От х:

Днес в x:

Услугата "Топъл обяд" в Асеновград продължава

Община Асеновград има възможност да достави "Топъл обяд" в подкрепа на уязвими граждани, които са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Чрез подпомагането им се цели да се предостави здравословна, разнообразна и питателна топла храна за хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Ползвателите на „Топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея.

Услугата се предоставя целогодишно за най-нуждаещите се лица, в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди.

Помощта достига и до по-отдалечени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за осигуряване на прехраната си.

С цел намаляване на административната тежест, договорите за предоставяне на безвъзмездната финансова подкрепа могат да се сключват дългосрочно, но не повече от 3 години и при опростени правила за възстановяване на разход за единица продукт - топъл обяд.

В допълнение към предоставянето на топъл обяд се посочват и съпътстващи мерки, съответстващи на конкретните нужди на представителите от целевите групи.

Същите по настоящата процедура са определени в Раздел II, чл.6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.21 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 г. – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са: лица и семейства без доходи или с ниски доходи; възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал.1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; лица с ниски доходи, които поради налични увреждани или здравословни ограничения, са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Договор BG05SFR003-1.001-0009-C04 „Топъл обяд в община Асеновград“, финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 г. – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, Операция BG05SFR003-1.001 „Топъл обяд“. Начало на проекта 01.10.22 г. Край - 30.09.25 г. Стойност: 817 086,34 лв.

Източник: Asenovgrad.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини