От х:

Днес в x:

27 °C

Всеки десети учител в Хасково държан на верижка с временен договор

Всеки десети учител в община Хасково е държан на верижка със срочен трудов договор.

Това показва справката от Регионалното управление на образованието, поискана по Закона за достъп до обществена информация. Според справката в учебните заведения в общината (без детските градини) работят 1002-ма педагози, от които 114 са на срочни договори по чл.68 ал.1 от КТ.

Всеки десети.

От тях пък 25 са назначени за срок, по-малък от една година, което е още по-голямо нарушение на трудовото законодателство. КТ предвижда срочен договор и при заместване на служител, но това е уредено от отделна алинея на чл. 68.

Това е доста разпространена практика в учебните заведения в страната, по данни на учителския синдикат към КНСБ за миналата година 8000 педагози в страната са били със срочни договори. Според Кодекса на труда началното сключване на трудов договор за определено време е допустимо само за временни, сезонни и краткотрайни работи, каквато учителската определено не е, смята юридическият консултант на фондация “Право Е” Веселин Тончев. Това мнение се споделя и от шефа на КНСБ в Хасково Веселин Тодоров, който също е юрист и има богата съдебна практика по тази тема.

Кодексът на труда, чл. 68, ал. 4, допуска сключване на срочен трудов договор за дейности, които нямат временен, краткотраен или сезонен характер, но по изключение и най-малко за една година. “Изключението” е дефинирано в Допълнителните разпоредби на КТ, точка 8. Тя гласи: "Изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 4 е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му.” Такива причини няма как да са налице в учебно заведение, което е на бюджетна издръжка и не зависи от пазарните или производствените условия.

Освен това КТ императивно изисква причините, които обуславят срочния му характер, да са вписани в трудовия договор, което обикновено не се прави. Друго изискване е срочността на договора да е поискана изрично, при това писмено, от съответния служител, което също рядко се спазва. А и обикновено е насилствено наложено.

В резултат уговорката за срочност на трудовия договор се оказва недействителна. Такава е и трайната практика на съдилищата, включително на Върховния касационен съд, които обикновено се позовават на ал. 5 от чл. 68 и приемат, че договорът е безсрочен.

Такава съдебна практика има и в Хасково. Със свое решение от 25 май 2007 г. Районният съд намира, че срочният договор, за 6 месеца, в Центъра за настаняване от семеен тип, сключен с А.Д. е в нарушение на КТ и го обявява за безсрочен. Отменя заповедта за уволнение, мотивиран от горните съображения, и осъжда Центъра да заплати на уволнената служителка 2748 лв. обезщетение за времето, през което е била без работа. И я възстановява на длъжността. Окръжният съд в Хасково потвърждава изцяло присъдата с решение от 27 септември същата година.

Какво казват директорите? Просветните шефове смятат, че е редно при назначаване на нов учител да имат право да преценят качествата му, преди да го назначат за постоянно. И обикновено приемат, че срочността на трудовия договор и изпитателният срок, утвърден в КТ, са едно и също. Но те не са.

Изпитателният срок няма нищо общо със срочността на договора. При това законодателството ограничава продължителността на срока за изпитване до 6 месеца. Но този срок е неприложим в системата на образованието, няма директор, който би уволнил учител малко преди края на учебната година. Или поне не би трябвало да го прави, освен в изключителни случаи.

Това явно недомислие в законодателството би могло да се поправи с малка поправка в КТ, която да допуска изпитателен срок до една година по изключение за някои специфични професии като учителската. Тогава нещата биха си отишли на мястото.

Защото сега не са.

Според юристи, практикуващи трудово право, някои от директорите пестят от бюджета си, като назначават учителя до края на учебната година – края на май за забавачките и на юни за училищата. По този начин пестят няколко заплати, от парите за дрехи, за диференцирано заплащане и др. А педагозите остават безработни през лятото. Някои директори пък смятат, че така държат на верижка учителите, които всяка година тръпнат дали ще ги преназначат или ще останат без работа. И гледат да са съгласни с директора по всякакви въпроси. (Между другото, текстът в КТ “срочен трудовор се сключва за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години”, не означава три договора за по една година, а само един договор за срок, не по-дълъг от 3 г.)

Сред другите съображения на школските шефове са опасенията, че следващата учебна година няма да успеят да сформират достатъчно паралелки. Това обаче не е оправдано, смятат юристи, защото КТ дава достатъчно възможности за освобождаване на служителя – намаляване обема на работата, съкращения на щата и др. Затова не е необходимо нарушаване на закона с временни договори, заместващи изпитателния срок.

Според координатора на КНСБ в Хасково Веселин Тодоров при липсващите задължителни основания, вписани във временния трудов договор съдилищата непротиворечиво отменят заповед за уволнение, мотивирана с изтичане на срока и го обявяват за безсрочен. Много педагози обаче се страхуват да потърсят правата си в съда, защото се опасяват, че после трудно ще си намерят работа в училище. Не го правят дори когато са сигурни, че ще спечелят делото. И така си върви от много години и не само в Хасково.

От справката от РУО става ясно, че най-много учители с временен договор има в хасковското СУ “Васил Левски” - 18, назначени за 1 година. По петима учители на срочен договор има в ОУ “Любен Каравелов”, ОУ “Шандор Петьофи”, гимназията по механо и електротехника “Стойчо и Кица Марчеви”, 9 са в СУ “Св. Паисий Хилендарски”, 8 в “ОУ “Св. Иван Рилски”, 7 във ФСГ “Атанас Буров”, 8.5 щата са в ОУ “Св. Климент Охридски” и др.

За по-малко от една година пък има назначени 5-има педагози в Езиковата гимназия, 4-има в “Любен Каравелов”, 3-има в “Шандор Петьофи”, по двама в гимназията по дървообработване и строителство и по механо и електротехника и др.

Haskovo.net поиска същата справка по Закона за достъп до обществена информация и за детските градини в общината. От общинската администрация обаче препратиха запитването до забавачките “по компетентност”. Така от 12 детски градини информация изпратиха едва 5, така че трудно може да се направи извод каква част от учителите в градините са държани на верижката на срочния договор. Но те едва ли са по-малко, дори може би са повече от тези в училищата.

Оправданията на директорите с делегираните бюджети и липсата на пари пък изглежда направо нелепо на фона на преходните остатъци в бюджетите на детските градини. Справка в годишните им отчети показва доста сериозен преходен остатък по бюджета за миналата 2017 година. Така например ДГ № 20 “Весели очички” приключва годината с остатък от 81 476 лева, ДГ №15 “Слънце” - с 58 775 лв. , ДГ №22 “Звънче” - 37 897 лв., ДГ №1 “Ян Бибиян” - с 33 466 лева. Данните са от официалните сайтове на детските заведения.

Внимателен поглед в месечните им отчети показва, че приходите от “местна дейност” - субсидията от общината, е похарчена почти навсякъде на 100 процента, икономиите идват от държавните приходи, като основно се пести от перото за заплати.

Кодексът на труда предвижда солени санкции за нарушения на трудовото законодателство. Чл. 414 гласи:

“Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.”

Тодор Кръшков


29 коментара

 • 1
  За
  запознати
  19 -7
  19:00, 8-10-2018
  Във ФСГ ,,Атанас Буров" назначените с временен договор са младите учителки. От тяхното,, добро разположение" към директора зависи и дали договорът им ще стане постоянен
 • 2
  Ко
  Контра
  21 -9
  20:11, 8-10-2018
  А доходите от частните уроци къде ги декларират.Без всякакви условия, 30лв.на час иги увеличавайте още.
 • 3
  Iv
  ivan
  27 -4
  20:14, 8-10-2018
  Статията така както е написана показва, че има голям наплив за професията учител. Иначе няма как да назначаваш,освобождаваш и пак да се редят на опашка отново да бъдат назначени. Някой заблуждава обществото. че липсват кадри в образованието. Май е точно обратното.
 • 4
  Ва
  валя_1539021255
  21 -3
  20:54, 8-10-2018
  НАП нека провери и учителите -частни уроци,скрити пари
 • 5
  Су
  сусамския поп
  14 -5
  23:16, 8-10-2018
  Даскалите и поповете работят частно и нищо не декларират.Заплата1000 лева и още толкова не декларирани приходи.
 • 6
  Ди
  Димо
  11 -1
  10:10, 9-10-2018
  Поредното доказателство, че България е вече феодална държава!
 • 7
  Ат
  Ати
  8 0
  12:17, 9-10-2018
  Трябва да се задължат директорите да сключват временните договори най-малко за една календарна година, а не до края на учебните занятия, като може да има изпитателен срок, който не може да е по-дълъг от 6 месеца, и във всеки момент би могъл да бъде прекратен от всяка от страните, без да се посочват мотиви за това, както е по закон. Ако човек не се справя с работата си, би трябвало да може да бъде освободенили сам да се откаже в рамките на месец- два.
 • 8
  Ми
  митю клявката
  4 -9
  19:35, 9-10-2018
  Системата е сбъркана!!!и даскалската ,и докторскат... Виж коментара
 • 9
  Ем
  Ем комфорт
  4 -1
  10:37, 11-10-2018
  Всичко е точно.
 • 10
  Ем
  ЕМ КОМФОРТ
  7 -1
  15:02, 11-10-2018
  В хасково се коментира, че една част от учителките в училище васил левски са с татуировки, което изобщо не кореспондира на общоприетите норми за професията учител.
  • 12
   123
   1 -3
   11:50, 12-10-2018
   Е какво от това, в САЩ с татуировки може да видите видни адвокати, професори и др. Важни са способностите и професионализма, до кога с това закостеняло мислене?!
 • 11
  Пл
  ПЛАНЕТА ПАЙНЕР
  6 -1
  11:49, 12-10-2018
  Напълно съм съгласен с информацията за татуираните учителки във въпросното училище.Аз съм родител и опазил господ такива учителки да ми учат детето.Но това е по малкия проблем, защото тази пролет през един от следобедите в двора на училището станах свидетел на това как две учителки пуснаха песента на Криско "Глей как се прави" и като се закълчотиха с децата, грозна сцена.Явно на ръководството, освен татуирани даскалици, му дападат и пайнерки.mg
  • 12
   123
   1 -7
   11:53, 12-10-2018
   И какво от това, това е съвременната музика, Криск... Виж коментара
 • 12
  Пл
  ПЛАНЕТА ПАЙНЕР
  6 0
  13:26, 12-10-2018
  Татуирани учителки нямат място в българското училище.а в америка как е, изобщо не ме интересува,защото от там нищо добро не дошло и няма да дойде, освен псевдодемокрация, лъжи, наркотици и новата зараза интернет.
 • 13
  Пл
  ПЛАНЕТА ПАЙНЕР
  4 0
  13:36, 12-10-2018
  До 123,
  за ваша сведение павароти беше един от най великите тенори на нашето съвремие, лека му пръст.
  А за "съвременната музика" джан-джун глей как се прави не ми говорете, защото ще ме ядосате пък видиш ли взема да разбера имената на двете даскалици-крисковици,пък да видим какво ще кажат от образованието.
 • 14
  Ра
  рамбо
  4 0
  17:24, 13-10-2018
  Разбира се,че назначават за една учебна годива! Ами така им е по-лесно да назначават пенсионери и да се оправдават,че от тях по-способни няма. Нека си спомнят те като млади преподаватели дали всичко са знаели и можели. И като назначат млад специалист/ако има щастието да е назначен/ нека както преди години да има "прикачен" към него ментор.Нека му покажат "Що е разпределение?",попълване на дневник,и други подобни дейности,които не се учат по ВУЗ-овете.А за своеволията на директорите- може. Та те приеха длъжвостта "директор" като професия. Самозабравиха се,а не си спомнят горките,че ги назначи г-н Г.Иванов без конкурс. И просто решиха,че са вечни на тези столове- колят и бесят. А,дали биха се справили като редови учители- съмнявам се,ама много се съмнявам. Пример в ДГ № 20 "Весели очички", г-жа Иванка Илчева е посмъртно директор. Трябваше да се пенсионира преди 2 години,и го направи. Получава пенсия и заплата,като продължава да работи. И сега защото се страхува да не й връчат заповед за освобождане е в болнични и така като излиза може би ще взема болнични до 2019 година. Друга такава директорка е г-жа Агавни Тахмезян - моля Ви,нека ръководството на РУО я помоли да научи български език. Г-жо Боева,г-н Панайотов и сие госпожи и господа от РУО- как се разбирате с госпожата? Нека да не изреждаме всички подобни директорки. Много пъти е ставало въпрос и за Каменова,Милкова, Димитрова и всички. Познайници в града ,които си търсят познатите стари учителки,още преди те да започнат работа. Докога???? А не по-различно е в средните училища и гимназиите. Я проверете колко учители без работа има? Дали тези хора не желаят да се реализират като педагози? Ами най-напред си направете справката / а Вие я имате в РУО/,после ги подложете на конкурс ,ама в действителност на конкурс и тогава да видим как те биха се справили с всичко това което нарушават сега. Много,ама много може да се пише за това. И всички Вие от РУО го знаете. Та нали повечето от заобикалянето на Закона е с ваше знание,макър и под сюрдинка? Та нали и Вие /имам впредвид всеки от Вас работещ в РУО "съдействате" на директорите да спазват Закона в този му вид? Простичко казано- НЕ СИ ВЪРШИТЕ РАБОЖТАТА.защото имате по 1 -2 години до пенсияи чакате да дойди момента и си трайкате. Не желаете да ставате "лошите" на края на трудовата си кариера. А това,че унижавате младите кадри и кадрите в трудоспособна възраст, не Ви пука/извинете за израза/. О РУО няма контрол, от Общината - също! Е,че какъв контрол с тези кадри- Светла Табакова. Това не е да сервираш кафенце и да развяваш руси къдри по площада! Това не е достатъчно!!! Тя горката един Закон и да го прочете,нищо не ще й говори. Но , нейсе! Всеки чака ,а какво и на чийй гръб- всичко е по хасковски.
 • 15
  Ра
  рамбо
  3 0
  17:37, 13-10-2018
  ЗАЩО ше ходят учениците на частни уроци? Ако те седнат и си прочетат уроците, не се изисква кой знае колко от тях! На частните уроци учителя им диктура готова тема,от пожълтелите си тетрадки ,а ученика мисли как по-бързо да излезе и да си гледа телефона или да ходи на кафе и т-н- с приятели. Значи ли като родителя рискова да заплаща нещо,за което детето му не полага усилия ще бъде възнаградено с отлична оценка? И какво значи оценката- цифла в бележника,а словореда на децата,изказа им,отношението със съученици,с учители,възрастнти,- под всякаква критика. Родители възпитайте децата си! Възпитанието е ваша грижа. Оставете учителя да ги обучава! Той не е длъжен да гледа как децата Ви държат в час телефоните си,как за тях е скучен Ботев или Вазов,И съм сигулен,че не децата искат да посещават частните учори,а Вие родителите сте тези,които търсите тази "услуга"!
 • 16
  Ни
  НИКОГА ПОВЕЧЕ УЧИТЕЛ
  2 0
  15:05, 19-10-2018
  Дами и господа от РУО, Инспекция по труда,Синдикати, Икономическа полиция и журналисти, обръщам се към Вас, предвид написаното в статията, което ми е до болка познато, в качеството на бивш учител.Написаното е живата истина, която самата аз нееднократно съм изпитала на гърба си.Била дълги години на временни договори, била съм и уволнявана и съда ме е възстановявал, но нищо не се е променило от тогава или се е променило даже към по лошо.
  Та да си дойдем на думата дами и господа, статията е публикувана на 08 октомври или преди повече от 10 дни, което време е напълно достатъчно всички тези учители с временни да бъдат привикани от ръководствата на детски градини и училища и същите да бъдат принудени да подпишат молби, че желаят да им бъдат подновени договорите за текущата учебна година.
  Така, че знам предварително резултата от проверките Ви, а той е нулев.
  А Вие скъпи мои колежки учителки, докато не се обедините и не застанете всички твърдо, ще сте обречени на това нагло и нечовешко поведение от страна на ръководителите.
  • Kr
   Krashkov
   5 0
   15:18, 19-10-2018

   Госпожо, ще има продължение по темата, навярно още следващата седмица, имайте малко търпение. Дори да поискат такива молби от учителите, по закон тези обстоятелства трябва да са вписани в самия трудов договор като основание за неговата срочност. А всеки учител на срочен договор има такъв екземпляр от началото на учебната година. Така че нарушението не може да бъде укрито. Малко търпение, моля.

 • 17
  Ни
  НИКОГА ПОВЕЧЕ УЧИТЕЛ
  1 0
  15:29, 19-10-2018
  Права е госпожата за резултата от статията и проверките от изброените институции, а именно, че е нулев.Както всеки път в България, престъпникът вика дръжте престъпника.А престъпниците в случая са директорите на учебните заведения, които си мислят, че дори не нарушават Кодекса на труда с тези договори, а в същност извършват престъпления, принуждавайки учителите да изготвят под принуда молби за временно назначаване със задна дата, или с други думи заставяйки ги да изготвят документи с невярно съдържание.
 • 18
  Но
  Нотариална заверка
  1 0
  16:48, 19-10-2018
  Колеги, нека всички от Вас, които са били принудени или ги принуждават да напишат молби за временно преназнаване със задна дата, да си изготвят нотариално заверени копия на трудовите договори, защото най късно понеделник ще започнат да Ви принуждават да върете настоящите трудови договори, с цел тяхното унищожаване и изготвяне на нови, в които да е отразено желанието Ви за сключване на временен договор, което.
  За информация, нотариално завереното копие има стойността на оригинален документ.
  • Kr
   Krashkov
   2 0
   16:52, 19-10-2018

   И една молба - изпратете тези копия на Haskovo.net

 • 19
  Но
  Нотариална заверка
  2 0
  17:10, 19-10-2018
  Колеги, г-н Кръшков моли за копия до Хасково нет, но освен там е необходимо копия да се предвидят и за МОН, в частност министъра, до някоя централна медия и до синдикатите.
  Иначе няма оправия.
 • 20
  Вс
  ВСИЧКО В СОФИЯ
  1 -1
  08:41, 21-10-2018
  Колеги, не вярвайте на местните институции и медии, а сигнализирайте Министъра на образованието, БНТ, БТВ,Нова тв, Фрог, Бивол и др.
  Част от местните директори и РУО са увъртяни като свински черва, а за местните медии, всъщност има ли такива.
  Препратете и линка на статията в София.
  • Kr
   Krashkov
   1 -1
   14:46, 21-10-2018

   до "всичко в СОФИЯ" - Щом според Вас няма местни медии, линк към какво предлагате да се изпрати в София? Към материал от "местна медия"? Нали няма такива?

  • Kr
   Krashkov
   2 -1
   14:49, 21-10-2018

   Вашият пост буквално ме кара да се откажа от битката, която съм започнал заради всички унизени педагози... И май наистина ще се откажа. Оправяйте се в София.

 • 21
  Си
  Синдикалист
  1 -1
  12:50, 21-10-2018
  Уважаеми учители, по отношение на настоящите Ви договори, сключени в началото на годината, искам да Ви успокоя, че дори и да започнат да Ви принуждават да връщате договорите с цел изготвяне на нови такива със стара дата и основание за сключването им - уж по Ваше желание за срок до края на учебната година, дамите и господата директори, както и техните счетоводители, следва да имат в предвид една малка подробност, а именно че информацията за сключените договори в началото на годината, вече е подадена в НАП и ако искат още повече да продължават да нарушават трудовите Ви права, както и няколко други закона, при част от които може да се стигне и до наказателна отговорност, ще трябва да подменят информацията и в НАП, т.е да включат в схемата си и други държавни служители.Както е написано по-горе в коментарите, напълно съм съгласен с варианта да си изготвите нотариално заверени копия на настоящите Ви договори, пък ръководителите Ви нека си мислят, че с изземването им от Вас, под принуда и заплаха да Ви уволнят, са си свършили работата добре.Така че всеки си носи кръста.
  Ако някои от Вас вече са били принудени да подпишат молби със задна дата за назначаване за срок до края на учебната година, то това да не Ви притеснява никак, защото отразеното в тези молби противоречи на настоящите Ви договори, в които би следвало да е отразено едно Ваше такова желание.
  И сега идва най-интересния момент за самозабравилите се директори и техните счетоводители, а той е, че ако са си позволили да принуждават учители да пишат молби под заплаха със задна дата, то тези молби вече е най добре да ги унищожат, докато е време, защото грубо казано ще цъфне, пък може и да върже, разминаването в трудовия договор и уж изявените от Вас желания в молбите Ви, в противен случай някой трябва да дава обяснения, кое от двете твърдения е вярно, дали това в трудовите Ви договори, или това в доброзорно написаните молби със задна дата.
  Мисля че бях изчерпателен и ще продължа да бъда такъв, ако се наложи.
 • 22
  До
  ДО Г-Н КРЪШКОВ
  2 0
  20:18, 21-10-2018
  Г-н Кръшков ясно е написано, че няма местни медии, а не журналисти.
  Питам Ви дали тия кучета ще Ви позволят да си свършите работата, дали ще допуснат да излезе втора статия, какво ще кажете, аз мисля, че не, с цялото ми уважение към Вас.
  Всъщност Всичко в София има за цел да Ви подпомогне, като се даде голяма гласност на случая, защото повярвайте ми тука ще Ви дръпнат юздите, а може би вече са го направили, предвид това "Мисля да се откажа, оправяйте се в София".
 • 23
  До
  ДО Г-Н КРЪШКОВ
  3 -1
  20:38, 21-10-2018
  Г-н Кръшков, откажете ли се, значи всичко е било една нищо и никаква пушилка, както почти всичко в България.Сигурен съм, че не пречи нещата да се движат и тук и в София паралелно, пък дано на тия тукашните дерибейки им запари под лъжичката.


Коментирай

За да добавите коментар, трябва да ползвате браузър с поддръжка на JavaScript или да позволите използването на JavaScript в браузъра си, ако то е спряно.
Впишете се с профила си, за да използвате разширените възможности при писане на коментари!
Екипът на Haskovo.NET ви благодари, че използвате кирилица. Отговорността за коментарите е на коментиращите. Сайтът не носи отговорност за коментарите, тъй като модераторите нямат техническа възможност да проверяват коментари 24 часа в денонощието. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обида на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от редакторите на сайта при установяването на този факт. Можете да докладвате за нередности и неподходящи коментари с иконата след "Отговор" - "Докладвай за нередност"

Във формата се използва анти-бот защитата на Google reCAPTCHA.

Хороскоп за 26.06.2019

Овен
Телец
Близнаци
Рак
Лъв
Дева
Везни
Скорпион
Стрелец
Козирог
Водолей
Риби
Моля, изберете зодия

Случаен виц

Последни новини