От х:

Днес в x:

Срещат се Нане и Вуте, заприказвали се и Нане пита Вуте какво работи.
- Научен работник!
- Е кво е научен работник? - пита Нане
- Глей са, правим разни опите и документираме.Та значи фанахме една стоножка, откинем и единио крак и речем:
"Oди ма!", "Она оди". И ния пишем у протоколо -"Она оди " После откинем и още един крак и пак й речем:
"А оди ма!", "Она па оди"... И ния пешем "Она па оди" И така доде и откинем сите крaка Викаме й: "А оди ма!" Она ни мърда ни шава, И ния пишем у протоколо: "Она оглуше"

от 6 гласа
Последни новини