От х:

Днес в x:

Общинският съвет в Ардино прие бюджета на общината за 2024 година

С 23 гласа „за“ и 4 гласа „против“ Общинският съвет в Ардино прие бюджета на Общината за 2024 година, предложен от кмета инж. Изет Шабан. Той е в размер на 25 309 999 лв. Приходите за делегирани от държавата дейности възлизат на 13 350 733 лв., а планираните приходи от местни дейности са 11 959 266 лв. За поредна година община Ардино ще реализира  инвестиционна програма във всички населени места. Програмата за капиталовите разходи за тази година е в размер на 11 967 054, от които 7 115 047 лв. финансирани с бюджетни средства и финансирани със средства от Европейския съюз в размер на 4 852 007 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 2 973 400 лв. В него са заложени средства за водоснабдяване в селата, благоустрояване на центровете на големите населени места, асфалтиране на улици и пътища, ремонти на водопроводната мрежа по населените места, изграждане на въжен атракцион на Дяволския мост и на КТК „Белите брези“ и др.

Бюджет 2024 беше представен от кмета на община Ардино инж. Изет Шабан. „Бюджетът е най-важният документ, който се приема в общината, защото чрез него реализираме всички политики, за които ние сме поели ангажимент пред нашето общество, било то на избори, срещи и разговори с хората. Ние сме открити за всички! Във връзка със съставянето на тазгодишния бюджет сме обходили всички 50-населени места на територията на общината за да чуем на място предложенията и приоритетите на хората. Чрез платформата „Ръка за ръка за Ардино“, в която има бланка за предложения, сме дали възможност на всички ардинчани, които живеят и извън пределите на страната да направят своите предложения“, подчерта кметът Изет Шабан. Той отбеляза, че бюджетът осигурява нормалното функциониране на всички дейности на общината. „Тазгодишният бюджет е един от най-добрите досега и напълно отговаря на исканията на хората. Предвидили сме доста инвестиции, но най-вече сме се концентрирали върху решаването на един от основните проблеми, а именно - водоснабдяването на населените места, което е и вследствие на глобалното затопляне през последните години. Във всяко едно населено място сме предвидили инвестиции. През изминалата 2023 г. имахме големи проблеми с недостига на вода в селата, особено през летните месеци. Наложи се да доставим вода на местното население чрез водоноски. Час по-скоро трябва да разрешим този жизнено важен проблем. Освен това всяка година отделяме средства за асфалтови дейности. За съжаление все още имаме неасфалтирани пътища, които лека-полека трябва да ги довършим. Имаме проекти с доста сериозно финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРРС). Единият от тях е за реконструкция и рехабилитация на пътя за село Ленище и прекия път за кв. „Пеперудите“. Другият е за обновяване на сградите на общинската администрация с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

Имаме намерение да закупим специална машина, с която да почистим пътните банкети от клони, тревна растителност и храсти. Освен това от миналогодишния бюджет сме отделили средства за благоустрояването, както на град Ардино така и на двете големи населени места – Падина и Жълтуша. Това ще продължим да го правим и в другите населени места с по-големи центрове“, заяви Изет Шабан. По време на разискванията той подчерта, че в държавния бюджет за 2024 г. за първи път е приета и финансирана инвестиционна програма за общинските проекти, в която според приетите критерии за община Ардино се полагат 10 млн. лв. „В началото тази сума беше 4 млн. лв., но впоследствие ни съобщиха, че ще ни бъдат отпуснати 10 млн. лв., за които ние като общинска администрация в срок внесохме проектите в МРРБ. Сред тези проекти са реконструкция и рехабилитация на общинския път от разклона за Неделино през Жълтуша – Седларци до пътя за Смолян, обновяване и модернизиране на градската среда чрез благоустрояване на пешеходна крайречна зона и речното корито на река Ардинска – гр. Ардино, изпълнение на дълбоки сондажи на усвоими подземни води на територията на община Ардино – гр. Ардино, село Кроячево, както и реконструкция и модернизация на зрителна зала в НЧ „Родопска искра“ – гр. Ардино. Допълнително по Националния план за възстановяване и устойчивост сградния фонд на читалището ще бъде енергийно обновен.

Кметът Изет Шабан подчерта, че и тази година са осигурени достатъчно средства в сферата и на образованието. „За социалните услуги е направена добра организация заедно с кметовете на населените места ще улесним максимално хората с достъпа до социалните услуги“, допълни Изет Шабан. Той уточни, че за превенция на заболяванията за първи път в бюджета са отделени средства. „В тази връзка по Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), ако бъдем одобрени, ще закупим модерна апаратура за болницата в Ардино, специално за изследвания, които са важни за превенцията на заболяванията“, уточни кметът Изет Шабан.

Председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям отбеляза, че Бюджет 2024 е достатъчно добре разпределен, балансиран, справедлив, реалистичен и отговарящ на очакванията на жителите на общината. „Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан има сериозното задължение пред нашите съграждани да изпълни ангажиментите, които е поел от тях по време на срещите си. Призовавам ви да подкрепим единодушно бюджет 2024, който предлага кметът Изет Шабан“, заяви Сезгин Байрам по време на разискванията.

В дневния ред на поредното заседание на Общинския съвет бяха разгледани 31 докладни записки. С мнозинство беше приет представения от кмета инж. Изет Шабан годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Ардино за мандат 2019-2023 г. Съветниците с пълно единодушие решиха за включване на обект „Кабинков лифт от село Стар Читак до „Късноантичната и средновековна крепост“ при устието на р. Боровица , землището на село Дойранци, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г.

Общинският съвет одобри и прие инвестиции в активи публична общинска собственост, извършени от оператора по ВиК през 2021 г., 2022 г. и 2023 г. като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с „Асоциация по ВиК“. На заседанието бе приета и Програма и Календар за развитието на Физическото възпитание и спорта през 2024 година, както и Общински план за младежта през настоящата година.  

Гюнер Шукри

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини