От х:

Днес в x:

16 °C

Покана за публично обсъждане на Програмата за управление и разпореждане с общински имоти

ПОКАНА

На основание чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от НУРОС на Общински съвет –Хасково Кметът на Община Хасково – Станислав Дечев
Кани всички граждани на общината на
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021Г.

Уважаеми съграждани,
Предвид наложените ограничения от извънредната епидемична обстановка поради разпространението на Covid-19 и съгласно Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на МЗ, публичното обсъждане на Проекта на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021г. ще се проведе чрез предоставяне на писмени становища, мнения и предложения от страна на гражданите до 19.01.2021г.  на електронната поща на Община Хасково: kmet@haskovo.bg , в деловодството на общината, както и чрез Държавна агенция „Електронно управление“ чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Приложенията, съпътстващи тази покана са публикувани на официалния сайт на община Хасково. 

 ДОКЛАДНА ГОДИШНА ПРОГРАМА 2021 Г. (139,21KB) - 04.01.2021

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2021 Г. (1,03MB) - 04.01.2021

Хороскоп за 21.04.2021

Последни новини