От х:

Днес в x:

Двама богаташи решили да отидат на лов за носорози. Отишли със самолет до Африка, наловили два-три големи носорога и започнали да ги качват в самолета. Пилотът ги спрял и им се развикал:
-Абе вие нормални ли сте, как ще качите 5-тонови носорози на самолет. Та ние ще се разбием.
-АААА, миналата година самолетът беше още по-малък, обаче пилотът ни разреши да си качим носорозите.
Пилотът, като видял, че няма сили да спори с тях, разрешил им и те набутали носорозите в самолета.
Не изминали и 10 километра, когато самолетът се разбил. Пилотът и носорозите починали на място, но за късмет двамата богаташи се разминали само с драскотини. Единият от двамата се покатерил на самолета и попитал "Къде сме?". Другият се почесал, пък отговорил:
-Мисля... мисля, че сме много близо до мястото, където се разбихме миналия път.

от 0 гласа
Последни новини