От х:

Днес в x:

10 °C

Общината обявява конкурси за директори на две детски градини

 

ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 3 и   ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Заповед № 578/08.04.2021г. на кмета на Община Хасково

ОБЯВЯВА:

Конкурс за заемане на длъжността „директор на детска градина“  на:

 1.  Детска градина №16„Славейче“, гр. Хасково, ул.„Св. Св. Кирил и Методий“ № 92-94, 
 2.  Детска градина по изкуствата, гр. Хасково,  ул. Петър Берковски“ №7

I. Кратко описание на длъжността:

Директорът на общинска детска градина, ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно – управленска и финансова дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите:

 1. Да са български граждани, граждани на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващи в страната чужди граждани - при получено съгласие на началника на РУО, или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.
 2. Да са завършили висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", област на завършено образование  – „Педагогически науки“, със  специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена  професионална квалификация „педагог“и/или „детски учител“, „детски и начален учител“  или специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“;
 3. Да имат не по-малко от 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл.213, ал.2 от ЗПУО  и чл.19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
 4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. Да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват професията си.
 6. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката;
 7. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, т.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено и трудовото им правоотношение не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок преди подаване на документите за участие в конкурса освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;
 8. Да притежават добра компютърна грамотност.

III. Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурс до кмета на община Хасково (свободен текст).
 2. Документ за самоличност (за справка).
 3. Професионална автобиография.
 4. Документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация (копия и оригинали за сверка).
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на учителския стаж - трудова  и/или служебна книжка, осигурителна книжка или др.документ (копие).
 6. Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за длъжността директор на детска градина, включително за липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал).
 7. Удостоверение, че лицето не се води на учет в психиатричен диспансер по местоживеене. (оригинал).
 8. Декларация по чл.215, ал.1 от ЗПУО.(по образец)
 9. Други документи за образование и квалификация, в т.ч. компютърни умения, владеене на чужд език и др., ако кандидатът притежава такива (копия).

Свидетелство за съдимост за кандидатите се издава по електронен път служебно.
Копията на представените документи трябва да са ясни и четливи и заверени с „Вярно с оригинала“ лично от кандидата. 

Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността „директор на детска градина“  за повече от една общинска детска градина, но за всяка от тях трябва да подадат отделно заявление със съответните документи, в което изрично да е посочено наименованието на всяка детска градина, за която кандидатстват.

IV. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсната комисия проверява изискуемите документи и съответствието им с изискванията към кандидатите за заемане на длъжността.
 2. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи, видно от които кандидата отговаря за заемане на длъжността.
 3. Конкурсът за заемане на длъжността директор на детска градина се провежда в три етапа:
  Допускане по документи.
  Писмен изпит – тест. 
  Интервю. 
 4. Допуснатите до следващ етап ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане.

V. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в сградата на Община Хасково, пл. Общински №1, стая №309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, в срок 1 месец от публикуване на обявата. При подаване на документите да се представят оригиналите за сведение.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, трябва да съдържат всички попълнени страници и оформени до датата на подаване на документите.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя при подаване на документите.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения, свързани с конкурса, ще се обявяват в сградата на Община Хасково, на информационното табло, както и на електронната страница на Община Хасково с адрес: www.haskovo.bg.

Още новини

Хороскоп за 10.04.2021

Хороскоп за Овен

Овен
Без близките си хора ще се чувствате самотни и неудовлетворени. Те ви дават сили и подкрепят, което се отразява добре на духа ви. Намерете време и довършете задачите, които планирате за деня, без да се разпилявате в много посоки. Хранете се здравословно, не прекалявайте с алкохола и търсете изход в затрудненията си.
10 апр 2021

Хороскоп за Телец

Телец
Подхождате сериозно и отговорно към професионалните си ангажименти и това е чудесна предпоставка за бъдещите ви успехи. Имайте предвид нещата, които могат да изникнат в последния момент. Постарайте се да пестите силите си, и не се хабете заради чуждите грешки. Но и не натоварвайте околните с излишни приказки.
10 апр 2021

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Още преди да се захванете с конкретни действия обмислете всяка своя стъпка. Не действайте прибързано, за да не изпуснете златна възможност. Ако се колебаете дали да поискате съвет или не по - добре изберете първото.
10 апр 2021

Хороскоп за Рак

Рак
Съсредоточете се. Витаете някъде и пропускате важни неща. Не взимате присърце критиката на околните, но в случая е полезно да се вслушате в думите им. У дома ви очаква спокойствие и не е чудно ако се изкушите да не го напускате. Все пак не винаги най-лесният избор е най-добрият.
10 апр 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
Ситуациите ще се менят динамично и ще ви поднесат вълнуващи моменти. Емоциите ще са в повече, но не разкривайте сърцето си пред хора, които малко познавате. Това ще ви спести неприятности, защото със сигурност в обкръжението ви има хора, които мислят различно от вас. Вечерта ще се разтоварите от стреса по свой начин.
10 апр 2021

Хороскоп за Дева

Дева
Опитайте да владеете емоциите си днес. Във важен момент ще се наложи да разчитате главно на трезвата си преценка. В противен случай ще имате сериозни неприятности. Няма да ви е трудно да предвиждате събитията и да се подготвите адекватно. Нужно ви е малко спокойствие и търпение за да постигнете целите си.
10 апр 2021

Хороскоп за Везни

Везни
С проявената от вас активност ще подобрите финансите си и не на последно място отношенията с близките ви. Навреме ще свършите плануваното и дори повече от това, което сте предвидили, така, че да ви остане време и за почивка. Вгледайте се в партньора си, отгатнете желанията му и му помогнете да ги постигне.
10 апр 2021

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Здравословни проблеми на близък човек ще занимават мислите ви днес. Запазете спокойствието си, всичко е преодолимо. Прекарвайте повече време на чист въздух и търсете компанията на приятни, не натоварващи ви хора. Също така се пазете от недоразумения и не давайте мнение, без някой да иска това от вас.
10 апр 2021

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Стремежът ви към предизвикателства и приключения ще ви въвлече в интересни ситуации днес. Възможно е да ви се открият нови и неподозирани възможности за реализация. Находчивостта и трезвата ви преценка ще ви помогнат да направите най-добрия избор.
10 апр 2021

Хороскоп за Козирог

Козирог
Вероятно мнозина от вас копнеят за почивка и при малко повече късмет днес ще успеят да си я осигурят. С дипломатичност и находчивост ще съумеете да заобиколите някои на пръв поглед неотложни ангажименти и ще откраднете този ден само за вас.
10 апр 2021

Хороскоп за Водолей

Водолей
Професионалната ви работа се развива успешно. Проектът ви ще бъде одобрен и финансиран от високопоставено място, и това ще ви даде възможност за бъдещо развитие. Не пренебрегвайте и помощта, която ви се предлага от колега, много скоро може да имате нужда от нея.
10 апр 2021

Хороскоп за Риби

Риби
Различни по вибрации емоции ще насищат деня ви, но е сигурно, че няма да скучаете. Очакванията ви са за повече във финансовата сфера, но бъдете доволни и от това. Предпазливостта ще ви бъде полезна във всяко едно отношение. Не пренебрегвайте чувствата на човека до вас, отнесете се с уважение, ако не погледът ви е насочен другаде.
10 апр 2021
Последни новини