От х:

Днес в x:

30 °C

Удължават проекта за подкрепа на родители и деца в Хасково

С 16 месеца ще бъде удължен проектът „Шанс за нашите деца“ в Хасково.

По него общината работи вече 26 месеца. Финансирането му е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Целта е ограничаване на бедността сред децата и намаляване на случаите на социално изключване сред подрастващите.

С продължението общият бюджет на проекта ще достигне близо 870 000 лева.

По дейностите в подкрепа на деца и семейства работят експертите от различни сфери в Общностния център, който също е създаден по проекта. Педагог, помощник възпитател – медиатор, логопед, рехабилитатор, стоматолог, лекар-гинеколог, акушерка, юрист, педиатри, психолози, медицински сестри, социални работници работят както на място в центъра, така и правят посещения в семейна среда на обхавнатите в групите.

Дейностите са насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители от общината.

През 2018г. по различните направления са преминали общо 443 деца и техните семейства. В 91 от случаите експертите от Общностния център са работили с деца с увреждания, като помощта е включвала рехабилитация, консултиране, обучение на родителите как да са по-полезни в грижите.

Дейности за семейно планиране и индивидуална работа са приложени при 131-н от случаите.

221 са консултациите за подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията.

haskovo.net

Facebook коментари

Коментари в сайта (2)

Последни новини