От х:

Днес в x:

11 °C

Как ще гласуват поставени под карантина или в изолация избиратели

ЦИК със свое решение определи реда за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето.

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на карантинираните се образуват на територията на всяко населено място, ако до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение номер 1 към настоящото решение) от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение номер 1) се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник - орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявлението (Приложение номер 1) се подава по един от следните начини:

  • саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;
  • електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване в секция не се прилагат документи, освен пълномощни по предходното изречение.

Преценката дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия в секция за карантинирани се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 ИК въз основа на проверка в съответната регионална здравна инспекция или Националната информационна система за борба с COVID-19. Проверката се удостоверява чрез писмени справки, изготвени от РЗИ или чрез Националната информационна система, които се прилагат към заявлението.

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

Когато до 31 март 2021 г. за секция за карантинирани са подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение номер 1) от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината в същия срок уведомява РИК за броя на подадените заявления.
Районната избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите по т. 2 за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Кметът на общината със заповед, издадена не по късно от 1 април 2021 г., образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за карантинирани, утвърждава номерата им и определя обхвата им.
Заповедта се оповестява публично - на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини