От х:

Днес в x:

Отворил философът бутилката, оттам излятял джина:
- Аз съм всемогъщия джин, ти ме освободи..
- Как ще си всемогъщ, ако не можеш от бутилката да се освободиш.
- Ще ти изпълня три желания.
- Създай камък, който никой да не може да повдигне.
- Странно желание. Какво е второто желание?
- Вдигни камъка.
- Предавам се, не съм всемогъщия джин. Ще си ходя обратно в бутилката да се упражнявам.
- Правилно ли беше, като ти разправях, че не си всемогъщ.
- Правилно, но безполезно.

от 0 гласа
Последни новини