От х:

Днес в x:

6,38% е безработицата в Първомайско

Броят на регистрираните безработни лица в Дирекция „Бюро по труда” Първомай от общината, към 29 февруари 2024 година е 511 или 6,38%. Това е със 0,17 процентни пункта повече в сравнение с месец януари.

За 95 лица  регистрацията в ДБТ е първа.

В общата съвкупност на регистрираните безработни делът на жените е 55%.

Младежите до 29 години са 61 и съставляват почти 12% от общия брой безработни в ДБТ.

В квалификационната структура на регистрираните безработни с най-голям дял са

неквалифицираните работници без специалност и професия – 334 лица /65%/, следвани от лица с

работническа професия 104 /20%/ и специалисти – 73 /под 15%/.

Сред безработните специалисти най-много са тези със специалности от техника и технологии, следвани от общество, икономика, право.

През месеца 63 лица са постъпили на работа.

Устроените на работа чрез посредничеството на ДБТ са 22 лица, като 28 са на първичния

трудов пазар и 1 по Програма „Развитие на човешките ресурси“.

През месеца са заявени 49 работни места извън програмите за заетост.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Последни новини