От х:

Днес в x:

-4 °C

Обявиха първата защитена зона от НАТУРА 2000 в Хасковско

„Бяла река" е първата защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 обявена със заповед на министъра на околната среда Джевдет Чакъров, съобщиха от регионалната екоинспекция.

Защитена зона „Бяла река" е с площ от над 446 хиляди декара, като включва землища от населени места в община Крумовград, област Кърджали и община Ивайловград, област Хасково.

В новата зона ще се опазват и поддържат местообитания на защитени и застрашени от изчезване видове птици като: черна каня, морски орел, египетски, белоглав и черен лешояди, както и царския орел. На определени места в зоната може да бъде наблюдаван белогърбия кълвач. Това са едни от малкото в страната ни и единствени в Източните Родопи находища на вида.

На територията на защитената зона са наблюдавани два от деветте установени у нас биомно ограничени вида птици, характерни за средиземноморската зона. Това са големия маслинов пресмехулник и белочелата сврачка.

В границите на защитената зона се забранява залесяването на съществуващите ливади и пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения. Сред забраните, приети със заповедта за обявяване, е и ограничението да се извършва корекция на речните корита извън населените места. Забранява се още отводняването и пресушаването на разливи и други влажни зони.
Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 19.01.2021

Последни новини