково предвижда изработване на план за регулация и застрояване, като плана за регулация включва осигуряване на достъп до задънени имоти с проектирани улици –тупик.

  Предстои изготвяне на ново задание за проектиране на ПУП в части: план за улична регулация, план за дворищна регулация и план за застрояване на ж.р. „Кенана“, гр. Хасково. То отново трябва да бъде разгледано на ОЕСУТ.

  ж. р. “ХИСАРЯ“

  С Решение № 300/2016 г. Общински съвет Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на територията на ж.р. „Хисаря“. За територията служебно е изготвен ПУП-ПР, който е разгледан и приет на заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ). Проектът е публикуван в ДВ бр.56/11.07.2017 г. и в-к „Марица“ на 12.07.2017 г. С протокол №11, по т.27/15.08.2017 г. на ОЕСУТ са разгледани постъпилите възражения, като приетите са отразени в проекта. С протокол №14/13.09.2018 г. е приет коригираният проект по част регулация и е взето решение за възлагане изработването на плана за застрояване. На територията на ж.р. “Хисаря“ попада Средновековна крепост от IX-XIв, кв. „Хисаря“ със статут – архитектурно - строителен културен паметник от античността и средновековието с местно значение, за която е необходимо да се определи охранителната зона по реда на Закона за културното наследство. Изготвеният план за застрояване предстои да се съгласува по реда на Закона за устройството на територията (ЗУТ).

  Ето вариантите за започване на строителство:

  В РЕГУЛАЦИЯ

  Когато гражданин или юридическо лице има инвестиционни намерения в гр. Хасково или селата на общината процесът е следният.

  Има няколко варианта:

  План за регулация и застрояване (ПУП ПРЗ),

  само План за регулация (ПР) или

  само План за застрояване (ПЗ) или изменения на тези три варианта, според конкретния случай се подава:

  1. Заявление по образец, съпроводено със скица, предложение и нотариален акт, въз основа на него се изготвя Заповед за разрешаване на ПУП ПРЗ, ПУП ПР, ПУП ПЗ от Кмета на Общината, която се извежда в деловодството.

  2. Заявление по образец за входиране на проект за съответния ПУП изготвено от лицензиран проектант (за ПР-геодезист, за ПЗ-архитект)

  -въз основа на него общината изготвя становище на кой трябва да се обяви

  -общината обявява ПУП-па

  - общината гледа ПУП-па на ОЕСУТ (ако има възражения при обявяването ги гледа и тях на ОЕСУТ)

  1. Ако няма забележки от участниците ПУП-път се приема и се изготвя Заповед за одобряване на ПУП

  2.Ако има забележки се връща с писмо към възложителя и приложено копие от протокола на ОЕСУТ, като се гледа пак след отстраняване на забележките

  Заповедта се извежда в деловодството и се обявява отново на заинтересованите лица и след 14-дневен срок влиза в сила

  3. Заявление по образец за издаване на разрешение за строеж заедно с проекти по всички необходими проектни части - разглеждат се проектите, ако са придружени от доклад на надзорна фирма се одобряват, печати и подписи и се издава РС (разрешение за строеж) и в 7-дневен срок се изпраща в РДНСК. РС се обявява на заинтересованите - съседи и др.

  Ако не са с Доклад от Надзорна фирма, се гледат на ОЕСУТ - ако се приемат се издава РС, ако не, се пише писмо до възложителя със забележките.

  друг вариант

  4. Заявление по образец за издаване на разрешение за строеж за - Комплексен проект-това е заедно внесени - ПУП+ Технически проект -същите действия, но накрая трябва да са изведени на една дата.

  Извън регулация има допълнителни подробности, ако е общински имотът общината пише докладна до Общински съвет да разреши изготвянето на ПУП.

  ОБОБЩЕНИЕ:

  От другия край на тежкия път от процедури, който трябва да се извърви, стои алтернативата на изготвения ПУП за целия квартал от страна на местната администрация. Тогава няма да има нужда гражданите да минават през дългите административни процеси. Целта на изготвянето на ПУП за един квартал е именно да се спестят пари на данъкоплатците, но най-вече да не се разхищава времето им. Всички процедури, през които трябва да се мине, ще бъдат вече уредени и бъдещият инвеститор ще може да започне да строи веднага. Ако Хасково иска да се развива като град, трябва да осигури на гражданите си възможността да реализират инвестиционната си инициатива в максимално кратък срок, след заявеното намерение. 

  Вече изминаха 5 години от решението това да се направи. Колко време още трябва да чакат гражданите на Хасково това решение да стане факт?

  Анета Кутелова

  Източник: Haskovo.NET

  Видеа по темата

  Facebook коментари

  Коментари в сайта (24)

  • 1
   Ем
   Ема
   23 -4
   13:54, 17 фев 2021
   Работа, работа, работа
   • Ге
    ГЕРБ - РЕЗИЛ
    33 -1
    16:43, 17 фев 2021
    То май стана резил, резил, резил...
  • 2
   Оп
   оправдават се само
   40 -1
   14:16, 17 фев 2021
   Как е възможно 5 години да не са достатъчни за да се направи това? Дали пък отдел Архитектура не заработва от там ?
   • високо-планински джентълмени Сър :))
   • Is
    Istinsta vi kazva...
    5 0
    14:16, 18 фев 2021
    Нали разбирате че подкупите и рушветите спират ако се приеме за това е цялата работа. Няма ли някой да ги спре тия кражби до кога ще продължава тези пари и рушвети да се дават в България.За това е цялата работа .
  • 3
   С днешното гласуване се отхвърли ветото на Президента и се одобри поредното изменение на Закона за устройство на територията. Благодарение на ГЕРБ вече никой няма да може да строи нито в Кенана, нито в другите части на града, освен ако не отчужди за своя сметка всички части от имотите, попадащи под улиците до имота му, както и да изгради пак за своя сметка улиците до имота му, вклювайки водопровода и канализацията, тротоарите и асфалтовото покритие.
   • Де
    Делянча
    19 -3
    14:35, 17 фев 2021
    ГЕРБ завинаги победа! Завинаги невинни независомо от престъпленията !
  • 4
   Ив
   Иван Иванов
   23 -1
   15:00, 17 фев 2021
   Ами в квартал Изгрев 35 години няма нищо, ни улици ни тротоари, само дупки по улиците и това е, кога и как ще можем да съдим общината за този резил? Това е вече въпроса, поне да ни върнат част от данъците. То това на нищо не прилича, толкова ли този кмет не видя там до акумулаторите, че релсите са заляти винаги с вода и хората газят в нея, за да минат. Някои хора слагат гуми и тухли - да се стъпне върху тях, за да минат. Срам, позор и резил за всички управляващи от всички партии. Един проблем в този квартал нормално не решихте. Ще кажете сега шахтата на Правда, да ама след колко години? Трябва всички родители да не си пуснат децата на училище в Хр. Смирненски, защото тези деца учат там и да се покани БТВ.
   P.S. Не слагайте календари по вратите на хората, а им разширете и асфалтирайте улиците.
  • 5
   От
   от Кенана
   36 0
   15:12, 17 фев 2021
   На Кенана и без друго много се строи в последно време. Ако започне това да става по бързата процедура ще стане страшно. Да ви обясня защо - и в момента има проблеми с водата.Колкото повече се строи толкова по тежък ще става проблема с водата на Кенана. А някой ще се погрижи ли да се оправят проблемите преди да е станало твърде късно. Кои са отговорните фактори от които зависи това? Само не ми разправяйте че мислите за града. Ако мислехте нямаше да сме на това дередже. Града ни има страшно много проблеми. Не е въпроса да давате на някои фирми да правят канализация и да приберат едни пари. Въпроса е после тази канализация да работи. Говоря за квартал Болярово. Правят се неща и после никой не връща пари за лошо свършена работа.Сега кой ще реши проблемите с канализацията на квартал Болярово. Ама младежа си хвърчи с хеликоптера, нали така. А с какви пари се купуват хеликоптери, а?
   • ?
    ?
    2 -2
    22:15, 17 фев 2021
    Какви хеликоптери бе човек
   • Не
    не живея на Кенана
    10 -3
    22:22, 17 фев 2021
    Хич не ми пука за онези които без акъл и с много пари се набълбукаха да живеят на Кенана. Нали са патрони да си платят пупове мупове и да си правят улици. Като са алчни да си платят. Нали така новобогаташи щом имате пари за скъпи коли ще имате и за регулация. Сега да ревем за 1000 лева на гжа делчева ли айде не ни подценявайте толкова
   • Стройте и после ще светите .....
    ....
    А заради урана , няма как да се хване вода - ако се хване от Клокотница реката - и тя е с завишено съдържание на уран :))
  • 6
   От
   Отчуждаване
   20 -1
   15:47, 17 фев 2021
   Общината не провежда процедура по вече одобрения план за улична регулация на Кенана. Колко средства са заложени за тези процедури през 2021 година в бюджета на Община Хасково? - 0лв! В същото време ГЕРБ днес гласува изменение в ЗУТ, с който поставя като задължително условие за издаване на разрешение за строеж отчуждаване на частите от имотите попадащи в улиците. Пита се "КОЙ ЩЕ ОТЧУЖДАВА?". Няма да е общината! С новото изменение в ЗУТ се узакони един държавен рекет, чрез който ще изнудват собствениците да даряват имоти и да оговарят и молят съседите си да прави същото. А за да се въведе в експлоатация обекта, ще трябва и да реализират улицата за своя сметка.
  • 7
   Мн
   Много средства
   17 0
   16:11, 17 фев 2021
   Колко "много средства " са необходими, като в закона пише , че е безплатно съгласуването!!! За толкова години отдавна можеше да имаме планове. Ама е по - удобно общинарите в архитектурата да си прибират частното проектиране. Какво ще правят като нямаме работа за тях. Ще остане работата само за Гладния архитект......дето вече май хич не е гладен!!!! И е добре да почнат като отговарят , поне законите да си четат, че стават смешни :))))) Никога няма да се оправи тоя град. Гербаджията го ударил на PR, a ДПС архитекта ....като за последно.
  • 8
   Ау
   ауууу
   18 -1
   16:23, 17 фев 2021
   Пак отворихте голяма тема, НО някой ще се произнесе ли по нея? Чакаме, чакаме, колко години да чакаме общ градоустройствен план, ПУП-ове, мупове ....дълга и широка ..........и народа се изнася.
  • 9
   Пу
   ПУП-чо
   17 -1
   17:34, 17 фев 2021
   "Инвеститорите се отказвали и си купували апартамент... - откога да си построиш къща се води инвестиция!?
   Иначе факт е, че нищо не правят с този ПУП, кадастър и т.н. - ама човещинка си е - как иначе ще взимат рушвети за разрешителни!?
   • До
    до ПУП-чо
    19 -1
    17:53, 17 фев 2021
    Хората правят инвестиция за себе си когато строят къща и в това отношение са инвеститори.Когато построиш къща в Хасково, ти имаш основания да останеш в този град, а общината печели от данъците които човекът плаща и ще продължи да плаща.Това е важно както за човека, така и за общината. Чудим се как да накараме хората да останат да живеят тук.Просто е - трябва да се направи всичко възможно хората да се чувстват добре и когато имат желание да строят да могат да почнат да строят веднага. Тези бавни и тромави процедури хранят корупцията и отказват хората да строят. Това трябва да се изреже ако искаме да вървим напред. Колкото по лесно е всичко толкова повече ще се случва. Хората трябва да са облекчени в строителството а не да им се пречи.
  • 10
   14
   14 88
   7 0
   19:04, 17 фев 2021
   няма нужда от пуп а от поп
   • Ра
    Райна съседката
    5 -5
    22:24, 17 фев 2021
    Това с примера за Димитровград направо ме разтресе. Можехте нещо по-хитро да кажете. Няма такъв който иска къща на кенана да се ядоса и да иде в Марийно. Хайде спрете да преувеличавате. Вече ми е мъчно за ниското ви ниво.
  • 11
   Хю
   Хюстън
   16 -4
   19:11, 17 фев 2021
   Хасковлии толкова години къде се бъзикаха,че му сложили окончание "град"в името за да се знае ,че е град да идат да видят Димитровград се превърна в град,а Хасково в село.И там управляват Гербаджии ама кадърни,не като нашите
  • 12
   Dz
   Dzakardo
   14 -4
   20:18, 17 фев 2021
   Когато начело е тулуп как да има пуп ????
  • 13
   Ке
   Кенанец
   6 -1
   22:02, 17 фев 2021
   Вижте какво е "пуп" на английски.Такава е ситуацията.
  • 14
   Вс
   Всевишния кенанец
   5 0
   14:23, 18 фев 2021
   първо всичките ми съседи със големи и скъпи къщи си карат на Акт 15, айде Общината да се задейства, докога ще пестят от данъци. После айде да разширите тези сокаци, и улиците вече по всяко време на годината са много подходящи за офроуд , но не и за нормални коли. Покрай тези дупки както виждаме зъболекарите станаха милионери, изпопадаха ни и пломби коронки и мостове.
   Призовавам Кмета най-добре да си подаде оставката , не му се получава управлението. Тъкмо един проблем затихне, нов по-голям изскача. Строителство в гората на Ямача, Игрищата до стадиона, Парка на ДНА, Стадион Младост, Терена на градския стадион, канализацията в Болярово, да не забравяме и големите обещания за Църквата в квартал Орфей , сега и регулации и улици...Голям карък излезе. Поднасянето на цветя по паметниците вероятно го смятате за "Добре свършена работа"
  Последни новини