От х:

Днес в x:

Държавата дава на фирмите минимална заплата и осигуровки за наемане на безработни

Нова финансираща мярка за осигуряване на наемане на безработни.

Само онлайн обаче ще се подават заявленията по подпомагащата финансова мярка на Министерството на труда и социалната политика „Заетост за теб“. Бюджетът по нея е 160 млн. лв., от които 50 млн. лв. са за компании от сферата на туризма. Финансирането е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

По тази мярка работодателите могат да наемат безработни с регистрация в бюро по труда за период от 3 месеца. А за това време те ще получат от държавата средства за възнагражденията им в размер на минималната заплата, както и дължимите осигуровки.

Бюджетът на проекта предвижда и подпомагане на работодатели, които попадат в останалите допустими сектори, като средствата са разпределени на квотен принцип по общини и окрупнени по области спрямо равнището на безработица, броя на новорегистрираните безработни след 13-ти март, тази година. Взима се под внимание и броя на работодателите в съответната община.

Според последните данни на Агенция по заетостта за безработицата в Хасковско област, в община Хасково към 31 май регистрираните безработни лица са 3977, което представлява 8,2 %. За сравнение без работа през април са били 4311 души или 8,9 %. Так за последния месец се отчита спад от 0,7 %, като наетите в сезонни дейности са една от възможните причини за намалението на безработицата в община Хасково.

В Проекта „Заетост за теб“ могат да участват работодатели, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, вкл.и общински предприятия, работодатели, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и регистрирани по Закона за народните читалища, уточни шефът на Дирекция „Бюро по труда“ в Хасково Тянко Кондов.

От БТ обръщат внимание, че има и ограничение за броя на лицата, които могат да бъдат наети. Максималният брой на заявени работни места, за които може да кандидатства един работодател, зависи от списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката.

При персонал от 10 души, помощта може да бъде заявена за наемане на до 2 лица по мярката. Във фирми, които имат щат до 50 души, се допуска да бъдат наети до 10 лица, за тези с работни места до 250 души, се допускат до 30 лица. Компаниите с над 251 души персонал могат да се възползват да наемат по програмата „Заетост за мен“ до 60 лица.

За работодатели от сферите на хотелиерството и ресторантьорството, и за тези, свързани с туристическите и туроператорските дейности, важи различен квотен принцип за максималния брой на заявените работни места. До 10 души списъчен състав се допуска кандидатстване за финансиране на до две работни места, до 50 души-до 10 лица, за състав до 250 души се допуска наемане до 50 лица, за персонал по списък до 251 души, сега по програмата може да се кандидатства за получаването на минимална заплата и осигуровки от държавата за наемане на до 100 лица.

Има ли обаче възможност за спекулации от страна на работодателите, които имат намерение да използват механизма „Заетост за теб“, за да върнат на работа съкратен свой служител през периода на извънредното положение, като по-изгодна мярка, вместо да се възползват от мярката 60/40, по която те покриват по-голямата част от заплатата и осигуровките на работниците си?

„Целта на проект “Заетост за теб” е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавирусa COVID-19.

В отговор на предизвикателствата, свързани с наблюдавания бърз темп на растяща безработица в страната, проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. Допустима целева група по проекта са безработни лица, които не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 1 месец от подаване на Заявката на работодателя.“, казва по този въпрос шефът на Бюрото по труда в Хасково Тянко Кондов.

Работодателят има право да кандидатства и в случай на одобрение да се възползва от всички проекти, предвидени за подпомагане или компенсиране за запазване на заетостта.

Красимира Славова

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (5)

 • 1
  Робовладелците наемат шивачки
  А Боци Тулупа трупа в шкафчето пачки
  .....
  Ха кажете кое има по сметка - да си шивачка или проста кърджалийска патка :))
 • 2
  По
  поредната тъпотия
  18 0
  15:05, 8 юли 2020
  Значи работодателите съкратиха обучени и кадърни хора, които сега по тази измислена мярка не могат да наемат отново. Егати тъпотията. Дайте да наемаме некадърници и ******и, а готовите обучени кадри да хвърлим на пътя. Пфууууу тъпа държава
 • 3
  Ра
  Работливко
  5 -1
  17:49, 8 юли 2020
  Мини минимална заплата.Т.е. до края на месеца си броиш жълтите стотинки.
 • 4
  Do
  Do 2ри
  2 -1
  23:22, 8 юли 2020
  Да и после работодателите се тюфкат защо нямало ценни кадри. Еми наемете си инжинерите от Гвардията и Вулкан 🤣🤣😂
 • 5
  Ро
  Робовладелец
  0 -3
  00:15, 9 юли 2020
  А на теб дръжката в г.за !
Последни новини