От х:

Днес в x:

Позиция на съдия Тянкова за напрежението между адвокати и съдии в страната

С обявяване на извънредното положение в страната, съдилищата частично преустановиха работа и драстично ограничиха достъпа до сградите на съдебните палати. Отсрочването на делата във всички съдилища стана повод за недоволство от страна на адвокати, които в своя фейсбук група изразиха възмущението си от факта, че съдиите не работят, а получават пълния размер на заплатите си. В тази връзка потърсихме за коментар председателя на Окръжен съд-Хасково Миглена Тянкова.

- Съдия Тянкова, как ще коментирате позицията на адвокатите и в частност каква организация създадохте в периода на извънредното положение в Окръжен съд-Хасково?

- Само ще припомня накратко хронологията на събитията. На 13.03. 2020 г. /петък/ Народното събрание прие решение, с което обяви извънредно положение за територията на цялата страна. В неделя, на 15.03.2020 г., на извънредно заседание на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет, бяха приети редица решения, касаещи работата на съдилищата, в това число дистанционна работа на съдии и съдебни служители. На основание на тези решения, на следващия ден всеки административен ръководител издаде заповед, с която регламентира организацията, в това число достъп до сградите, делата, които подлежаха на разглеждане в този период, тези, които следваше да бъдат отсрочени и редица други мерки. Към този момент всички съдии имахме за изписване редица съдебни актове по дела, обявени за решаване, които бяха изготвени в първите две седмици. Съдилищата не преустановиха работа, продължихме да разглеждаме дела в закрито и открито съдебно заседание, които бяха заложени в решение на Съдийската колегия към ВСС, а впоследствие и в приложение към Закона за мерките по време на обявеното извънредно положение. През целия период се извършваха всички административни услуги за граждани, например районните съдилища издаваха свидетелства за съдимост, всички издавахме изпълнителни листове, обезпечителни заповеди, удостоверения и други.

Не може да се оспори, че обемът от работа в съдилищата намаля. Само в Окръжен съд-Хасково за тези два месеца бяха отсрочени над 400 дела. След като утвърдих графици за дежурства на съдиите и съдебните служители, за да се обезпечи нормален работен процес, проведох разговор със съдиите, отделно със съдебните служители, които не са в графиците за дежурство да ползваме платен годишен отпуск. Към този момент беше ясно и че съдебната ваканция е отменена, т.е. в периода юли-август ще се разглеждат всички видове дела. Без изключение, всички съдии и съдебни служители в Окръжен съд-Хасково ползваха платен годишен отпуск от предходната година и част от този за 2020 година.

- Каква беше организацията в районните съдилища в хасковския съдебен район, запозната ли сте?

- Без изключение, във всички районни съдилища от съдебния район, всички съдии и съдебни служители ползваха платен годишен отпуск.

- Лично Вие ползвахте ли такъв отпуск?

- Да, аз използвах отпуск две седмици, след предварително изготвен график със заместник-председателите. През периода на извънредното положение се образуваха дела, което е в правомощията единствено на председателя и неговите заместници, както и редица други произнасяния, в това чисто организационни такива.

- Стана ясно, че съдиите в целия хасковски съдебен район са ползвали платен годишен отпуск, но явно не е било така във всички съдилища в страната. От преценката на председателите ли зависи това? Упрекът е по отношение на съдилищата, а не касае прокуратурите, защо се получи така според Вас?

- Изрично подчертавам, че тази организация създадохме в нашия съдебен район съвместно с председателите на районните съдилища. Следва да се отбележи, че Прокурорската колегия взе решение, по силата на което административните ръководители на прокуратурите могат да издадат заповеди за ползване на платен годишен отпуск от прокурори и служители, в това число без тяхно съгласие. Такова решение от Съдийската колегия не беше взето. В закона за мерките изрично беше предвидено работодателите или органите по назначаване да могат да предоставят на своите служители до ½ от платения годишен отпуск без тяхно съгласие. И ако по отношение на съдебните служители, ние председателите на съдилищата сме работодатели, то по отношение на съдиите нямаме това качество. Орган по назначаването им е Висшият съдебен съвет. Единствено благодарение на здравия разум на колегите и на добра воля от тяхна страна се използва платения годишен отпуск.

- Това означава, че в други съдилища от страната не са ползвани отпуски от съдии? Има коментари в публичното пространство, че ще се обсъжда от Съдийската колегия да се образуват дисциплинарни производства срещу председатели на съдилища, които не са предприели такива мерки.

- Ако съдията не подаде молба за ползване на отпуск, председателят не може да издаде заповед без негово съгласие да ползва такъв. Има съдилища, в които бяха издадени такива заповеди, но доколко това е законосъобразно е друга тема. Не съм видяла с очите си предложение за образуване на дисциплинарни производства на ръководители на съдилища, но се коментира тази тема. Мога да изразя само лично мнение в тази връзка. Посочих каква е разликата между правоотношенията на съдиите и на съдебните служители, тоест председателите на съдилищата сме работодатели само и единствено на служителите и за тях имахме право да издадем заповеди да ползват отпуск и без тяхно съгласие. Лично аз не бих издала такава заповед по отношение на съдия, защото намирам, че това би било в нарушение на закона. Какво ще предприеме Съдийската колегия към ВСС не се наемам да прогнозирам, но се надявам на здрав разум, все пак почти всички са били съдии.

- Казахте, че над 400 дела са били отсрочени в Окръжен съд-Хасково през извънредното положение. В тази връзка колко дела бяха образувани, колко бяха решени?

- За периода 13.03-13.05.2020 година бяха изготвени и обявени 130 съдебни акта, като в открити и закрити съдебни заседания се разгледаха 62 дела. Образуваните за този период дела са 158.

- Към момента сте насрочили всички дела в съда. Обявените противоепидемични мерки как се отразяват при разглеждането им и биха ли ги забавили?

- При обявената към настоящия момент извънредна епидемична обстановка са взети редица противоепидемични мерки, в това число спазване на физическа дистанция, недопускане събирането на повече лица пред съдебните зали, ясни са задължителните лични предпазни средства за всички посетители в съдебните сгради. Графиците на делата, разглеждани в открити заседания, са през по-продължителен времеви интервал, не призоваваме за едно съдебно заседание всички свидетели, а се разпределят в няколко заседания, или се разпределят в часови график до 5-6 лица. По дела в Окръжен съд-Хасково има и друг проблем, свързан с мерките. Със заповед на министъра на здравеопазването бе въведена временна забрана за влизане на територията на страната на чужди граждани. Тази забрана би довела до допълнително забавяне на някои дела, по които подсъдимите са чужди граждани и не са задържани под стража, по дела, по които свидетелите са чужди граждани и не могат да бъдат призовани и да преминат границата на страната.

- Имате ли информация за броя на делата за нарушена карантина в Хасковско?

- До момента са образувани 25 дела по чл. 355, ал. 2 от Наказателния кодекс. За деянието законът предвижда наказание лишаване от свобода до 5 години и глоба от 10 000 до 50 000 лева. В Районен съд-Хасково са заведени 9 дела, Районен съд-Харманли – 10, Районен съд-Димитровград – 5, Районен съд-Свиленград – 1 и Районен съд Ивайловград – 0.

Интервю на Анета Кутелова

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (16)

 • 1
  Ум
  умен
  35 -9
  09:54, 22 май 2020
  браво бе! ползвали по 2 седмици отпуск, а почиваха останалите 6 седмици вкъщи, като си получавах пълните заплати! и не я срам това да го каже пред медиите... боже, боже.. и ние да разчитаме на тази съдебна власт... без морал, без нравственост, без зачитане на законите от тях!
  • Го
   гост
   13 -1
   13:57, 22 май 2020
   Не, няма корупция в съдебната система! Изобщо няма корумпирани съдии!!! Ако опреш до съда изобщо няма значение дали познаваш съдията или не. Това за корупцията е измислица на хора, които искат да разсипят българската съдебна система, както съсипаха животновъдството и другите ни производства, тия които разбиха асвалта и пробиха тръбите на вейкато. Има световен заговор срещу България и съдебната и система.
 • 2
  Затова след Революцията няма да копат на канала Б... Виж коментара
 • 3
  Фъ
  ФъКю
  25 -3
  11:50, 22 май 2020
  За никой не е тайна как се става съдия в задавяща се от корупция държава.
 • 4
  Ха
  Хаха
  15 -2
  12:11, 22 май 2020
  Затова, че много работят съдиите, още си чакам решение на Вас от месец октомври 2019г. Срокът за издаването му е един месец. И ако пусна жалба за забавянето и накривя шапката на съдията, познайте как ще си промени решението?
  Вече се срамувам да казвам, че съм държавен служител.
  • Пр
   Председател на РС
   2 -2
   15:37, 22 май 2020
   Дайте номер на дело, защото това в целия съдебен район не се слу0вало. Забрани се връчване на съобщения орез периода на извънредното положение, но неиготвени съд актове няма. Нито в ОС, нито в районните.
 • 5
  Ст
  Странен
  18 -1
  12:14, 22 май 2020
  А жената на Лечев, дето й е братовчедка къде я забравихме? Журналисти страх ли ви е? Ааа да, нали ядохте и пиихте при Дон Делян в края на градската
  • Др
   Друг роднина
   3 -2
   15:42, 22 май 2020
   Струва ми се, че много подценявате Тянкова. Никак не е глупава, за да назначи някой, за когото би била уязвима. А роднинската й връзка с Лечев не попада в закона, ама кой да знае съребрената линия до коя степен е. Дори лично него няма пречка да назначи. Дерзайте!
 • 6
  Св
  свини
  18 -1
  12:36, 22 май 2020
  Хора,те цяла година са в отпуск.те не се спряха да ядат и да пият и през работно време,вие искате да излизат в платен отпуск,като са на работа пак са в отпуск,ама взимат по з-4 хиляди заплата,долна паплач,всички са едно кутило!!!!
 • 7
  Пр
  Прокурор
  6 -2
  15:13, 22 май 2020
  Какво работите в съда, и как е показателно има наказателни дела от 2019 отлагани по 11 пъти и още не са започнали. Насрочва се дело и влизаш и се отлага ..... 2020 сме стедата. После си вземате заплатите и бе ви пука. Проверки трябват и на съдии и ба адвокати защото работят заедно и си делят решвети. Гешев ще ви диша във врата за имоти и далавери. Не, че от наште прокурори няма същите лапачи.....
 • 8
  До
  До Тодор Бойчев от съдия
  2 -3
  15:49, 22 май 2020
  Г-н Бойчев, нищо не сте разбрал явно, председателят на с6да е работодател САМО на служителите, не и на съдиите. И тъй като знам какво се случи през извънредното положение, да ви светна всички-използа се и си изчисти, както отпуск от 2019, така и част от този за 2020. ОТ ВСИЧКИ!
  • Ай
   айде бе,
   6 0
   16:31, 22 май 2020
   През по-голяма част от времето просто си седях в къщи, даже продължават, по график, без да ползавот отпуска.
 • 9
  Ду
  ДуПеСе
  6 0
  19:09, 22 май 2020
  Къде го видя това напрежение госпожата отзад ли?
 • 10
  На
  На път
  5 0
  19:12, 22 май 2020
  Защо да почива административния съд като общинския съвет работи
 • 11
  Пи
  Пиянки
  3 0
  08:05, 23 май 2020
  Там всички пият начело с нея...алкохолици издават присъди.....ааааа малко пихме малко
 • 12
  Из
  Из
  4 -3
  18:19, 25 май 2020
  Чета коментарите и имам чувството, че са писани от някакви пияни или надрусани хора. Изумителна е омразата и неграмотността, която струи от тях. Колко ниско е нивото дори не искам да коментирам.
  Съдиите в България са 2 200 на 6,7 милиона население. В Хасково от 2 години съдиите са свръхнатоварени и работят за щат и половина, а получават заплата за един.
  През 2020 само за 2 месеца натовареността спадна, поради специфичната обстановка и това предизвиква толкова злобни коментари. Няма сериозна база за сравнение между адвокати и съдии - едните са свободна професия със съответни специфики, другите са магистрати с функционален имунитет и осъществяват правосъдна функция. В първия месец на извънредното положение съдиите дописваха решените дела у дома, бяха дежурни по една седмица. Вторият месец дежурствата продължиха, а в останалото време всички си пуснаха платени отпуски. Какво повече?
  Всъщност каквото и да направим винаги ще сме виновни за всичко в Държавата, ще сме алкохолици, корумпета, малоумници..
  За радост и насалада на онези, които доста сполучливо Борисов нарече "тулупи"

Хороскоп за 07.06.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Предстоят ви може би повече ангажименти отколкото сте предвидили и въпреки почивния ден, някои от вас ще бъдат доста натоварени. Въпреки това дейностите, с които се захващате ви носят удовлетворение и стимулират доброто ви самочувствие. Това е особено валидно ако са непосредствено свързани с деловата сфера. Можете да разчитате на добри приходи.
07 юни 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Днешният ден няма да остави време за почивка на онези от вас, които се занимават със собствен бизнес. Действате бързо, когато това се изисква от вас, но през останалото време добре премисляте действията си и предпочитате да не избързвате. Очаквайте скорошни приходи от дейност, която сте успели да реализирате с помощта на близък човек.
07 юни 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Ще се погрижите за всичко, което планирате днес да приключи в рамките на деня. Градивните ви усилия ще ви държат в добра форма и ще съумеете да се организирате с времето си. В личния си живот ще постигнете разбиране със себе си и ще се съобразите с развитието на дълго очакваните промени.
07 юни 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Запазете за себе си намеренията, не ги правете достояние на всички. Очаровани сте от вниманието на човека до вас и това ви обнадеждава за връзката ви. Новини от близък човек, пребиваващ в чужбина. Притесненията ви ще отшумят и скоро ви очакват нови развития. Хранете се здравословно, възможни са неразположения.
07 юни 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Организирайте се по-добре, ако искате да се справите с всичките си задачи. Пред вас ще се изправят предизвикателства, изкушенията на които ще ви проводят в друга посока на мислене. Ще се стремите да повишите благосъстоянието на семейството си и ще намирате преки пътища за постигането му.
07 юни 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Днешният ден е особено подходящ за почивка и развлечение. Имате нужда от отдих и зареждане със свежи сили, затова не се колебайте да прекарате този ден по възможност на открито и в компанията на близки хора. Чувствате се добре в ролята на организатори, затова едва ли ще сбъркате ако се наемете с инициирането на подобно мероприятие.
07 юни 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Овладейте емоциите и ще си спестите разочарования и неприятности. Споделете отговорностите и не предприемайте нищо ново. Не се натоварвайте с информация, която не ви засяга пряко, търсете тишината и спокойствието. Погрижете се за дома, направете пролетно почистване и мислите ви ще се успокоят.
07 юни 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Не се разпилявайте в много посоки, за да не провалите изпълнението на важен ангажимент. Можете да направите и нещо повече за себе си, без да изпускате от контрол ситуацията. Ще получите възможност за допълнителни доходи, предвид нарасналите си нужди, но и защото имате енергия за това.
07 юни 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
В личния ви живот ще настъпи объркване, породено от разминаването между очакваното и случващото се. Проявете разбиране и търпеливо изчакайте момента за решителни действия. Твърде често оставяте емоциите да ви водят, а от това следват различни проблеми. Дайте си малка почивка.
07 юни 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Ще се радвате на хубав и ползотворен ден. Вътрешното ви чувство за равновесие и справедливост ще ви изведе на правилните позиции, дори да изненадата с поведението си някого. Силата ви е в разума и умението да постигате целите си, нещо с което не всеки може да се похвали. Възможно е ново приятелство.
07 юни 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Покажете доброто си отношение към хората, с които общувате и ще направите деня по-хубав, освен, че има какво да научите за себе си. Настроението ви ще се подобри от присъствието на някой, който не спира да ви вълнува. Споделете любовта си и ще откриете, че чувствата ви са взаимни.
07 юни 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Изчистете главата си от излишни и натоварващи ви мисли. Дистанцирайте дразнителите около себе си и ще се почувствате добре. Хубавото време, приятелите и развлеченията ще направят деня ви приятен. С нови сили ще се посветите на заниманията си и ще оставате доволни от себе си.
07 юни 2020
Последни новини