От х:

Днес в x:

21 °C

НСИ изчисли: 120 милиона лева е печалбата на предприятията в Смолянско за година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2018 г. нефинансовите предприятия, осъществили дейност в област Смолян са 5 233, или с 1.0% повече спрямо предходната година.
Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял в областната икономика - 91.9% от всички предприятия, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.7%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) - 1.1%, а  големите предприятия (над 250 заети) - 0.3%.
Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2018 г. е печалба в размер на 120 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 3 601, със загуба – 1 005, а с нулев финансов резултат – 627. Нефинансовите предприятия в област Смолян са реализирали нетни приходи от продажби в размер на 1 899 млн. лв., или с 5.5% повече в сравнение с предходната година. С най-голям относителен дял на нетни приходи от продажби е сектор „Преработваща промишленост” - 46.0% от общите нетни приходи за областта. Следват сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 20.5% и сектор „Добивна промишленост“ – 7.4%.
Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия в областта през 2018 г. е 30 469. С най-висок относителен дял е сектор „Преработваща промишленост” – 40.0% от общия брой на заетите, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 15.8%.
В микропредприятията работят 31.0% от заетите в областта, в малките предприятия – 21.9%, в средните предприятия – 18.5%, а в големите предприятия – 28.6%.
Произведената продукция в област Смолян за 2018 г. е на стойност 1 572 млн. лв., като е отчетено увеличение от 4.0% спрямо 2017 година. Водещ в икономиката е сектор „Преработваща промишленост”, където са реализирани 54.0% от общата произведена продукция, следван от сектор „Добивна промишленост”  - 8.8% и сектор „Строителство” - 7.7%.
 

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини