От х:

Днес в x:

Увеличават капацитета на Центъра за хора с деменция

Със заповед на д-р Надя Танева - изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане е одобрена  промяна на броя на потребителите от 14 на 20 на социалната услуга Център за настаняване на възрастни хора с деменция в гр. Първомай.

Услугата се финансира от Държавния бюджет. Към момента не се предвижда увеличение на средствата, но има възможност да се ползват средства от прекратени социални услуги. Ето защо това няма да доведе до увеличение на обслужващия персонал с повече от 1 щат. Промяната ще стане факт от 1 май 2024 година. Сред изброените мотиви е депозирано заявление  от кмета на община Първомай с  ясно обоснованата необходимост от увеличение на капацитета.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Последни новини