От х:

Днес в x:

37 °C

Вече са сертифицирани първите обекти от регионалната мрежа "Слънчоглед"

Системата за доброволно сертифициране с регионалната туристическа марка „Слънчоглед“ е разработена в рамките на съвместен проект и се прилага в област Хасково и регионите Кешан, Енез и Ипсала в Република Турция. Регионалната туристическа марка „Слънчоглед“ е знак, че сертифицираните туристически и културни обекти, производители и занаятчии съхраняват и популяризират местната специфика и традиции и прилагат принципите на отговорно отношение към околната среда. 

За първи път у нас система за доброволна сертификация включва и критерии за  прилагане на специфичните противоепидемични мерки, свързани с пандемията COVID-19. Конкретните изисквания са изготвени от експерти от двете държави на базата на указанията от Министерството на туризма на Република България и приложимите стандарти за безопасност в Република Турция.

Присъждането на регионалната туристическа марката „Слънчоглед“ включва инспекции на място, в които се удостоверява спазването на пакет от изисквания, групирани в 5 категории: гостоприемство, преживяване, качество на предоставяните услуги, опазване на околната среда и безопасност и COVID-19 неутралност.

Сертифицирането е възможност за трайно преориентиране на бизнеса към новите изисквания в туристическия сектор и е реален шанс за туристическите фирми, културни обекти, производители и търговци да подобрят поетапно своите модели на управление и да постигнат по-добър икономически ефект без значителни инвестиции.

Пилотната сертификация стартира в Хасковска област през месец март тази година и беше съпроводена от информационна разяснителна кампания. До момента са сертифицирани 54 обекта в България и Турция. В Хасковска област са сертифицирани 34 обекта от различните категории – места за настаняване и хранене, културно-исторически обекти, културни обекти, туристически атракции, производители на традиционни храни и напитки.

Въвеждането на първата трансгранична регионална туристическа марка се осъществява по проект CB005.2.23.070 “Регионална туристическа марка за устойчив туризъм”, финансиран по програма INTERREG-IPA CBC Bulgaria-Turkey 2014-2020, в който партньори са Сдружение „Енвизимо Свят” гр. Хасково и Търговско - промишлена палата гр. Кешан.

_________________________________________

Проект CB005.2.23.070 “Регионална туристическа марка за устойчив туризъм” е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България- Турция 2014-2020, CCI № 2014TC16I5CB005. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Сдружение „Енвизимо Свят” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

Последни новини