От х:

Днес в x:

15 °C

Бизнес климатът ни се влошава, предупреждава НСИ

Общият показател на бизнес климата в България през октомври се понижава с 1.4 пункта спрямо септември, показват данни от анкетата на Националния статистически институт (НСИ).

Причините за това са по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 1 пункт, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Отчитат се и понижени очаквания за износа и производствената активност през следващите три месеца.

През октомври средното натоварване на мощностите намалява с 0.6 пункта в сравнение с юли и достига 76.3%.

Дейността ограничават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила.

По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През октомври съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 3.9 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Бизнесът очаква намаление на новите поръчки, което според тях ще доведе и до известно понижаване на дейността в краткосрочен план.

Недостигът на работна сила продължава да е най-сериозната пречка за развитието на бизнеса, следвана от несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

Преобладаващите очаквания са цените да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ намалява с 2.3 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се влошават.

Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

Голяма част от търговците очакват цените да се запазят през следващото тримесечие.

През октомври съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 0.9 пункта в резултат на по-благоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Очакванията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца обаче са по-резервирани.

Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да ограничават в най-голяма степен дейността на предприятията.

Очаква се известно повишение на продажните цени.

Източник: offnews

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини