От х:

Днес в x:

Мартин Узунов: НИЕ ИДВАМЕ, за да изведем Хасково от икономическия застой

Мартин Узунов е роден през 1982 г. в Хасково. Завършил е средното си образование в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“. Има бакалавърска степен „Бизнес администрация“ в Hult International Business School, Лондон и е магистър по „Международни икономически отношения“ от УНСС.

Узунов е работил в Дирекция „Управление на собствеността“ в Министерство на външните работи на Република България и е бил съветник на министъра на отбраната на Република България. Работил е в Делойт България. Той има 14-годишен професионален опит в частния сектор. От 2021 до 2023 г. Мартин Узунов е бил заместник областен управител в четири служебни правителства и временно изпълняващ длъжността областен управител на Хасково. Заедно със свои съмишленици през пролетта на 2023 г. създават Местната инициативна група „Спаси Хасково“.

Община Хасково трябва да даде приоритет на инвестициите и растежа, счита кандидатът за общински съветник

- Г-н Узунов, какво Ви мотивира да влезете в политиката и в борбата за местна власт?

Както знаете, аз съм един от учредителите на „Спаси Хасково“ и ние ще се явим на изборите с името НИЕ ИДВАМЕ и №30 в бюлетината за общински съветници. Няколко приятели и съмишленици избрахме може би най-трудния, но и най-добродетелен път в борбата за местна власт – като създадохме местна инициативна група, която да подкрепи промени за нашата община. Ние сме обединени около идеята да направим нашия град по-добро място за живеене и да дадем възможност на децата ни да се образоват, развиват и успяват в Хасково.

Нашият екип е комбинация между опитни експерти и млади активисти, които работят ръка за ръка.

Разработихме програма, която предлага ясна насока и конкретни решения, за да се наслаждаваме всички на по-приятна градска среда. Успешното общинско управление е ключово за развитието и благосъстоянието на общността. С активно участие и сътрудничество на всички заинтересовани страни - общинските служители, бизнес сектора, неправителствените организации и гражданите, общината може да се развива устойчиво и да отговаря на потребностите на своите жители.

- С какво ще сте полезен за развитието на община Хасково?

Като заместник областен управител и временно изпълняващ длъжността областен управител, аз съм работил пряко с всички общини от област Хасково, имал съм възможност да наблюдавам обхвата на тяхната дейност и компетенции, както и да се запозная със структурите им подробно.

Хасково е областен град на две граници, но стратегическото разположение не се използва пълноценно заради неизградената инфраструктура. Ще направя всичко възможно, за да подобря бизнес климата в Хасково, вдъхновен от работата за града ни. Една силна икономика трябва да се поддържа, а не да се ограничава от нейната инфраструктура. Ще работя усилено за да гарантирам, че положителните характеристики на града ни ще станат известни в страната и чужбина. Инвеститорите трябва да са убедени в нашата репутация и че избират Хасково, защото това е правилното място за тяхната инвестиция.

- Кои според Вас са най-наболелите проблеми в община Хасково?

По време на кампанията проведохме поредица от срещи с обществеността, за да обсъдим проблемите в община Хасково. Като най-задълбочаващи проблеми се открояват проблемите с ВиК мрежата, безработицата, както и ниското заплащане на труда, задръстванията и трафикът, следвано от паркирането, проблема с бездомните кучета, инфраструктурата и състоянието на кварталните улици и междублоковите пространства.

- Какво е решението на проблемите?

Ключов фактор за успехите на местната власт е административният капацитет, с който тя разполага. А този капацитет се гради с високо образовани кадри, имащи професионален опит в държавната администрация и частния сектор.

Ръководството на общината - кмет, общинска администрация и общински съвет трябва да бъде амбициозно, способно, проинвестиционно и достъпно за обществеността и бизнеса. Трябва да се организират срещи с гражданите и представители на бизнеса на община Хасково ежемесечно, където да се търсят решения на поставените проблеми, най-вече защото органите на местната власт са длъжни да имат открито поведение и дължат обоснован отговор за предприетите действия.

Това сигнализира, че градът ще бъде подкрепящ и лесен за работа, намалявайки риска от забавяния и непредвидени разходи. Община Хасково има нужда от по-добри резултати.

Както в частния сектор, така и в политиката, конкуренцията води до резултати. „Спаси Хасково“ разполагаме с идеи, експертност, възможности и проекти, които ще допринесат за така желания резултат. Амбицирани сме да променим родния ни град, за да стане по-добро място за живеене и посещение.

- Кои според Вас са пропуските на досегашното ръководство?

Липсата на ясна визия, стратегическо планиране, административна ефективност и възможности води община Хасково до безцеленасочено и несистемно развитие. Репутацията на бавно, ограничително планиране възпира инвеститорите, тъй като всяко забавяне въвежда значителни разходи и рискове в инвестицията. Репутацията влияе върху инвестиционните решения и градовете трябва да знаят как се гледа на тях. Те трябва да се съсредоточат върху продажбата на силните си страни, като се уверят, че индустрията е наясно със сравнителните предимства на града. Наличието на визия и план за нейното реализиране осигурява на инвеститорите сигурност и показва, че градът дава приоритет на инвестициите и растежа.

Инвестициите от частния сектор са жизненоважни за растежа на градските икономики, така че градовете трябва постоянно да се стремят да подобрят своята привлекателност за инвеститорите. Събитията и специализираните статии в пресата са полезни инструменти за повишаване на авторитета и представяне на профила на града.

Желанието на целия екип на „Спаси Хасково“, които се явяваме на изборите с името НИЕ ИДВАМЕ, е да изведем родния ни град от този икономически застой. За да се справим с тези проблеми е важно да се изгради ефективно и отговорно общинско управление, което взема предвид нуждите на гражданите и работи за тяхното благосъстояние и устойчиво развитие на общината.

- Каква реално може да е съдбата на летище „Узунджово“?

Както знаете, имотите на летище Узунджово са на огромната площ от над 3500 дка – достатъчно за модерен индустриален парк и всички останали добри идеи за региона, които могат да бъдат икономически обосновани.

Бъдеща инвестиция в развитието на модерна индустриална зона крие в себе си огромен потенциал за развитието на Община Хасково. Съвременният инвеститор търси възможности за бърза реализация. Общината трябва да подготви терени, на които инвеститорите бързо да започнат изграждането на своите складове, производствени мощности и логистични центрове.

Община Хасково трябва да се фокусира върху развитието на следните четири вида инфраструктура:

1. Довеждаща до зоната - рехабилитация на съществуваща и създаване на нова довеждаща инфраструктура (пътни и железопътни връзки, преносни проводи и т.н.);

2. Вътрешна - създаване на вътрешната инженерна и техническа инфраструктура (улици, алеи, паркинги, площади, железопътни линии, преносни проводи и съоръжения и др.);

3. Научно изследователска (изграждане, реконструкция и преустройство на сгради и помещения за научно изследователска и развойна дейност, иновации и технологичен трансфер, лаборатории за изпитвания и тестове, свързани с дейността на територията на индустриалната зона или парк);

4. Екологична - зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили, подкрепа за зелена и кръгова икономика чрез реализация на проекти за чиста енергия, енергийна ефективност, повторно използване на ресурси и за запазване устойчивостта на природните ресурси.

Паралелно с тези дейности ще се работи по маркетинга на парка и привличането на инвеститори с цел сключването на предварителни договори.

През територията на Хасково преминават два ключови трансконтинентални коридори. Първият свързва Западна и Централна Европа с Истанбул и Азия, а вторият - Северна Европа със Средиземноморието. Тези характеристики на терена са част от предпоставките за превръщането му в изключително перспективен индустриален парк.

- Казвате, че ще работите за привличане на инвеститори, които да създадат нови и добре платени работни места. Как ще стане това?

Амбицията ни е да създадем благоприятна среда за привличане на инвестиции, която е необходимо условие за откриване на качествени работни места. Репутацията на града сред инвеститорите и степента им на познаване на неговите възможности стимулират решенията за инвестиционно местоположение. Инвеститорите трябва да знаят, че ще имат достъп до качествени транспортни и цифрови връзки, които сега се разглеждат като основна предпоставка за инвестиции.

Инвеститорите предпочитат добре свързан град. Връзките означават достъп до предприятия, работници, жители и веригите за доставки, намаляване на транзакционните разходи и улесняване на икономическия растеж. Жителите на града трябва да могат да достигат до работни места бързо и удобно. За да се развива един град, осигуряването на транспортна инфраструктура в крак с нарастващото търсене трябва да бъде приоритет. Хасково трябва да гарантира, че има достъп до инвестиционен експертен опит. Силното разбиране на това как инвеститорите мислят и се държат е от съществено значение при проектирането на подход за привличане на инвестиции. Винаги трябва да се обмисля и сътрудничество със съседни райони или градове с подобно мислене, тъй като за много дейности може да бъде по-ефективно да се работи в по-голям географски мащаб.

- Защо решихте да подкрепите независимия кандидат за кмет Николай Ставрев?

Зад Николай Ставрев застава може би най-широкото обединение за областен град в цяла България. Ние от „Спаси Хасково“ положихме значителни усилия, за да бъдем мостът към това обединение. Когато един човек обедини толкова различни хора да работят заедно, това създава силен фундамент за промяна и устойчив растеж в общината. Нашият съвместен труд и ангажимент са ключът към изграждане на по-добро бъдеще за община Хасково. Всички ние споделяме своите идеи, знания и опит, което ще ни води до по-добри решения на проблемите на родния ни град.

Призовавам гражданите бъдат активни и да гласуват на изборите. А всеки, който вече е взел решение да даде своя вот, да убеди и останалите в своята общност да направят същото. Гласът на всеки гражданин е от значение.

НИЕ ИДВАМЕ с №30 в бюлетината за общински съветници.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Видеа по темата

Още новини

Последни новини