От х:

Днес в x:

Търсят се приемни родители в Асеновград

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРИЕМНАТА ГРИЖА?

- Приемният родител се грижи за дете в собствения си дом, за различен период от време, в зависимост от потребностите на детето, както и от възможностите на родителя.

- Това е временна мярка за закрила на дете (има определен срок).

- Приемната грижа е алтернатива за децата, живеещи в институции.

- Представлява родителстване в екип, с цел осигуряване на най-добра грижа за детето от: приемните родители; социалните работници; институции и служби; доставчици на социални услуги – неправителствени организации (НПО).

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА СИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ?

- Да приемеш дете, което се нуждае от грижи и възпитание – децата, за които се полагат грижи от приемните родители, са преживели тежки моменти и се нуждаят от много обич.

- Приемните родители са повече от родители – те са РОДИТЕЛИ + ПАРТНЬОРИ.

- Да си партнираш с много хора – социални работници, учители, психолози, биологичните родители на детето и пр., когато това е в негов интерес.

- Да осигуриш добри възможности за отглеждане на детето.

- Да си сигурен в решението си.

- Да приемеш детето такова, каквото е.

- Да се въоръжиш с много търпение и обич.

КАКВИ СА ДЕЦАТА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПРИЕМНА ГРИЖА?

- Различни по: възраст; произход; етнос; медицински статус; пол; съдба; изоставени още в родилен дом; отглеждани в социални домове; изведени от семействата си при кризисна ситуация.

- Еднакви: в правото си да растат в семейна среда.

ВИДОВЕ ПРИЕМНА ГРИЖА – ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ.

- Краткосрочна (до 1 година).
- Дългосрочна (над 1 година).
- Спешно настаняване (без време за опознаване).
- Заместваща приемна грижа.

ВИДОВЕ ПРИЕМНА ГРИЖА – ПРОФЕСИЯ ИЛИ МИСИЯ?

- Доброволна приемна грижа: семейството преминава базово обучение; без граждански договор; месечни помощи за нуждите на приемното дете.

- Професионална приемна грижа: по-голям брой обучителни часове (базово и специализирано обучение); граждански договор и заплата; месечни помощи за нуждата на приемното дете; приемане на по-трудни настанявания (вкл. и спешни).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ.

Лицата, кандидатстващи за приемни родители, трябва да отговарят на следните изисквания:

- да са навършили пълнолетие;

- да не са поставени под запрещение;

- да не са с ограничени или с отнети родителски права;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да са в добро общо здравословно състояние (да не боледуват от туберкулоза, СПИН и заболявания, предавани по полов път;

- да не са психично болни, с установено сериозно нарушение на психичните функции, или с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост;

- да са годни да изпълняват родителски функции и да имат материални условия за отглеждане на дете;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- не могат да кандидатстват лица, които са били настойници или попечители, както и приемни семейства, отстранени от тази длъжност по тяхна вина;

- не могат да кандидатстват осиновители, при които е прекратено осиновяването по тяхна вина.

Своите въпроси по темата може да зададете към Областен екип по приемна грижа – Пловдив, който се намира на адрес: Пловдив, ул. „Неофит Бозвели“ №38, тел.: 032 63 30 53.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини