От х:

Днес в x:

Община Първомай не е готова за принципа "Замърсителят плаща"

Кметът на община Първомай Николай Митков сподели, че общината не е готова да изчислява такса „смет“ според количеството изхвърлен битов отпадък. Той твърди, че в България няма нито една община готова да направи това, въпреки, че 2025 година наближава и тази промяна трябва да стане факт.

Принципът „Замърсителят плаща“ е принцип на европейското законодателство, но срещу него има много аргументи в България. Той е е един от фундаментите на политиката на Европейския съюз в областта на околната среда.

Българска стопанска камара предлага различни метода за прилагане на принципа, но всеки от тях има своите недостатъци.

За да се приложи в България този принцип, според Николай Митков, трябва да се започне активна и разяснителна кампания и да се постигне промяна в манталитета на хората. „Много хора чистят собствените си къща - казва той -  и изхвърлят в „общото помещение“ – най-често незаконно създадени сметища.“

За да започне заплащане според количеството на битовия отпадък, трябва всеки камион да бъде снабден с кантар, а всеки съд за битов отпадък с чип, в който да се отразява количеството. Това обаче е невъзможно да стане там където има общ съд за няколко семейства – както е по селата или в кооперациите.

Има вариант таксата да се заплаща според хората обитаващи едно жилище, но това е трудно да се установи по адресна регистрация.

Предложението битовият отпадък да се изхвърля в предварително закупени и брандирани торби поставя въпроса какво правим с отпадъка, който не е в тях? Как се открива замърсителят и кой поема разходите за това.

Така за момента изчисляването на Такса „битов отпадък“ според промилите на имотите остава най-достъпния за администрацията начин, макар всички да са убедени, че е несправедлив.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини