От х:

Днес в x:

По време на концерт от първия балкон някой се провиква:
- Има ли лекар в залата?
От партера се надига възрастен човек.
- Има! Какво се е случило?
- Нищо, просто исках да чуя мнението ви за концерта, колега!

от 0 гласа
Последни новини