От х:

Днес в x:

Общината предупреждава собствениците на кучета, че от 1 юни започва проверка за регистрацията им

Община Първомай напомня на всички собственици на кучета, че са задължени да извършат две регистрации на своя любимец - ветеринарномедицинска и административна регистрация. След 1 юни 2024 година от Общината ще започнат масови проверки за установяване на нерегистрирани кучета като на недобросъвестните собственици ще бъде връчен на място Акт за установено административно нарушение съгласно административните разпоредби. В случай, че регистрацията не бъде извършена в определения срок, на собственика ще бъде наложена глоба в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.

Регистрацията на всяко куче се извършва независимо дали собственикът е освободен или не от  административна такса „притежаване на куче“.

А освободени от такса са кучета на лица с увреждания, кастрирани кучета, кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, ловни кучета и кучета с поставен микрочип за първата година от регистрацията. Всяка възможност за  освобождаване от такса се удостоверява с  документ.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини