От х:

Днес в x:

18 възпитателни дела е разгледала МКБППМН в Първомай

 През 2023 година Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ в Първомай е образувала 18 възпитателни дела. 11 от тях са по преписки на Районна прокуратура – Пловдив и 7 по предложение на РУ на МВР – Първомай. 

        Сред противообществените прояви, разглеждани от комисията през 2023г. са една домова, една взломна кражба, други 5 са от търговската мрежа,  задиганати  пари от вендинг автомат. Има хулигански прояви, изнудване за пари между ученици, увреждане и унищожаване на имущество. Комисията е  разгледала едно възпитателно дело за управление от непълнолетни на МПС без свидетелство за правоспособност. Сред по-тежките противообществени прояви през 2023 година са разбитият вендинг автомат,  притежание на наркотични вещества, домова кражба на голяма сума пари; кражба на дрехи от магазин в Ритейл парк – Първомай

           Като най - резултатна възпитателна мярка, налагана през годината, е и най-леката предвидена в закона – „Предупреждение”, защото понякога и самото явяване на възпитателно дело, кара малолетния или непълнолетния младеж да осъзнае вредата от постъпката си, да преосмисли поведението си и така се постига превантивен ефект към детето. „Предупреждение“ като мярка е налагана 15 пъти. “Поставяне  под възпитателен надзор на родителите или лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи”  е постановена мярка три пъти. По веднъж „Задължаване да се извини“, “ поставяне под възпитател надзор на обществен възпитател'' и  “предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок 6 месеца” - веднъж.

   Освен с възпитателни дела МКБППМН извършва дейности, които инициират и стимулират творчески процеси, поддържа и развива на българските традиции, разширява познанията на децата. Сред тях са конкурсите за коледни картички, мартеници, „Рисувам лика на Левски“ и др. Организират се изложби и беседи, отбелязват се празници.

Данните са от отчета на МКБППМН, предоставен на ОбС, Първомай. 

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Още новини

Последни новини