От х:

Днес в x:

922 дела са постъпили в съда през миналата година

През 2023 година в Районен съд-Първомай са постъпили 922 дела. От тях 749 са граждански и 173 – наказателни. Постъплението на делата през последната  година бележи ръст спрямо 2022 година, когато са образувани 839 дела.

Броят на постъпилите наказателни дела през 2023 година намалява – с 19,16 % в сравнение с предходната , а гражданските дела бележат ръст от 19,84 %.

През 2023 година в Районен съд – Първомай средно на месец постъпват 76,83 дела.

През 2023 година действителната натовареност на съдиите в Районен съд – Първомай за месец е 45,92 към делата за разглеждане и 41,54 към свършените дела.

От 67 наказателни дела от общ характер на производство за 2023 година са предадени на съд 70 лица Съдът се произнася с краен акт по 63 дела, като налага наказания на 65 лица. Най-много са общоопасните престъпления – 31 наказани, следват престъпленията срещу личността и против собствеността с по 12 наказани.

Данните са от годишния отчет на Районен съд - Първомай.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини