От х:

Днес в x:

Фондовете за втора пенсия управляват активи за близо 24 млрд. лева към 31 март 2024 г.

Частните фондове за втора пенсия управляват нетни активи на обща стойност 23 964 743 хил. лв. към 31 март 2023 година, като нарастват с 4.49% спрямо края на 2023 г. от 23 157 506 хил. лева. В същото време общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове в края на първото тримесечие е 5 024 480 души*, като техният брой нараства с 0.47% от 5 000 945 души към 31 декември 2023 година, сочат публикуваните данни от Комисията за финансов надзор (КФН). Информацията е обобщена на база на отчетите за надзорни цели, представени от пенсионноосигурителните дружества в регулатора.

Активите

От обобщените данни на КФН става ясно, че най-бързо нарастват активите на най-масовите универсални пенсионни фондове (УПФ), в които задължително се осигуряват всички родени след 31 декември 1959 година. Тези фондове отчитат ръст от 4.72% на активите си спрямо края на 2023-та година.

Следват професионалните (ППФ) и доброволните пенсионни фондове (ДПФ) с ръст за същия период от съответно 3.66 на сто и 2.50 на сто. Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) за периода е 2.11 на сто.

Осигурените

Най-голям дял от осигурените лица е концентриран в универсалните пенсионни фондове (УПФ) - 80.40 на сто*. Лицата, осигурени в доброволните (ДПФ) и професионалните пенсионни фондове (ППФ), заемат съответно дял от 12.85 на сто и 6.55 на сто. Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) - 0.20 на сто.

Осигурените по пол

В четирите вида фондове за втора пенсия се осигуряват общо 5 014 222 лица*, от които 2 744 190 мъже и 2 270 032 жени.

Разпределение по фондове:

В УПФ - общо 4 044 200 лица, от които 2 102 270 мъже и 1 941 930 жени;

В ДПФ - общо 641 452 лица, от които 364 916 мъже и 276 536 жени;

В ППФ - общо 318 666 лица, от които 273 862 мъже и 44 804 жени;

В ДПФПС - общо 9 904 лица, от които 3 142 мъже и 6 762 жени.

Лицата, получаващи плащания от фондовете

към 31.03.2024 г. са 21 178, от които 3 013 пенсионери и 18 165 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През първото тримесечие на 2024 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1 916 хил. лв. за пенсии, 24 084 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 103 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания. Средният размер на изплатените пенсии към 31.03.2024 г. е 231 лв., а средният размер на разсроченото плащане е 448 лв.

Класация на универсалните пенсионни фондове (УПФ) по привлечени лица и нетни активи

Десетте УПФ до 31 март на настоящата година са привлекли общо 4 044 263 осигурени лица и нетни активи в размер от 20 874 476 хиляди лева. В сравнение с края на 2023 година броят на осигурените се увеличава с 0.58% от 4 021 137 лица и с 4.72% повече активи от 19 933 819 хиляди лева към 31 декември 2023 година.

1. УПФ "Доверие" - привлечени общо 1 029 514 осигурени лица и 5 322 849 хиляди лева нетни активи, спрямо 1 030 429 осигурени лица и 5 084 839 хиляди лева нетни активи в края на 2023 година;

2. УПФ "ДСК - Родина" - привлечени 806 530 осигурени и 4 357 021 хил. лева нетни активи, в сравнение със 800 972 осигурени и 4 158 642 хил. лева нетни активи в края на 2023 година;

3. ЗУПФ "Алианц България" - привлечени общо 760 831 осигурени лица и 4 023 777 хил. лева нетни активи, в сравнение със 755 935 осигурени и 3 836 350 хил. лева нетни активи в края на 2023 година;

4. "УПФ ОББ" - привлечени общо 391 070 осигурени лица и 2 473 981 хил. лева нетни активи, спрямо 382 386 осигурени и 2 306 627 хил. лева нетни активи в края на 2023 година;

5. УПФ "ЦКБ - Сила" - привлечени общо 319 242 осигурени лица и 1 849 410 хил. лева нетни активи, спрямо 316 506 осигурени и 1 782 361 хил. лева нетни активи;

6. УПФ "Съгласие" - привлечени 356 169 осигурени лица и 1 785 555 хиляди лева нетни активи, спрямо 357 534 осигурени и 1 744 534 хил. лева нетни активи;

7. "УПФ - Бъдеще" - привлечени общо 184 605 осигурени лица и 511 271 хил. лева нетни активи, в сравнение с 186 865 осигурени лица и 499 551 хил. лева нетни активи;

8. УПФ "Топлина" - привлечени общо 104 482 осигурени лица и 292 729 хил. лева нетни активи, в сравнение с 101 991 осигурени и 278 794 хил. лева нетни активи;

9. УПФ "Пенсионно-осигурителен институт"- привлечени общо 75 525 осигурени лица и 210 527 хил. лева нетни активи, спрямо 74 348 осигурени лица и 201 018 хил. лева нетни активи;

10. УПФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" - привлечени общо 16 295 осигурени лица и 47 356 хил. лева активи, спрямо 14 171 осигурени лица и 41 103 хил. лева нетни активи в края на 2023 година.

Класация на професионалните пенсионни фондове (ППФ) по привлечени лица и нетни активи

Десетте ППФ до 31 декември на миналата година са привлекли общо 328 861 осигурени лица и нетни активи в размер на 1 619 140 хил. лева. В сравнение с края на 2023 г. броят на осигурените се увеличава с 0.43% от 327 427 лица и с 3.66% повече активи от 1 561 986 хил. лева.

1. ППФ "Доверие" - привлечени общо 78 111 осигурени лица и 387 584 хил. лева активи, в сравнение с 77 847 осигурени и 370 824 хил. лева активи в края на 2023 година;

2. ППФ "ДСК-Родина" - привлечени общо 58 705 осигурени лица и 317 237 хил. лева активи, спрямо 58 827 осигурени и 305 964 хил. лева активи към 31 декември 20232 година;

3. ЗППФ "Алианц България" - привлечени общо 48 529 осигурени лица и 270 936 хил. лева активи, спрямо 48 058 осигурени и 259 310 хил. лева нетни активи в края на 2023 година;

4. ППФ "Съгласие" - привлечени общо 42 159 осигурени лица и 222 096 хил. лева нетни активи, в сравнение с 42 223 осигурени и 221 958 хил. лева активи в края на 2023 година;

5. ППФ "ЦКБ - Сила" - привлечени общо 31 565 осигурени лица и 155 790 хил. лева нетни активи, спрямо 31 390 осигурени и 151 873 хил. лева активи в края на 2023 година;

6. "ППФ ОББ" - привлечени общо 22 401 осигурени лица и 108 343 хил. лева активи, в сравнение с 22 233 осигурени и 103 618 хил. лева активи в края на 2023 година;

7. ППФ "Топлина" - привлечени общо 20 085 осигурени лица и 76 086 хил. лева активи, в сравнение с 20 035 осигурени и 72 368 хил. лева активи в края на 2023 година;

8. "ППФ - Бъдеще" - привлечени общо 14 793 осигурени лица и 43 216 хил. лева активи, спрямо 14 849 осигурени и 40 882 хил. лева нетни активи в края на 2023 година;

9. ППФ "Пенсионноосигурителен институт" - привлечени общо 9 139 осигурени лица и 9 184 хил. лева активи, в сравнение с 8 937 осигурени и 9 139 хил. лева активи в края на 2023 година;

10. ППФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" - привлечени общо 3 329 осигурени лица и 12 065 хил. лева активи, спрямо 2 826 осигурени и 10 440 хил. лева активи в края на 2023 година.

Класация на доброволните пенсионни фондове по привлечени лица (ДПФ) и управлявани активи

Десетте ДПФ в края на първото тримесечие на настоящата година са привлекли общо 641 452 осигурени лица и нетни активи в размер на 1 453 261 хил. лева. В сравнение с края на 2023 г. броят на осигурените спада с 0.15% до 642 459 лица, но активите са се увеличили с 2.50% от 1 417 832 хил. лева в края на четвъртото тримесечие на 2023 година.

1. ДПФ "Алианц България" - привлечени общо 211 083 осигурени лица и 631 799 хил. лева активи, в сравнение с 210 780 осигурени и 617 126 хил. лева активи в края на 2023 г.;

2. ДПФ "Доверие" - привлечени общо 140 789 осигурени лица и 181 111 хил. лева активи, спрямо 141 174 осигурени и 176 540 хил. лева активи в края на 2023 година;

3. ДПФ "ДСК-Родина" - привлечени общо 115 639 осигурени лица и 161 726 хил. лева активи, спрямо 116 806 осигурени и 158 026 хил. лева активи в края на 2023 година;

4. ДПФ "ЦКБ - Сила" - привлечени общо 55 463 осигурени лица и 119 605 хил. лева активи, в сравнение с 55 537 осигурени и 117 732 хил. лева активи в края на 2023 година;

5. ДПФ "Съгласие" - привлечени общо 50 213 осигурени лица и 103 041 хил. лева активи, в сравнение с 50 218 осигурени и 104 666 хил. лева активи в края на 2023 година;

6. "ДПФ ОББ" - привлечени общо 45 777 осигурени лица и 217 889 хил. лева активи, спрямо 45 812 осигурени и 208 410 хил. лева активи в края на 2023 година;

7. ДПФ "Топлина" - привлечени общо 11 243 осигурени лица и 14 651 хил. лева активи, в сравнение с 11 222 осигурени и 14 079 хил. лева активи;

8. "ДПФ-Бъдеще" - привлечени общо 7 460 осигурени лица и 18 558 хил. лева активи, в сравнение със 7 375 осигурени и 17 212 хил. лева активи в края на 2023 година;

9. ДПФ "ДаллБогг:Живот и Здраве" - привлечени общо 3 345 осигурени лица и 3 855 хил. лева активи, спрямо 3 097 осигурени и 3 055 хил. лева активи в края на 2023 година;

10. ДПФ "Пенсионно-осигурителен институт" - привлечени общо 440 осигурени лица и 1 026 хил. лева активи, спрямо 438 осигурени и 986 хил. лева активи в края на 2023 година.

Забележка: На пенсоинноосигурителния пазар като доброволен пенсионен фонд по професионални схеми (ДПФПС) работи само един фонд - ДПФПС "ДСК - Родина", който е привлякъл през първото тримесечие на настоящата година общо 9 904 осигурени лица и 17 866 хил. лева активи, спрямо 9 922 осигурени и 17 496 хил. лева активи в края на 2023 година.

*Едно лице може да се осигурява и в четирите вида пенсионни фондове, затова има разлика.

Източник: business.dir.bg

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини