От х:

Днес в x:

Пенсионните дружества отчетоха третото тримесечие - положителна доходнoст и нарастващи активи

Управителен съвет на БАДДПО разпространи отчет за доходността и активите на пенсионните фондове, следва дословно:

Фактите:

  • 16,444 млн. лв. са нетните активи на фондовете за ДЗПО, към 30 септември 2020 г.;
  • 803 млн. лв. е ръстът на нетните активи, във фондовете за ДЗПО, от началото на годината;
  • 605 млн. лв. е ръстът на нетните активи, във фондовете за ДЗПО, само за третото тримесечие на 2020 г.;
  • Доходността на пенсионните фондове е положителна и това се отнася за целия период от старта на ДЗПО в страната.

Изводите:

  • До края на третото тримесечие, пенсионните дружества почти напълно компенсират временните спадове в доходността, през първото тримесечие на 2020 г., в резултат на кризата с КОВИД-19;
  • В резултат на професионалното управление, въпреки законовите ограничения и световните кризи, пенсионноосигурителните дружества успешно са съхранили и умножили  пенсионните спестявания на гражданите.

Обща информация за ФДПО за деветмесечието на 2020 г. по данни от деветте пенсионноосигурителни дружества в България:

Общ брой осигурени лица*: 4 799 159 души

УПФ: 3 835 778 души

ППФ: 311 266 души

ДПФ:  642 286 души

Нетни активи общо**: 16,444 млн. лв.

УПФ: 14,023 млн. лв.

ППФ: 1,238 млн. лв.

ДПФ: 1,182 млн. лв.

Нарастване на нетните активи за третото тримесечие на 2020 г.:

Нетните активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, за периода 01.07.-30.09.2020 г., нарастват с 605 млн.лв. или с 3.68 на сто и в края на периода достигат 16,444 млн.лв., както следва:

  • при универсалните пенсионни фондове (УПФ), нарастват с 540 млн.лв. (4.00 на сто);
  • при професионалните пенсионни фондове (ППФ), нарастват с 34.1млн. лв. (2.83 на сто);
  • при доброволните пенсионни фондове (ДПФ), нарастват с 30.5 млн.лв. (2.65 на сто).

Среднопретеглена доходност за трето тримесечие на 2020 г.:

Нивата на средно претеглена доходност, за изминалите три месеца (01.07-30.09.2020 г.) са положителни, вследствие на подобряване на пазарната среда и нарастването на цените на финансови инструменти на международните капиталови пазари.

На база на доброто управление на портфейлите и взимането на своевременни решения за инвестиции, представянето на фондовете, за третото тримесечие, достигна нива на средна доходност, на годишна база, както следва: УПФ: + 1.52%; ППФ: + 1,83%; ДПФ: + 2.29%.  

За същия тримесечен период на предходната година постигнатата доходност от управление на активите на УПФ е 1,27%, на ППФ е 1,41%, на ДПФ е 1,16%.

Тримесечното отчитане на финансовите резултати в пенсионната индустрия е кратък срок и прибягваме към него, само с оглед на спецификите на настоящата година и предизвиканата от КОВИД-19 криза. При запазване на настоящата пазарна ситуация и възходящ тренд на пазарите, дружествата очакват да наваксат напълно спадовете от месец март, до края на настоящата година.

С оглед дългосрочния характер на капиталовото пенсионно осигуряване, посочваме, че за период от десет години средно годишната доходност на фондовете в ДЗПО е:

УПФ: +3.16%;ППФ: +3.21% и ДПФ: +3.79%

Капиталовото осигуряване в България и дейността на пенсионноосигурителните дружества е част от решението на предизвикателствата в пенсионната система в България. Чрез систематичното съхраняване и увеличение на пенсионните спестявания, ние подпомагаме държавата в решаването на проблема с пенсионните доходи, породени от демографската криза и натиска върху солидарните стълбове (НОИ), не само в България, но и в целия ЕС. 

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини