От х:

Днес в x:

20 °C

Областен съвет за хората с увреждания бе учреден в Кърджали

Областен съвет за хората с увреждания /ОСХУОК/ бе учреден в Кърджали. В него членуват представители на общините, социалните служби, Инспекцията по труда, Бюрата по труда, синдикатите, работодателите и организациите на хората с увреждания. На първото си заседание Съветът прие правилник за дейността си и избра заместник председател в лицето на Шенай Бекир, която оглавява Регионалната структура на Съюза на инвалидите. ОСХУОК е  консултативен орган към Областния управител за координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политики за интеграция и равни възможности на хората с увреждания. Начело на Съвета е г-жа Леман Али, заместник областен управител. На заседанието бяха обсъдени текущи проблеми и бяха очертани ангажиментите на всяка институция по Закона за хората с увреждания. Дискутиран бе и Законът за социалните услуги, който предстои да влезе в сила от 1 януари следващата година.

От дирекция  „Социално подпомагане“- Кърджали уточниха, че тяхно задължение е да изготвят т.нар. индивидуални оценки на лицата с увреждания, на базата на които те получават финансова подкрепа, съобразно определения от ТЕЛК процент на трайно намалена работоспособност. Законът дава възможност инвалидите да бъдат подпомагани и със средства за балнеолечение, медицински изделия и помощни средства, наем за общинско жилище, направления за ползване на социални услуги и др. Най-популярната мярка е помощта за личен асистент в размер на 168 часа.

От Дирекция „Бюро по труда“ поясниха, че работодателите са длъжни да подават уведомления за заемане на работни места от хора с трайни увреждания, съгласно чл.38, ал.1 от Закона. Квотите са в зависимост от броя на персонала - във фирми от 50 до 99 работници се назначава 1 лице с увреждане, а от 100 и над 100 – двама. Контролът е в правомощията на  „Инспекция по труда“. В случай, че работодателите не изпълнят това им задължение, те имат възможност да се освободят от него чрез т. нар. компенсаторни вноски.

Представителите на хората с увреждания – Регионалните организации на Съюза на инвалидите, Съюза на слепите, Съюза на глухите и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите споделиха проблеми, с които се сблъскват ежедневно, като например: дългото чакане с години за разглеждане на молбите им  пред ТЕЛК, недостъпната архитектурна среда, липсата на звукова/гласова сигнализация на светофарите, непригодните пешеходни пътеки, асансьори, транспортни средства и други, както и необходимостта от парични помощи за отбелязване на празници и годишнини.

Това съобщиха от Пресслужбата на Областна администрация.

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини