От х:

Днес в x:

-4 °C

Слънчево затъмнение с „огнен пръстен“ ще украси небето този уикенд

Един от най-зрелищните небесни спектакли тук, на Земята, са тези, когато Луната частично затъмнява погледа ни към Слънцето, очертавайки пръстен от звезден огън по краищата му. И точно такова шоу ни е обещано на 21 юни.

Защо пръстен?

Явлението се нарича пръстеновидно слънчево затъмнение. То се случва, когато Луната е най-отдалечена от Земята по своята орбита и следователно изглежда по-малка от наша гледна точка в небето спрямо диска на Слънцето.

Тази малка разлика във видимия размер е това, което отличава пръстеновидните затъмнения за разлика от пълните слънчеви затъмнения, когато по-близкото положение на Луната (със средния й радиус от 1800 километра) изглежда със същия размер като нашата далеч по-голяма звезда, който има радиус около 696 000 километра.

Луната обикаля около Земята в елиптична орбита като разстоянието й до нашата планета варира с около 50 000 км. В рамките на нейната тъмна, конусовидна сянка може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение (Umbra). Но в неделя Луната ще бъде на 378 210 км от Земята и върхът на Umbra няма да достигне Земята - ще бъде над нея. Така че, по Земята ще мине разширяващата се от върха сянка - така наречената "негативна сянка", или Antumbra. Тъй като видимият диаметър на Луната в тази сянка е малко по-малък (по-малък с 1%) в сравнение с този на Слънцето, няма да може да го закрие напълно и затова от него ще остане пръстен светлина около Луната.

През цялата човешка история, когато новата Луна премине точно между Земята и Слънцето, се случва едно от тези три неща. Или имаме или пълно слънчево затъмнение, когато Луната е достатъчно близо до своята сянка върху на Земята; пръстеновидно слънчево затъмнение, когато Луната е твърде далеч от Земята и нейната сянка завършва, преди да достигне нашата планета; или смесено затъмнение, при изгрев/залез наблюдателите виждат пръстеновидно затъмнение, а по обед наблюдателите виждат пълно слънчево затъмнение, разликата от около 6000 километра в разстоянието между Земята и Луната прави цялата разлика. Само около 40% от слънчевите затъмнения са пълни затъмнения в тези дни, но това съотношение е много по-малко от преди. Освен това, Луната продължава да се отдалечава от Земята, което означава, че последното затъмнение на нашата планета ще се случи само след 650 милиона години.

Какво можем да видим и къде

Този уикенд пълен „огнен пръстен“ ще бъде видим от централна Африка и през Азия, започвайки в 03:45 UTC на 21 юни 2020 г. На много други места, от Югоизточна Европа до северните краища на Австралия, ще се наблюдава частично пръстеновидно затъмнение.

От България гледката няма да е толкова впечатляваща - Луната само леко "ще захапе" Слънцето.

Сянката, която се движи по изображението по-долу, показва къде ще се вижда поне частично затъмнение и движещата се точка маркира линията, по която пръстеновото затъмнение ще продължи най-дълго.

Пътят на затъмнението през юни 2020 г.

В пика на затъмнението Луната ще блокира 99,4 процента от Слънцето в небето на Северна Индия.

Няколко групи са планирали предавания на живо, така че всички можем да станем свидетели на събитието,включително Time and Date и Virtual Telescope Project, което ще започне да се излъчва от 05:30 UTC, 21 юни 2020 (8:30 българско време).

Предишни пръстеновидни слънчеви затъмнения

Последното пръстеновидно затъмнение се случи в края на 2019 г. и изображенията не са разочароващи:

Един изумителен - и необичаен - пример за това бяха заснети от фотографа Колин Лег (Colin Legg) и студента по астрономия Джеф Симс (Geoff Sims) в Западна Австралия през май 2013 г.

В този случай огънният пръстен се изкривява от земната атмосфера на синхронизираните Луна и Слънце, докато се издигат над хоризонта.

След този уикенд следващият огнен пръстен ще настъпи през 2021 г., но ще бъде видим в своята цялост само от Арктика. Пълно слънчево затъмнение обаче ще пресече Южна Америка по-късно тази година, на 14 декември.

Няма да имаме винаги слънчеви затъмнения

Голяма случайност е, че и Луната, и Слънцето заемат около половин градус от небето, гледани от повърхността на Земята, нещо, което не е било вярно в миналото и няма да бъде вярно в бъдеще.

Тъй като и земната орбита около Слънцето, и орбитата на Луната около Земята са елипси, а не кръгове, понякога Луната изглежда по-голяма от Слънцето, хвърляйки сянка чак до повърхността на Земята, а в други случаи Слънцето се вижда като по-голямо и Луната не може да покрие напълно слънчевия диск.

В началото, когато се е формирала Луната, тя е била много по-близо до Земята, а нашата планета се е въртяла много по-бързо.

И Слънцето, и Луната оказват гравитационно въздействие върху Земята. Ако Земята беше само една точка в пространството, това не би имало значение. Земята ще се движи по своята елиптична орбита около Слънцето, системата Земя - Луна ще обикаля около масовия си център и нищо няма да се промени. Но тъй като Земята е сфера, а Слънцето и Луната оказват по-голямо гравитационно привличане на тази страна на Земята, която е по-близо до тях, отколкото върху страната, която е по-далеч. Добавено към въртенето на Земята, се получават не само приливи, но също и приливно забавяне на земното въртене.

Мощният сблъсък на големи обекти в космоса може да разпръсне големи количества отломки, които след това да се обединят в няколко големи обекти, като луни, които остават близо до родителското тяло. Един ранен сблъсък като този вероятно е създал Луната, която забавя въртенето на Земята и се отдалечава от нашия свят и досега.

Забавянето е малко, но постоянно, със средна стойност от 14 микросекунди годишно, много по-голям ефект, отколкото забързването поради земетресенията. И в мащабите на геоложките времена, това наистина се усеща! Ако се обърнем към вековните денонощни следи, останали в почвата от приливите и отливите, наречени Rhythmite, можем да изчислим какъв е бил периодът на въртене на Земята.

Формацията Туше показва как се е отлагал материалът в продължение на много дълго време и дава информация за дължините и продължителността на приливите и отливите през цялата история на Земята, което ни дава възможност да възстановим колко време е било едно денонощие в миналото.

Ако се вгледаме в най-древните пластове, които познаваме на Земята, от преди 620 милиона години, ще открием, че едно денонощие тогава е било малко по-дълго от 22 часа! Ако екстраполираме това приливно забавяне от времето към момента, когато е била създадена Земята, преди 4,5 милиарда години, ще открием, че един ден първоначално е бил само около 23 000 секунди или шест и половина часа.

Земята продължава да се забавя. На всеки 18 месеца, заради разликата между 86 400 секунди и реалното денонощие, добавяме допълнителна високосна секунда на нашите часовници (засега). След около 4 милиона години по този начин денонощието ще се удължи с около 56 секунди, достатъчно, за да няма нужда от високосна година вече; една година ще има точно 365 земни дни! Това забавяне ще продължи с течение на времето, дори и след като Слънцето се превърне в червен гигант, последвано от комбинацията планетарна мъглявина/бяло джудже. Ако приемем, че системата Земя-Луна оцелее, след около 50 милиарда години едно земно денонощие ще продължава приблизително 47 от съвременните денонощия.


Асиметричният характер на Земята се усложнява и от въздействието на гравитацията на Луната, заради което продължителността на едно денонощие на Земята ще се удължава във времето. За да компенсира и запази ъгловия си момент, Луната трябва спирално да се отдалечава.

Но има един закон на природата - за запазване на количество - който ни казва, че ако завъртането на Земята се забавя, нещо друго трябва да се случи, за да компенсира това. Този закон е за запазването на ъгловия момент, а нещото, с което се компенсира е, че като въртенето на Земята се забавя, Луната спираловидно се отдалечава все по-далеч от Земята. А колкото е по-отдалечена Луната, толкова по-малък ъгловият й размер и по-малка изглежда в небето. С течение на времето, все повече и повече на слънчевите затъмнения ще бъдат пръстеновидно, а не пълни, тъй като размерът на Луната ще бъде недостатъчен, за да закрие Слънцето.

Илюстрация на закона за запазването на ъгловия момент: Две тежести, свързани с бутала. Когато теглата са близо до центъра на въртене, скороста на въртене е по-висока, с раздалечаването им, те намаляват скоростта си.


Днес приблизително половината от всички затъмнения са пръстеновидни, но отдалечаването на Луната от Земята означава, че след около 600-700 милиона години, всички слънчеви затъмнения ще са пръстеновидни.

В мащаба на една година не може дори да се забележи дори с лазер как се увеличава дистанцията на Луната - разликата в лунната орбита е само сантиметри на година. Но с течение на по-дълъг период от време, натрупването става значително. Приблизително след 570 милиона години, считано от сега, ще се случи и последното пълно слънчево затъмнение, а след още около 80 милиона години, ще настъпи последното смесено затъмнение. Това ще е последният път, когато някоя част от Земята ще бъде обляна в сянката на Луната.

От този момент нататък единственият начин да се види пълно слънчево затъмнение е да се излезе над Земята или направо от космоса. Това ще бъде единственият начин да се окажем в сянката на Луната отново.

Досега може да е имало около три милиарда пълни слънчеви затъмнения на Земята, а това са повече от 90% от всичките затъмнения, които нашата планета някога ще види. След още 650 милиона години Слънцето ще се показва все по-голямо в небето, дори и при афелий, отколкото най-близката, най-голямата нова Луна.

Да оценяваме уникалните природни явления, които светът може да ни предложи днес, защото всички неща с времето ще преминат. Слънчевите затъмнения бавно изчезват и няма да можем нищо да направим.

Източник: nauka.offnews.bg

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 02.12.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Денят за някои от вас е от особена важност. Постъпките, които ще направите днес биха могли да променят посоката на живота ви. Мислете какво правите, и ако сте сигурни в желанията си не се колебайте. Шансът да успеете е значителен. Обещаващ е и новият подход, който внасяте в работата си.
02 дек 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Част от вас предпочитат да се отдадат на професионални занимания и няма да сбъркат. Днес шансовете ви за успех са изразени. Други имат нужда от почивка и развлечения и с удоволствие приемат отправена към тях покана. Емоциите са в изобилие, но това привлича околните към вас.
02 дек 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
На работното място са възможни конфликти. Ако сте по-търпеливи и дипломатични те могат да се предотвратят. Това се отнася и до семейството ви. Поставяйте си краткосрочни планове и ги следвайте. Така ще стигнете по-бързо до мечтите си. Промяна във външния вид ще ви донесе настроение и ще повиши желанията ви.
02 дек 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Този ден едва ли ще ви поднесе изненади, но ще бъде добър за вас. Имате възможност да свършите доста полезни неща, които впоследствие до голяма степен ще улеснят работата ви. Не пренебрегвайте проблема на ваш близък човек.
02 дек 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Заемате се с работа през този ден, тъй като имате много задължения, на които не сте успели да обърнете достатъчно внимание през изминалата седмица. Във ваша полза ще ви бъде човек, на когото сте направили услуга. В личен план ви очакват недоразумения ако не оправдаете навреме очакванията на сърдечния си партньор по определен въпрос.
02 дек 2020

Хороскоп за Дева

Дева
В много посоки ще проявите волята и духа си днес. С активното си присъствие ще влияете положително на събитията и не само в подкрепа на собствения си интерес. Деловите представители на знака ще решават проблеми, свързани с държавните институции. Ще срещане разбиране и подкрепа, а към инакомислещите не бъдете строги.
02 дек 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Не насилвайте обстоятелствата, ситуацията ще се избистри от само себе си. Внимавайте с финансовите претенции на роднини. Може да не с продиктувани от безкористни чувства. Ако се случи така, че ви се провали среща с интимния партньор, вината не е задължително у него. Бъдете дипломатични и толерантни. Не допускайте излишни разходи.
02 дек 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Неутолима жажда за приключения ще ръководи постъпките ви днес. С присъщата си находчивост и ентусиазъм ще успеете да преобразите и вдъхнете живот и на най-тривиалните обстоятелства. Успехът ви сред противоположния пол придобива застрашителни размери. Успокойте малко темпото, дайте си почивка.
02 дек 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Имате много нови намерения и различни идеи за осъществяването им. Ако прекарате твърде много време в колебания обаче е твърде възможно да изпуснете добрите възможности, които имате. Доверете се на мнението на хората около вас, които са склонни да ви съдействат във всеки един момент. Стабилизирате отношенията си с човек, с когото не сте се виждали отдавна.
02 дек 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Предвид желанията и следвайки развитията в живота си, ще вземете правилните решения. Без умора ще се захванете с разработването на конкретна задача, предвиждайки чрез нея да подобрите финансите си. За други се очертава пътуване или организиране на семейно тържество.
02 дек 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Не смесвайте отговорностите си с отношението ви към околните. Овладейте вълненията си и не пречете на другите да си вършат работата. Не допускайте успехите ви да са за нечия друга сметка освен вашата. Правете го чистосърдечно и без излишна показност, другото е лицемерие и не води до никъде.
02 дек 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Общуването ви с подобни на вас, целенасочени и духовни хора е тласък за развитието ви. Без усилия ще привличате към себе си онези, с които споделяте еднакви ценности и заедно ще творите. Ще ви занимават и проблемите на близките ви, за тях вие сте спасителен пояс във всяка ситуация.
02 дек 2020
Последни новини