От х:

Днес в x:

Учителката по физика казала на всички ученици да донесат в клас по едно електронно устройство с цел онагледяване на урока. Иванчо донесъл временния пейсмейкър на дядо си.
- Какво каза дядо ти, когато му взе апарата? - попитала учителката.
- Каза: Хръъ.... - отвърнал Иванчо.

от 0 гласа
Последни новини