От х:

Днес в x:

Събуждам се, гледам спъ! Отварям хладилникъ, бобъ ври!Гледам под масата гледам над масата, масата я няма! Чувам скръц, скръц тя ръждата яде бравата. Излизам навънка гледам синджира ма лай, кучето го няма! Отивам до гаража ритам бласкам скачам тряскам вратата влизам то отключено ритам блъскам паля мотора, аз пеша. Стигам до една горичка дето няма дървета в нея един млад сляп старец чете изгорял весник на обратно. В него пишело куцият щял да гони влака да му смени гумата.

от 0 гласа
Последни новини