От х:

Днес в x:

17 °C

Язовир "Студен кладенец" пълен на 98%, "Ивайловград" спадна на 92%

Завирените обеми в 52 комплексни и значими язовира са 4145,8 млн. м3 и представляват 62,8 процента от сумата от общите им обеми. Това съобщават от Министерството на околната среда и водите, които следят състоянието на съоръженията.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са за питейно-битово водоснабдяване - 79,8 процента от общия им обем; за напояване - 44,3 на сто; за енергетика - 67,8 процента от общия им обем.

Продължава да е високо нивото в трите язовира с трансгранично влияние от каскадата "Арда". Наличните завирени обеми в яз. "Кърджали" са 457,631 млн. м3, което е 92,03 процента от общия му обем. Забелязва се увеличаване на наличните водни обеми в язовира, в който вчера те са били 446,373 млн. м3 или 89,77 процента от общия му обем.

Язовир "Студен кладенец" днес е с воден обем от 381,398 млн. м3, което е 98,36 на сто, като се забелязва леко намаление. Вчера е имало 382,227 млн. м3 или 98,57 на сто.

При язовир "Ивайловград" намалението е по-сериозно. Днес в него са налични 143,976 млн. м3, което е 91,88 процента от общия му обем. Вчера в него е имало 153,396 млн. м3 или 97,89 на сто.

Източник: Haskovo.NET

Коментари в сайта

Последни новини