От х:

Днес в x:

Нане и Вуте спорили кой е по-умен. Нане попитал къде е центърът на земята.
- Видиш ли ей там крушата и оная купа сено? Мери 100 крачки от крушата нагоре и 400 крачки от купата вдясно. Дека се засича мястото - там е!
- Как разбра?
- Ако не вярваш, провери - отвърнал Вуте.

от 1 глас
Последни новини