От х:

Днес в x:

21 °C

Бил Клинтън и Ал Гор играят голф. След два-три часа, към края на играта, Клинтън поглежда към Гор и казва:
- Леле, да ти кажа право, Ал, първото нещо, което ще направя като се прибера вкъщи, ще бъде да разкъсам гащите на Хилари.
Ал поглежда стреснато към Бил и с леко заекване измънква:
- Но, Бил, аз ви познавам двамата с Хилари от толкова години... Не мислиш ли.... Ти никога не си бил толкова агресивен... ъ-ъ-ъ...
Бил се обръща към него, поглежда го в очите и казва:
- Е, човек пропуска някои неща. Но ще ти призная честно - тия гащички вече от два часа ме стягат неистово.

от 1 глас
Последни новини