От х:

Днес в x:

Съпругът на една жена вече не й обръщал никакво внимание и тя решила да промени външността си, за да я забележи. Първо си боядисала косата розова. Прибира се мъжът, сядат да вечерят, но той си гледа в чинията и хич не забелязва жена си. На другия ден жената се остригала гола глава. Вечерта - същата история - никой не забелязва промяната. На третия ден жената си сложила противогаз на главата. Сядат да вечерят и жената вече не издържала и попитала:
- Не забелязваш ли някаква промяна в мен?
А мъжът се вторачил в нея, гледал, гледал и казал:
- Ти какво, веждите ли си си обръснала?

от 0 гласа
Последни новини