От х:

Днес в x:

По време на час, учителка се опитва да научи учениците си на добри обноски. Задава им въпрос: "Ако сте на среща и вечеряте с хубаво момиче, как бихте и казали, че трябва да отидете до тоалетната? "
Първо попитала Майкъл той казал, "Момент, да ходя да се изпикая. "
Учителката отвърнала, "Това ще бъде грубо и нелюбезно. "
"Ами ти Питър, как ще го кажеш? "
Питър отговорил, "Съжалявам, но наистина трябва да ида до тоалетната. Веднага се връщам. "
"Това е по-добре, но въпреки всичко не е много учтиво да кажеш тоалетна по време на вечеря. "
"Ами ти малък Тони, напъни си мозъка веднъж и ни покажи добрите си маниери? "
Аз бих казал: "Скъпа, моля да бъда извинен за момент! Трябва да се здрависам с един много скъп мой приятел, с който се надявам, ще имате възможност да се запознаете след вечеря. "

от 2 гласа
Последни новини