От х:

Днес в x:

18 °C

Общината обявява конкурси за директори на две детски градини

 

ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 3 и   ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Заповед № 578/08.04.2021г. на кмета на Община Хасково

ОБЯВЯВА:

Конкурс за заемане на длъжността „директор на детска градина“  на:

 1.  Детска градина №16„Славейче“, гр. Хасково, ул.„Св. Св. Кирил и Методий“ № 92-94, 
 2.  Детска градина по изкуствата, гр. Хасково,  ул. Петър Берковски“ №7

I. Кратко описание на длъжността:

Директорът на общинска детска градина, ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно – управленска и финансова дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите:

 1. Да са български граждани, граждани на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващи в страната чужди граждани - при получено съгласие на началника на РУО, или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.
 2. Да са завършили висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", област на завършено образование  – „Педагогически науки“, със  специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена  професионална квалификация „педагог“и/или „детски учител“, „детски и начален учител“  или специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“;
 3. Да имат не по-малко от 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл.213, ал.2 от ЗПУО  и чл.19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
 4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. Да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват професията си.
 6. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката;
 7. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, т.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено и трудовото им правоотношение не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок преди подаване на документите за участие в конкурса освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;
 8. Да притежават добра компютърна грамотност.

III. Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурс до кмета на община Хасково (свободен текст).
 2. Документ за самоличност (за справка).
 3. Професионална автобиография.
 4. Документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация (копия и оригинали за сверка).
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на учителския стаж - трудова  и/или служебна книжка, осигурителна книжка или др.документ (копие).
 6. Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за длъжността директор на детска градина, включително за липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал).
 7. Удостоверение, че лицето не се води на учет в психиатричен диспансер по местоживеене. (оригинал).
 8. Декларация по чл.215, ал.1 от ЗПУО.(по образец)
 9. Други документи за образование и квалификация, в т.ч. компютърни умения, владеене на чужд език и др., ако кандидатът притежава такива (копия).

Свидетелство за съдимост за кандидатите се издава по електронен път служебно.
Копията на представените документи трябва да са ясни и четливи и заверени с „Вярно с оригинала“ лично от кандидата. 

Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността „директор на детска градина“  за повече от една общинска детска градина, но за всяка от тях трябва да подадат отделно заявление със съответните документи, в което изрично да е посочено наименованието на всяка детска градина, за която кандидатстват.

IV. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсната комисия проверява изискуемите документи и съответствието им с изискванията към кандидатите за заемане на длъжността.
 2. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи, видно от които кандидата отговаря за заемане на длъжността.
 3. Конкурсът за заемане на длъжността директор на детска градина се провежда в три етапа:
  Допускане по документи.
  Писмен изпит – тест. 
  Интервю. 
 4. Допуснатите до следващ етап ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане.

V. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в сградата на Община Хасково, пл. Общински №1, стая №309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, в срок 1 месец от публикуване на обявата. При подаване на документите да се представят оригиналите за сведение.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, трябва да съдържат всички попълнени страници и оформени до датата на подаване на документите.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя при подаване на документите.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения, свързани с конкурса, ще се обявяват в сградата на Община Хасково, на информационното табло, както и на електронната страница на Община Хасково с адрес: www.haskovo.bg.

Още новини

Хороскоп за 18.06.2021

Хороскоп за Овен

Овен
Правите неща заслужаващи уважение и с тях печелите симпатиите на хората около вас. Не преследвайте користни цели, не бъдете високомерни към другите, нито пък използвайте познанствата си с цел облага. Само така ще запазите личното си достойнство, а и ще заслужите истински приятели.
18 юни 2021

Хороскоп за Телец

Телец
Този ден за вас се характеризира с инициативност и добро настроение. С каквото и да се захванете, вършите всичко по най-добрия начин и то така че да удовлетворява изискванията и на най-взискателните хора около вас. Възможно е да ви се наложи да отложите нещо, планирано за днес, което ще ви създаде повече работа впоследствие.
18 юни 2021

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Много от вас ще споделят времето си със семейството и приятелите, в стремежа си да направят деня по-приятен за всички ви. Изразявайки подкрепата си към тях, ще ви стигнат силите да се справите и със своите си задачи. С воля и труд ще преодолеете ограниченията, които ви пречат и ще продължите напред, мотивирани и можещи. Няма да ви липсват внимание и любов.
18 юни 2021

Хороскоп за Рак

Рак
Не се поддавайте на натиска на околните. Това едва ли е толкова трудно, колкото изглежда. Вършете работата си безупречно и се съобразявайте с плановете си. Предвид темперамента ви за мнозина от вас това може да се окаже трудно, но днес си заслужава. Ще бъдете доволни от себе си и ще имате стимул да зарадвате вашите близки и приятели.
18 юни 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
Следвайки програмата си, ще спазите сроковете и ще представите готов крайния резултат от усилията си. Дамите ще се радват на засилен интерес към тях, което ще бъде допълнителен стимул за работата им. С нечия помощ ще намерите по-пряк път за постигане на целите си и делата ви ще се ускорят.
18 юни 2021

Хороскоп за Дева

Дева
Ако дълго се колебаете как да постъпите по конкретен въпрос може и да изпуснете сроковете и така да затворите вратите пред себе си. Дайте си ясна сметка какво точно искате да постигнете и действайте, след като сте набелязали конкретните стъпки. Потиснете притесненията си, те са неоснователни.
18 юни 2021

Хороскоп за Везни

Везни
Излъчвате ведрина и сърдечност, и това ви прави приятна компания. В деловите задачи няма да срещате затруднения и с лекота ще вървите напред. Вечерта ви ще бъде приятна. Някои ще предпочетат семейна обстановка сред близките хора. В личен план нещата ви се развиват с променлива скорост.
18 юни 2021

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Не се поддавайте на емоциите си, най-вече на онези, подтикващи ви към конфликти. Бъдете по-дискретни и не злоупотребявайте с доверието на колегите си. За себе си оставете онези свои преживявания, които разголват душата ви пред другите. Пътувания, служебни или във връзка с отпуската, наложете си да не се притеснявате излишно.
18 юни 2021

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Може би имате нужда да останете насаме със себе си и да обмислите на спокойствие ситуацията. Днес със сигурност ще ви се открие такава възможност, стига да не вземете твърде присърце дребните неприятности на ваш близък.
18 юни 2021

Хороскоп за Козирог

Козирог
Някои от вас ще използват деня за екскурзия до по-далечно място. Почивните дни са подходящи за подобно начинание. Промяната ще ви подейства обновяващо. В това ви занимание лесно ще намерите съмишленици и няма да сте сами. Приятели ще ви насочат и към други не по-малко интересни възможности.
18 юни 2021

Хороскоп за Водолей

Водолей
Колкото по-бързо и добре отстраните пропуските и грешките си, толкова по-бързо ще се доближите до успеха. Като се има предвид прагматичното ви и целенасочено мислене, няма съмнение, че ще го направите. Събитията ще се развиват динамично, за това покажете устойчивост на характера си и не робувайте на емоциите си.
18 юни 2021

Хороскоп за Риби

Риби
Натовареността ви създава повече стрес и напрежение, но за отплата ще се радвате на придобивки. И занапред ще продължавате да работите, получавайки това, което желаете. Отделете от времето си на хората и нещата, без които не можете. Очаквани събития ще ви направят активни и в друга сфера.
18 юни 2021
Последни новини